Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: 13 Aralık 2019. Bu Hizmet Koşulları, (aşağıda yer alan İşletme Koşulları ile birlikte “Koşullar”dır) 13 Aralık 2019 tarihinde ya da sonrasında hesabı olmadan Hizmete erişim sağlayan ya da Hizmeti kullanan veya Hesapları kaydeden kullanıcılar için derhal yürürlüğe girecektir ve önceden Hesabı bulunan kullanıcılar için 31 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Önceki koşulları incelemek için lütfen buraya tıklayın.

LÜTFEN DİKKATE ALIN: BU ŞARTLAR ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ HÜKÜMLERİNİ İÇERİR (BKZ. BÖLÜM 13) VE SINIRLI İSTİSNALAR İLE BİRLİKTE ŞUNLARI GEREKTİRİR: (1) YELP’E KARŞI AÇILAN DAVALAR BAĞLAYICI, BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLÜR VE (2) HERHANGİ BİR TOPLU DAVA, GRUP DAVASI VEYA TEMSİLİ DAVA VEYA ADLİ KOVUŞTURMA AÇMA YA DA BUNLARA KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT EDERSİNİZ.

Bu Koşullar; internet sitelerimiz, organizasyonlarımız, iletişim yollarımız (örn. e-postalar, telefon aramaları ve metin mesajları) ve mobil uygulamalar aracılığıyla sunulanlar da dahil olmak üzere ürünlerimize ve hizmetlerimize erişim sağlamanızı ve bunları kullanmanızı düzenler (toplu olarak, “Hizmet”). Hizmete erişerek ya da Hizmeti kullanarak aşağıda belirtilen taraflar ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme olan bu Koşulları kabul edersiniz: (i) Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde yer alan bir ülkede veya İsviçre’de ikamet etmiyorsanız, merkezi San Francisco, Kaliforniya’da bulunan ve bir Delaware şirketi olan Yelp Inc. ile ya da (ii) AEA içinde yer alan bir ülkede veya İsviçre’de ikamet ediyorsanız, İrlanda Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan bir limited şirket olan Yelp Ireland Ltd., ile. “Yelp” burada ilgili olduğu şekilde Yelp Inc. ya da Yelp Ireland Ltd. şirketlerini ifade etmektedir. Bu Koşullarla bağlı olmayı istemiyor ya da bağlı olamıyorsanız, Hizmete erişmeyin ya da Hizmeti kullanmayın. Hizmete ilişkin ilkelerimiz ve yönergelerimiz ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

 1. TANIMLAR
  1. Taraflar. “Siz” ve “sizin” ibareleri ile Hizmetin bir kullanıcısı olarak size atıfta bulunulur. Bir “kullanıcı” Hizmete erişim sağlayan ya da bir şekilde kullanan kişidir. “Biz,” “bize” ve “bizim” ibareleri ile Yelp ve iştiraklerine atıfta bulunulur.
  2. İçerik.İçerik” ibaresi metinleri, görüntüleri, fotoğrafları, sesli materyalleri, videoları ve diğer tüm veri ya da iletişim şekillerini ifade eder. “İçerikleriniz” ibaresi ise ölçümler, değerlendirmeler, fotoğraflar, videolar, iltifatlar, davetler, check-inler, yer bildirimleri, oylamalar, arkadaş eklemeler ve sonraki faaliyetler, doğrudan mesajlar ve kullanıcı profilinize katkıda bulunduğunuz ya da bir işletme sayfası için önerdiğiniz bilgiler gibi Hizmete, Hizmet aracılığıyla ya da Hizmet ile bağlantılı olarak sunduğunuz ya da aktardığınız İçerik anlamına gelir. “Kullanıcı İçeriği” kullanıcıların Hizmete, Hizmet aracılığıyla ya da Hizmet ile bağlantılı olarak sunduğu ya da aktardığı İçerik anlamına gelir. “Yelp İçeriği” Hizmet ile bağlantılı olarak oluşturduğumuz ve sunduğumuz İçerik anlamına gelir. “Üçüncü Taraf İçerikleri” Yelp ya da kullanıcıları dışındaki tarafların oluşturduğu, Hizmet ile bağlantılı olarak sunulan İçerik anlamına gelmektedir. “Hizmet İçeriği” İçerikleriniz, Kullanıcı İçeriği, Yelp İçeriği ve Üçüncü Taraf İçerikleri de dahil olmak üzere Hizmet ile bağlantılı olarak sunulan tüm İçerik anlamına gelmektedir.
  3. Siteler ve Hesaplar. “Tüketici Sitesi” Yelp’e ait tüketici web sitesi (www.yelp.com ve ilgili alan adları) ve mobil uygulamaları ifade etmektedir. “Tüketici Hesabı” Tüketici Sitesine erişmek ya da Tüketici Sitesini kullanmak için oluşturduğunuz hesap anlamına gelmektedir. “İşletme Hesabı” İşletme Sahipleri için Yelp web sitesine (biz.yelp.com ve ilgili alan adları) ve mobil uygulamalara erişmek ya da bunları kullanmak için oluşturduğunuz hesap anlamına gelmektedir. “Hesap” herhangi bir Tüketici Hesabını ya da İşletme Hesabını ifade eder.
 2. KOŞULLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  Koşulları muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Koşulların en güncel sürümü burada bulunacaktır. Hizmeti kullanımınızın ya da Hizmete erişiminizin Hizmeti kullandığınız ya da Hizmete eriştiğiniz tarihte yürürlükte olan Koşullara tabi olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu Koşullarda maddi değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce Hizmet üzerinde bir bildirim yayınlayarak, e-posta yoluyla ya da diğer bir yöntem ile sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişikliklerin yapıldığı en son tarihi bu sayfanın en üstünde de belirteceğiz. Gözden geçirilmiş sürümler sizi bağlayacağı için bu Koşulları düzenli olarak yeniden ziyaret etmeniz gerekir. Koşullara ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden sonra Hizmete süregelen erişim ya da Hizmeti süregelen kullanımınızın, değişikliğe yönelik kabulünüzü oluşturduğunu anlar ve kabul edersiniz.
 3. ÇEVİRİ
  Rahatlığınız açısından bu Koşulları diğer dillere çevirebiliriz. Bununla birlikte, Yelp ile ilişkinizi İngilizce sürüm yönetir ve farklı sürümler arasındaki tutarsızlıklar burada bulunan İngilizce sürümün lehine çözümlenir.
 4. HİZMETİ KULLANMA
  1. Uygunluk. Hizmete erişmek ya da Hizmeti kullanmak için bu Koşulları akdetmek üzere gerekli kudret ve yetkiye haiz olmalısınız. Yelp’in rakibi iseniz ya da önceden sizi Hizmetten yasaklamış veya hesabınızı kapatmışsak, Hizmeti kullanamaz ya da Hizmete erişemezsiniz.
  2. Hizmeti Kullanma İzni. Size Hizmeti bu Koşullara tabi olarak kullanma izni veriyoruz. Saldırgan, yersiz, yanlış, nahoş, eksik, potansiyel riskler ya da tehlikeler yeterli uyarı sağlamayan ya da başka türlü uygunsuz bir İçeriğe maruz kalma riskiniz dahil, Hizmeti kullanımınıza ilişkin tüm riskler tarafınıza aittir.
  3. Hizmetin Mevcudiyeti. Hizmet önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ve herhangi bir sorumluluk üstlenilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, güncelleştirilebilir, kesintiye uğrayabilir, ertelenebilir ya da durdurulabilir.
  4. Hesaplar. Hizmet vasıtasıyla sunulan bazı özellikleri kullanmak için hakkınızda bazı bilgiler vermeli ve bir Hesap oluşturmalısınız. Hesap parolanızın gizliliğini muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdur. Hesabınız ile bağlantılı olarak meydana gelen tüm etkinliklerden de siz sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz kullanımını bize derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve herhangi bir zamanda hesabınızı kapatma hakkını saklı tutarız.

   Tüketici Hesabınız sizin kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanımınız için sunulmuştur ve kendiniz dışında herhangi bir başka kişi için bir Tüketici Hesabı oluşturamaz ya da kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken, Hizmetin bir katılımcısı olarak inanılırlığınızı desteklemek için hakkınızda tam ve doğru bilgiler vermenizi istiyoruz. Başka birini taklit edemezsiniz, kendi e-posta adresiniz dışında bir e-posta adresi sağlayamazsınız, birden fazla Hesap oluşturamazsınız ya da Yelp’in önceden onayı olmadan Tüketici Hesabınızı başka bir kişiye devredemezsiniz.

  5. Yelp ve Diğer Kişiler Tarafından Gönderilen İletişimler. Hizmete erişim sağlayarak ya da Hizmeti kullanarak, diğer kullanıcılar ve Yelp tarafından Hizmet aracılığıyla ya da e-posta, bildirimler, mesajlar (SMS ve MMS mesajları dahil) ve telefon çağrıları gibi diğer yöntemler aracılığıyla tarafınıza iletişim gönderilmesini kabul ediyorsunuz. Bu iletişimler Yelp ya da Yelp’e üye olan işletmelerin tanıtımını yapabilir ve Yelp, Yelp’e üye işletmeler ya da diğer kullanıcılar tarafından gönderilebilirler. Ayrıca iletişimlerin otomatik bir telefon çağrı sistemi kullanılarak gönderilebileceğini ve SMS mesajları ya da telefon çağrıları gibi belirli iletişimlerin telefon operatörü tarafından ücretlendirilebileceğini kabul etmektesiniz. Bize sağladığınız telefon numarası/telefon numaralarının değiştirilmesi ya da kesilmesi durumunda bizi derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Lütfen telefon çağrıları da dahil Yelp ile veya Hizmet aracılığıyla gerçekleştirilen tüm iletişimlerin izlenebileceğini ve kalite amaçları doğrultusunda kaydedilebileceğini unutmayın.

   Belirli iletişimlere yönelik izninizi buradan çekebilirsiniz.

 5. İÇERİK
  1. İçeriğinizin Sorumluluğu. İçeriğinizden kendiniz sorumlusunuzdur ve Yelp’te yayınlandıktan sonra içeriğiniz her zaman geri alınamayabilir. Herhangi bir kişinin İçeriğinizin kalitesi, doğruluğu ya da güvenilirliğine itimadı ya da ifşa ettiğiniz kişisel bilgiler ile ilişkili tüm riskler de dahil İçeriğiniz ile bağlantılı tüm riskleri üstlenirsiniz. Bu belgede tanımlandığı üzere İçeriğinizin kullanımını yetkilendirmek ve İçeriğinizi kullanmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzu beyan edersiniz. İçeriğinizin herhangi bir surette Yelp tarafından maddi anlamda desteklendiğini ya da onaylandığını ima edemezsiniz.
   Örneğin; İçeriğiniz yanlış, kasten yanıltıcı ya da iftira niteliğinde materyal içeriyorsa; telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticaret sırrı, manevi haklar, mahremiyet hakkı, alenilik hakkı ve sair fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkı dahil üçüncü tarafların haklarını ihlal ederse; nefret söylemi ya da pornografi dahil kanuna aykırı materyal içerirse; çocukları suistimal eder ya da çocuklara başka türlü zarar verirse veya herhangi bir yasa ya da düzenlemeyi ihlal eder ya da bunların ihlalini destekler ya da bu Koşulları ihlal ederse, sorumluluğa maruz kalabilirsiniz.
  2. İçeriğinizi Kullanma Hakkımız. Herkese açık bir şekilde görüntüleme, yeniden biçimlendirme, reklam ve sair çalışmaların içerisine dahil etme, İçerikten türetilmiş çalışmalar oluşturma, tanıtımını yapma, dağıtma ve başkalarının kendi web siteleri ve ortam platformları (“Diğer Ortam”) ile bağlantılı olarak bunları yapmasına olanak tanıma dahil İçeriğinizi muhtelif şekillerde kullanabiliriz. Bu itibarla, bu vesileyle bize İçeriğinizi herhangi bir amaçla kullanmak üzere dünya çapında, daimi, gayri münhasır, telifsiz, temlik edilebilir, devredilebilir hakkı geri alınamaz bir şekilde verirsiniz. Ayrıca, Hizmet ve Diğer Ortam kullanıcılarına da Hizmet ve Diğer Ortam kullanımı ile ilgili olarak İçeriğinize erişme hakkını geri alınamaz bir şekilde verdiğinize dikkat edin. Son olarak, Yelp ve kullanıcıları aleyhinde, İçeriğinize ilişkin atıf veya manevi hak talep ve iddialarından geri alınamaz bir şekilde feragat eder ve bunlardan feragat edilmesine neden olursunuz. “Kullanmak” ile kastettiğimiz, İçeriğinizi kullanmak, kopyalamak, herkese açık bir şekilde sunmak ve görüntülemek, yeniden oluşturmak, dağıtmak, değiştirmek, çevirisini yapmak, kaldırmak, çözümlemek, pazarlamak ve İçeriğinizden türetilmiş çalışmalar hazırlamaktır.
  3. Mülkiyet. Yelp ile aranızdaki ilişkiye istinaden, İçeriğinizin sahibisiniz. Görsel arabirimler, etkileşimli özellikler, grafikler, tasarım, Kullanıcı İçeriği ve (sair Hizmet İçeriğini seçmemiz, bunların koordinasyonu, bir araya getirilmesi ve düzenlemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılım, derlenmiş kullanıcı yıldız değerlendirmeleri ve İçeriğiniz, Kullanıcı İçeriği ve Üçüncü Taraf İçeriği hariç Sitenin tüm sair öğe ve bileşenleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yelp İçeriğinin sahibiyiz. Telif hakkı, ticari marka ibaresi, patent, ticari marka, ticari sır yasaları ve sair geçerli tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları ile yasaları tarafından korunan Yelp İçeriği ve Hizmet ile bağlantılı, dünya çapındaki telif haklarının, ticari markaların, hizmet işaretlerinin, ticari isimlerin ve ticari sırların ve sair fikri mülkiyet ve mülkiyet haklarının (“IP Hakları”) da sahibiyiz. Bu itibarla, tarafımızca açıkça yetkilendirilmedikçe Yelp İçeriğini kısmen ya da tamamen satamaz, ruhsatlandıramaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, değiştiremez, yeniden oluşturamaz, dağıtamaz, bundan türetilmiş çalışmalar ya da uyarlamalar oluşturamaz, herkese açık bir şekilde görüntüleyemez, herhangi bir şekilde kullanamaz ya da bunlardan herhangi bir şekilde istifade edemezsiniz. Bu belgede açık ve belirgin bir biçimde öngörülmedikçe, size açık ya da örtülü herhangi bir hak vermiyoruz, ayrıca Hizmet ile Yelp İçeriğindeki ve bunlara ilişkin tüm hakları muhafaza ediyoruz.
  4. Reklâm. Yelp ve lisans sahipleri İçeriğinizin yakınında bulunan ya da ilişkili olan reklamları, ücretli içerikleri, ve sair bilgileri herkese açık bir şekilde görüntüleyebilir. Söz konusu reklamlara ilişkin olarak herhangi bir tazminata hak kazanmazsınız. Söz konusu reklamın tutum, biçim ve kapsamı size belirli bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
  5. Diğer. Kullanıcı İçeriği (Yelp tarafından istihdam edilen ya da sözleşmeli kullanıcılar tarafından oluşturulanlar dahil) Yelp’in düşüncesini yansıtmak zorunda değildir. Yasaların gerekli kıldığı haller dışında, İçeriklerinizin kopyalarını saklama ya da size sağlama yükümlülüğümüz bulunmaz ve İçeriklerinize ilişkin herhangi bir gizlilik teminatı vermeyiz. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve Size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı İçeriğini kaldırma, ekranda gösterme, düzenleme ya da yeniden uygulamaya koyma hakkı saklı tutarız. Örneğin, İçerik Kılavuzlarımızı ihlal ettiğine inandığımız yorumu kaldırabiliriz. Yelp’in Doğrulanmış Lisans programı gereğince Yelp, yerel bir işletmenin veya o işletmenin temsilcilerinin sahip olabileceği herhangi bir lisansı doğrulamaya çalışmaz ve tüketiciler bu tür lisanslar ile ilgili bilgiyi doğrudan işletmeden almalıdırlar. Lisansları Yelp tarafından doğrulanmış işletmelerin Yelp işletme sayfasında gösterilen “Doğrulanmış Lisans” rozeti olacaktır.
 6. REZERVASYON VE İŞLEM YAPMA
  1. Genel olarak. Hizmet aracılığıyla restoran ya da güzellik salonunda rezervasyon yapılması, yemek siparişi verilmesi ya da randevuların ayarlanması gibi yerel işletmelerde rezervasyon yapmanıza ya da bunlarla işlem yapmanıza izin veren özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Bu özellikler Yelp’in üçüncü taraf ortakları tarafından iframe ya da benzer formatlar aracılığıyla dahil olarak sağlanabilir ve kullanımları size rezervasyon ya da işlem sürecinin bir parçası olarak sunulan farklı ya da ek koşullara tabi olabilir. Lütfen söz konusu üçüncü taraf ortakların ve/veya işlemde bulunulan yerel işletmelerin kendilerinin söz konusu rezervasyonları ve işlemleri gerçekleştirmekten sorumlu olduklarına dikkat edin.
  2. Ödemeler ve İptaller. Bir rezervasyonu onaylamak için kredi kartı bilgilerinizi sağlamanız gerekebilir ve işlem yapılan yerel işletmenin rezervasyon yapılırken sunduğu iptal politikası uyarınca iptal ya da rezervasyonun kullanılmaması için uygulanan ücretler dahil tüm ilgili ücretleri ödemeniz gerekebilir. Yelp’in bahsi geçen ödemeleri ve ücretleri işlemi gerçekleştiren yerel işletme adına tahsil edebileceğini kabul etmektesiniz.
  3. Kuponlar. Yelp tarafından Hizmet ile bağlantılı olarak kullanım için sağlanabilecek kuponlar devredilemez (yasalar ile gerekli kılınmadığı sürece), nakde ya da diğer herhangi bir değere dönüştürülemez ve aksi belirtilmediği sürece, oluşturuldukları tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde otomatik olarak iptal olurlar. Hesabınız sonlandırılırsa, tarihi geçmiş ve kullanılmamış kuponlarınızı artık kullanamazsınız ve söz konusu kuponlar otomatik olarak iptal olur ve yasalar ile gerekli kılınmadığı sürece kullanılamaz.
 7. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER
  Sizin adınıza başka bir kullanıcıya karşı Koşulları icra etme yükümlülüğümüz yoktur. Başka bir kullanıcının Koşulları ihlal ettiğine inanıyorsanız, bizi bu konuda bilgilendirmelisiniz, ancak takdiri tamamen bize ait olmak üzere, araştırma ve uygun muameleyi yapma hakkını saklı tutarız.
  1. Aşağıda belirtilen hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:
   1. İçerik Kılavuzlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı;
   2. Gizlilik Sözleşmemizi okuduğunuzu ve anladığınızı. Hizmeti Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanırsanız, kişisel verilerinizin Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde işlenmesine rıza gösterirsiniz; ve
   3. Hizmet üzerinden ilan edilen herhangi bir etkinliğe katılmadan önce, Etkinlik Hüküm ve Koşullarımızı okumuş ve kabul etmiş olmalısınız.
  2. Ayrıca, Hizmeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmayacağınızı ve diğer kişilerin de Hizmeti bu amaçlar için kullanmasına yardımcı olmayacağınızı, teşvik etmeyeceğinizi ya da sağlamayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz:
   1. İçerik Kılavuzları ve Etkinlik Şartları ve Koşulları dahil Koşullarımızı ihlal etmek;
   2. Herhangi bir sahte ya da aşağılayıcı değerlendirme yayınlamak, diğerleri ile değerlendirmeleri değiştirmek ya da bir kişiye bir değerlendirme yayınlaması ya da kaldırması için ödeme yapmak ya da bunlar için ödeme almak;
   3. Gizlilik, özlük hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, telif hakkı, mahremiyet hakkı, alenilik hakkı ya da sair fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkının ihlali dahil üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek;
   4. Başkalarını tehdit, taciz ya da rahatsız etmek ya da başkalarına zarar vermek ya da bağnazlık veya ayırımcılığı desteklemek;
   5. Bir İşletme Hesap ile ilişkili olmadıkça ve İşletme Koşulları uyarınca, Hizmeti başka türlü ticari amaçlar ile kullanmak ya da bir kuruluş ya da sair ticari girişim ya da olguyu desteklemek;
   6. Tabiatı gereği ticari ya da ticari olmayan sair toplu mesajlar, toplu e-postalar ya da anketler göndermek; istenmeyen anahtar sözcükler göndermek ya da Hizmetin arama sonuçlarını aksi takdirde denetlemeye teşebbüs etmek, Tavsiye Yazılımı (aşağıda İşletme Koşulları içerisinde tanımlandığı şekilde) ya da herhangi bir üçüncü taraf web sitesini değerlendirmek;
   7. Reşit olmayanlardan kişisel bilgiler istemek ya da pornografik yayınlar iletmek ya da sunmak;
   8. Yürürlükteki yasaları ihlal etmek;
   9. Yelp tarafından açıkça yetki verilmedikçe, Hizmet ya da Hizmet İçeriğini (Sizin İçeriğiniz hariç) değiştirmek, uyarlamak, sahiplenmek, yeniden oluşturmak, dağıtmak, çevirisini yapmak, bunlardan türetilmiş çalışmalar ya da uyarlamalar oluşturmak, bunları herkese açık bir şekilde görüntülemek, satmak, ticaretini yapmak ya da bunlardan herhangi bir şekilde istifade etmek;
   10. Yelp tarafından açıkça izin verilmediği sürece (örneğin, www.yelp.com/robots.txt sayfasında tanımlandığı gibi), Hizmetin ya da Hizmet İçeriğinin herhangi bir kısmına erişmek, bunu dizinlemek, geri almak, kopyalamak üzere robot, örümcek, site arama/alma uygulaması ya da sair otomatik aygıt, süreç ya da araçlar kullanmak;
   11. Hizmetin herhangi bir kısmına, ilgili yasalar bu kısıtlamayı yasaklamadığı sürece, tersine mühendislik uygulamak, bu durumda tarafımıza 30 gün önceden ve buradan bildirimde bulunmayı kabul edersiniz;
   12. Hizmetin herhangi bir kısmındaki ya da Hizmetten kopyalanan ya da yazdırılan materyallerin üstündeki telif hakkı, ticari marka ya da sair mülkiyet hakları bildirimini kaldırmak ya da değiştirmek;
   13. Kullanıcılar hakkındaki bilgileri kaydetmek, işlemek ya da araştırıp bulmak;
   14. Şirket incelemelerinin aranabilir veritabanını düzenleme ya da doldurma amaçları ile Hizmetin bir kısmına erişmek, bunu geri almak ya da dizinlemek;
   15. Hizmetin herhangi bir kısmını yeniden biçimlendirmek ya da düzenlemek;
   16. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere Yelp’in teknoloji altyapısında makul olmayan ya da oransız bir şekilde fazla yük yaratan ya da yaratabilecek işlemler yapmak ya da Hizmette başka türlü aşırı işlem talebinde bulunmak;
   17. Saldırı, parola deşifre etme ya da sair şekiller vasıtasıyla Hizmete bağlı olan ağlara, bilgisayar sistemlerine, hesaplara ya da Hizmete yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmek;
   18. Hizmet ya da herhangi bir Hizmet İçeriğini bilgisayar virüsleri, solucanları, kusurları, Truva atı programlarını, zararlı kodları, casus yazılımları, kötü amaçlı yazılımları ya da diğer yıkıcı ya da zararlı içeriğe sahip materyalleri iletmek için kullanmak;
   19. Hizmetin doğru çalışabilmesini engelleyen aygıt, yazılım ya da usul kullanmak ya da Hizmetin doğru çalışabilmesini başka türlü engellemek;
   20. Hizmeti bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etmek, parolaları ya da güvenlik şifreleme kodlarını kırmak için kullanmak; Hizmet ya da Hizmet İçeriğinin güvenliğini kesmek ya da engellemek ya da bunlara başka türlü zarar vermek veya
   21. Hizmetin güvenlik ile ilgili özelliklerini, Hizmet İçeriğinin kopyalanması ya da kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan özellikleri ya da Hizmetin kullanımı hakkında sınırlamalar uygulayan özellikleri kaldırmak, önlemek, devre dışı bırakmak, bunlara zarar vermek ya da bunları başka türlü engellemek.
 8. EK POLİTİKALAR VE KOŞULLAR
  1. Telif Hakkı ve Ticari Marka Uyuşmazlıkları. Kullanıcı İçeriğine ilişkin telif hakkı ve ticari marka uyuşmazlıklarını bize bildirirken Hak İhlali Politikamızı takip etmeyi kabul edersiniz. İhlal Politikamız uyarınca, söz konusu Kullanıcı İçeriğini sunan kullanıcıya herhangi bir bildirim iletebileceğimizi kabul etmektesiniz.
  2. Ek Koşullar. Hizmeti kullanımınız, Hizmet üzerinden yayınlayabileceğimiz ya da Hizmetten bağlantı verebileceğimiz tüm ek koşullara, politikalara, kurallara ya da kılavuzlarımıza tabidir (“Ek Koşullar”). Tüm bahsi geçen Ek Koşullar bu Koşullar içerisine referans amacıyla eklenmiş ve bunların bir parçası haline gelmiştir. Bir İşletme Hesabınız varsa, aşağıda yer alan İşletme Koşulları size uygulanır.
 9. ÖNERİLER VE İYİLEŞTİRMELER
  Bize fikirler, öneriler, belgeler ya da teklifler göndererek (“Geri Bildirim”) (i) Geri Bildiriminizin üçüncü tarafların gizli ya da mülkiyet bilgilerini içermediğini, (ii) Geri Bildirime ilişkin olarak açık ya da örtülü hiçbir gizlilik yükümlülüğünüz bulunmadığını, (iii) Geri Bildirime benzer bir şeyi halihazırda geliştirdiğimizi ya da fikir aşamasında olabileceğimizi, (iv) Geri Bildirimi değerlendirmek, ele almak ya da uygulamak ya da Geri Bildirimin herhangi bir kısmını ya da tamamını size iade etmek konusunda bir yükümlülüğümüz bulunmadığını, (v) Geri Bildirimi kullanmak, değiştirmek, bundan türetilmiş çalışmalar oluşturmak, yayınlamak, dağıtmak ve alt lisansını vermek üzere bize geri alınamaz, gayri münhasır, telifsiz, daimi, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve temlik edilebilir bir lisans verdiğinizi kabul eder ve Yelp ile kullanıcıları aleyhine söz konusu Geri Bildirimin içerdiği manevi haklara dair iddia ve isnatlardan geri alınamaz bir şekilde feragat eder ve feragat edilmesine neden olursunuz.
 10. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİ VE HİZMETLER
  Hizmet Üçüncü Taraf İçeriği ya da diğer web sitelerine ya da uygulamalar bağlantılar içerebilir (her biri, bir “Üçüncü Taraf Hizmeti”). Üçüncü Taraf İçeriğini ya da Üçüncü Taraf Hizmetini kontrol etmeyiz ya da desteklemeyiz. Söz konusu Üçüncü Taraf İçeriklerinin ya da Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanılabilirliği, doğruluğu ya da içeriklerinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği ya da Üçüncü Taraf İçeriğini kullanmanız ve bunlara güvenmenizden kaynaklanan tüm riskler kendinize aittir.

  Hizmet ve Üçüncü Taraf Hizmetleri aracılığıyla sunulan hizmetlerin bir kısmı, üçüncü taraflara sunulan hizmet koşullarına, gizlilik politikalarına, lisans şartlarına ve açıklamalarına ve burada yayınlananlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer şartlara, koşullara ve politikalara tabi olabilir. Söz konusu uygulanabilir üçüncü taraf koşulları konusunda bilgi edinmekten siz sorumlusunuzdur.

 11. TAZMİNAT
  Yelp’i, ana şirketlerini, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ilgili şirketlerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve ortaklarını ve her birinin sorumlularını, direktörlerini, çalışanlarını, vekillerini, yüklenicilerini ve temsilcilerini (toplu olarak, “Yelp Kuruluşları“) aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan üçüncü taraf talepleri, eylemleri, istekleri, kayıplar, zararlar, masraflar, yükümlülükler ve harcamalara (avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul etmektesiniz: (i) İçerikleriniz dahil, Hizmete erişiminiz ya da Hizmeti kullanımınız, (ii) Koşulları ihlaliniz, (iii) bu Koşullar kapsamında sağlanan beyanlarınızı ve taahhütlerinizi ihlal etmeniz, (iv) Hizmet ile bağlantılı olarak satın aldığınız ya da temin ettiğiniz ürünler ya da hizmetler, (v) ürünleriniz ya da hizmetleriniz, ya da bunların son kullanıcılara pazarlanması ya da temin edilmesi, ya da (vi) sizin ya da Hesabınızı kullanan herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ya da diğer bir kişi ya da kuruluşun haklarını ihlal etmeniz ya da ihlal etmeleri. Yelp, masrafı size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken meselelerin münhasır savunma ile denetimini üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara ilişkin savunmamız ile işbirliğinde bulunmayı kabul edersiniz. Söz konusu herhangi bir hususu Yelp’in önceden yazılı onayı olmaksızın halledemeyeceğinizi kabul edersiniz. Yelp söz konusu iddia, dava ya da muameleden haberdar olduğunda bunlar hakkında sizi bilgilendirmek üzere makul çaba gösterecektir.
 12. SORUMLULUKTAN FERAGATLER VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARI
  YELP TEŞEBBÜSLERİNİN SİZE KARŞI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMASI NEDENİYLE BU BÖLÜMÜ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. AŞAĞIDA YER ALAN ALT BÖLÜMLERDEN HER BİRİ SADECE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANIR. BU BELGEDEKİ HİÇBİR HUSUS HUKUKEN SINIRLANAMAYACAK HAKLARINIZI SINIRLAMAYA YÖNELİK DEĞİLDİR. HİZMETİ KULLANARAK YA DA HİZMETE ERİŞEREK BU BÖLÜM DAHİL BU KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL EDEREK ÖNEMLİ YASAL HAKLARINIZDAN VAZGEÇERSİNİZ.
  1. HİZMET VE HİZMET İÇERİKLERİ SİZE “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE”, “MEVCUT OLDUĞU ÜZERE” VE YELP TEŞEBBÜSLERİNİN KULLANICI İÇERİĞİNİ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYECEĞİ, DENETLEYEMEYECEĞİ YA DA ARAŞTIRAMAYACAĞI ANLAYIŞI İLE SUNULUR. BU İTİBARLA, HİZMETİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN TÜM TAKDİR İLE RİSK TARAFINIZA AİTTİR. YELP KURULUŞLARI HİZMETİN KALİTESİ, EKSİKSİZLİĞİ, DOĞRULUĞU YA DA GÜVENİLİRLİĞİ, HİZMETİN GÜVENLİĞİ, VERİNİZİN GÜVENLİĞİ DE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YA DA HİZMET İÇERİĞİ HAKKINDA HİÇBİR İDDİADA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BUNA GÖRE, YELP KURULUŞLARI ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAN HERHANGİ BİR KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA HASAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR, ÖRNEĞİN HİZMETİN KULLANILAMAMASI, BATARYA GÜCÜNÜN TÜKENMESİ YA DA HİZMETE ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN DİĞER ŞEKİLLERDE BOZULMASI, HİZMETİN MEVCUT OLMAMASI, GÜVENLİK ZAAFLARI YA DA SİZİN ÜYE İŞLETMELERİN, ÖLÇÜMLERİN, DEĞERLENDİRMELERİN (İÇERİKLERİ YA DA İÇERİKLERİ, SİPARİŞ VE GÖRÜNTÜLERİ İÇERMEMELERİ), ÖLÇÜLERİN YA DA HİZMET ÜZERİNDE BULUNAN, HİZMET ÜZERİNDEN KULLANILAN YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA SUNULAN DİĞER İÇERİKLERİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU YA DA GÜVENİLİRLİĞİNE DAYANMANIZDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA HASAR İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR.
  2. YELP TEŞEBBÜSLERİ HİZMETTE LİSTE HALİNDE VERİLEN ŞİRKETLER YA DA REKLAMCILAR YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA MAL YA DA HİZMET SUNANLAR YA DA HİZMETİN KULLANICILARI GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İSTİNADEN HİÇBİR İDDİA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BU DOĞRULTUDA, YELP KURULUŞLARI ÖRNEĞİN, BAŞKA BİR KULLANICININ YA DA ŞİRKETİN İÇERİĞİNİZİ, KİMLİĞİNİZİ YA DA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KÖTÜYE KULLANMASI YA DA HİZMETTE LİSTE HALİNDE VERİLEN YA DA ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLERDEN BİRİ İLE MENFİ BİR DENEYİMİNİZ OLMASI HALİ DAHİL SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF EYLEMLERİ YA DA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA ZARARDAN ÖTÜRÜ SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET VASITASIYLA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SUNULAN ÜRÜN YA DA HİZMETLERİN SATIN ALMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM TAKDİR VE RİSK TARAFINIZA AİTTİR.
  3. HİZMET VEYA İLGİLİ HİZMETLERDEN MEMNUN OLMAMANIZ HALİNDE YA DA ŞİKAYETE YOL AÇAN SAİR DURUMDA TEK VE MÜNHASIR HAKKINIZ İLE ÇÖZÜM YOLUNUZ HİZMETİ KULLANIMINIZI YA DA HİZMETE ERİŞİMİNİZİ SONLANDIRMANIZ VE DURDURMANIZDIR.
  4. HİZMET YA DA BU KOŞULLAR İLE İLGİLİ OLARAK MARUZ KALDIĞINIZ KAYIPLAR YA DA HASARLAR İÇİN YELP TEŞEBBÜSLERİNİN SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU AŞAĞIDAKİLERDEN DAHA BÜYÜK OLAN TUTAR İLE SINIRLIDIR: (i) EĞER VARSA, SORUMLULUĞA NEDEN OLAN VAKADAN 12 AY ÖNCE SİTE İLE BAĞLANTILI OLARAK YELP TEŞEBBÜSLERİNE TARAFINIZCA ÖDENEN TUTAR YA DA (ii) 100 $ (VEYA EŞDEĞER YEREL PARABİRİMİ).
  5. YELP KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE SINIRLAMAYA TABİDİR, YELP KURULUŞLARI (i) DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, CEZALANDIRICI, İTİMAT YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR; (ii) HASILAT YA DA KAR KAYBI, (iii) TİCARİ KESİNTİ, (iv) SAYGINLIĞA GELEN ZARAR (v) BİLGİ YA DA VERİ KAYBI YA DA (vi) İŞLETMENİZ İÇİN HERHANGİ BİR YELP İŞLETME SAYFASINDA YAYINLANAN TÜKETİCİ UYARILARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BÖLÜM 12’DE BELİRTİLEN FERAGATLER VE SINIRLANDIRMALAR EYLEM ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE (İHMALKARLIK DAHİL) YA DA KUSURSUZ SORUMLULUK DURUMLARINDA DA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK VE UYGULANACAKTIR.
 13. TAHKİM, ANLAŞMAZLIKLAR VE HUKUK SEÇİMİ
  1. Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da Kanada’da ikamet ediyorsanız:
   1. HARİÇ TUTULAN İDDİALAR HARİÇ: SİZ VE YELP (“İDDİALAR”) ARASINDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR İDDİA, YASAL NEDEN, MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ TALEBİ VEYA UYUŞMAZLIK AYRI OLARAK  TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLMELİDİR; SİZ VE BİZ, DİĞER TARAFA KARŞI SADECE KENDİ İLGİLİ BİREYSEL SIFATIMIZ İLE İDDİADA BULUNABİLECEĞİMİZİ YA DA İDDİALARA KATILABİLECEĞİMİZİ VE DAVACI YA DA HERHANGİ BİR SÖZDE TOPLU YA DA GRUP DAVALARININ ÜYESİ OLARAK KATILAMAYACAĞIMIZI KABUL EDERİZ. HEM SİZ HEM DE YELP TARAFINDAN AKSİ KABUL EDİLMEDİĞİ SÜRECE, TAHKİM HAKEMİ DİĞER KİŞİLER YA DA TARAFLARCA ORTAYA KONAN BENZER İDDİALARI BİRLEŞTİREMEZ YA DA EKLEYEMEZ VE DİĞER ŞEKİLLERDE HERHANGİ BİR GRUP DAVASINI YA DA TOPLU DAVAYI YÖNETEMEZ. SİZ VE YELP JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA HAKKINDAN AÇIKÇA VAZGEÇERSİNİZ.
   2. Hariç Tutulan İddialar” şu anlama gelir: (a) Sizin veya Yelp tarafından ikame edilen, mahkeme kuralları uyarınca izin verildiği sürece, asliye mahkemesine sevk edilebilecek iddialar veya (b) Fikri mülkiyet (telif hakkı ve ticari markalar gibi), Yelp API Kullanım Koşulları ihlali (anlaşılabilirlik adına, o koşular tarafından düzenlenen) veya yukarıda belirtilen Bölüm 7’nin (Beyanlar ve Taahhütler) ihlali ile ilgili iddialar. Hariç Tutulan İddialar, mahkemeye sevk edilebilir. Tahkim kurallarının kapsamı ve uygulanabilirliği ile ilgili herhangi bir sorun tahkim hakemi tarafından çözümlenecektir. Herhangi bir İddiada, bu kurala uygun olarak uzlaşılamazsa sadece o İddia mahkemeye sevk edilebilir ve diğer tüm İddialar tahkim yoluna tabi kalır. Bu paragrafa bakılmaksızın, Bölüm 3’ün İşletme Hesapları İçin Ek Koşullar kısmında tanımlandığı üzere İşletme İddiaları o bölüme tabi olur.
   3. Hariç Tutulan İddialar ve tahkim yoluyla çözülemeyen İddialar mahkemeye sevk edilmelidir. Bu koşullar (federal yasa ile önlenmemiş veya tutarsız olmaması kaydıyla) ve bunun gibi Hariç Tutulan İddialar veya tahkim yoluyla çözülemeyen İddialar kanun hükümleri çatışmalarına bakılmaksızın, Kaliforniya mevzuatına tabi olacaktır. Hariç Tutulan İddialar ve tahkim yoluyla çözülemeyen İddialar San Francisco County Kaliforniya’da bulunan devlet ve eyalet mahkemelerinin özel ve münhasır yargılama yetkisine ve mahkeme yerine tabidir ve siz ilgili İddiaların yargılanması için bu mahkemelerin yargı yetkisi olduğunu kabul edersiniz. 
   4. Tahkim, Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”) tarafından, geçerli olan Tüketici Tahkim Kuralları’na uygun olarak yönetilir. Daha fazla bilgi için www.adr.org  sayfasını ziyaret edin veya Amerika Birleşik Devletleri içinde (800) 778-7879 numaralı telefonu arayın. Tahkim, kişisel olarak belgelerin sunulması, telefonla veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Tahkim hakemi, mahkemenin yapabileceği gibi tespit veya önleyici telafiler dahil olmak üzere ve sadece kişisel talebinizi yerine getirmek için gereken ölçüde tazminatı size bireysel olarak verebilir.
   5. Tahkim hakemi, tahkimin anlamsız ve uygun olmayan bir amaç için getirildiğini belirlemediği sürece dava açılış ücretini, AAA ve tahkim hakemi ücretini ve giderlerini Yelp karşılar. Sizin ve bizim aramızda geçen anlamsız olmayan tahkim ile ilgili olarak avukat ücreti ve giderlerinin tazminatı hakkından feragat ederiz.
  2. AEA içinde yer alan bir ülkede veya İsviçre’de ikamet ediyorsanız, bu koşullar ve ayrıca sizin ve Yelp arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar İrlanda yasalarına tabi olur.
  3. Yelp’e yöneltilen herhangi bir mahkeme celbinin, üçüncü taraf keşif talebinin veya diğer üçüncü taraf işlemlerinin San Francisco County, Kaliforniya’da bulunan eyalet veya federal mahkemeler tarafından çıkarılması veya yerelleştirilmesi gerektiğini kabul etmiş sayılırsınız ve ilgili yargılama için bu mahkemelerin her birinin yargı yetkisi olduğunu kabul edersiniz.
 14. SONLANDIRMA
  1. Hesabınızı kapatarak, Hizmete erişiminizi ya da Hizmeti kullanımınızı durdurarak ve Yelp’e buradan bir sonlandırma bildirimi sunarak Koşulları sonlandırabilirsiniz.
  2. Herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz, herhangi bir bildirim göndermeksizin ve sorumluluk taşımaksızın Hesabınızı kapatabilir, Hizmetin belirli kısımlarını kullanımınızı askıya alabilir, burada sağlanan lisans ya da izni sonlandırabilir ve/veya Sizi Hizmetten tamamen yasaklayabiliriz. Söz konusu eylem Hesabınıza, Hizmete, İçeriğinize, Hizmet İçeriğine ve sair ilgili bilgilere erişiminizi engelleyebilir.
  3. Sizin veya bizim tarafımızdan bu Koşulların herhangi bir şekilde sonlandırılması halinde, bu Hizmet Koşullarının 1, 3, 5, 7–15. Bölümleri tamamen yürürlükte olmaya devam eder.
 15. GENEL KOŞULLAR
  1. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve bildirimde bulunmaksızın ve de size karşı herhangi bir sorumluluk taşımaksızın Hizmeti değiştirme, güncelleme ya da durdurma hakkını saklı tutarız.
  2. Yukarıda yer alan 10. Bölümde aksi takdirde ifade edilmedikçe, bu belgedeki hiçbir husus üçüncü taraflara haklar ya da çözüm yolları bahşetmeye yönelik değildir ya da bu şekilde addolunamaz.
  3. Koşullar Hizmetin kullanımına istinaden Sizin ile bizim aramızdaki bütün sözleşmeyi oluşturur ve söz konusu mevzu hakkında Sizin ile bizim aramızdaki bundan önceki tüm sözleşmeleri ilga eder. Taraflar bu Koşullarda açıkça ihtiva edilmeyen beyanlara itimat edilmeyeceğini teyit eder.
  4. Yelp’in Koşulların herhangi bir hükmünü ya da herhangi bir hakkı icra ya da ifa etmemesi söz konusu hüküm ya da haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin bu belgede belirtilen herhangi bir hakkı herhangi bir bakımdan ifa etmemesi bu belgedeki başkaca haklardan feragat anlamına gelmez. Koşullardan, Yelp tarafından yazılı olarak imzalanmadığı sürece, feragat edilemez.
  5. Koşulların herhangi bir hükmü bir tahkim hakemi veya yetkili mahkeme tarafından icra edilemez ya da hükümsüz bulunursa, o zaman söz konusu hüküm Koşulların aksi takdirde geçerli ve icra edilebilir kalmaları için gerekli olan asgari derecede bertaraf edilir veya tarafların niyetini yansıtacak şekilde değiştirilir.
  6. Koşullar ve bu belge çerçevesindeki hak ya da yükümlülükler Yelp’in önceden yazılı onayı olmaksızın temlik edilemez, devir edilemez ya da bunların alt lisansları verilemez ancak bizim tarafımızdan herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik ya da devir edilebilirler. Temlik teşebbüsünüz bu Koşulları ihlal eder ve geçersizdir.
  7. Tarafınız ile Yelp arasında bu Koşulların ya da Hizmeti kullanmanızın bir sonucu olarak herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam, temsilcilik, özel ya da yedieminlik ilişkisinin kurulmadığını kabul etmektesiniz.
  8. Koşullardaki bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal ya da akdi etkisi bulunmaz.

Telif Hakkı © 2020 Yelp Inc., 140 New Montgomery Street, San Francisco, CA 94105, U.S.A. 

İşletme Hesapları İçin Ek Koşullar

Son Güncelleme: 13 Aralık 2019.

Aşağıda yer alan koşullar (“İşletme Koşulları”), yukarıda sunulan Hizmet Koşullarına ek olarak, İşletme Hesabınıza erişiminizi ve İşletme Hesabınızı kullanmanızı düzenlemektedir. Bu İşletme Koşulları ve Hizmet Koşulları arasında herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, İşletme Koşulları geçerli olacaktır. İşletmeniz adına Yelp’ten herhangi bir ürün ya da hizmet satın aldıysanız (örneğin reklam ya da işletme araçları), bu İşletme Koşulları ile herhangi bir uyuşmazlık olması halinde söz konusu alımın koşulları geçerli olacaktır. Büyük harfle yazılan fakat bu İşletme Koşulları içerisinde tanımlanmayan kelimeler Hizmet Koşulları içerisinde sunulan anlamlara sahip olacaktır. İşletme Hesabınızı oluşturarak, İşletme Hesabınıza erişerek ya da İşletme Hesabınızı kullanarak bu İşletme Koşullarını kabul edersiniz ve Yelp ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapmış olursunuz. Bu İşletme Koşullarını kabul etmemeniz halinde, bir İşletme Hesap oluşturmanız, bu hesaba erişim sağlamanız ya da bu erişimi kullanmanıza izin verilmez.

LÜTFEN BU İŞLETME KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN, BU KOŞULLAR UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN DAVALAR YA DA TOPLU DAVALAR YERİNE BİREYSEL  BAZDA TAHKİMİN KULLANILMASINI GEREKLİ KILAR VE AYNI ZAMANDA HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK OLUŞMASI HALİNDE TARAFINIZ İÇİN MEVCUT OLAN ÇARELERİ KISITLAR.

Sizin veya bizim tarafımızdan bu İşletme Koşullarının herhangi bir şekilde sonlandırılması halinde, bu İşletme Koşullarının tümü tamamen yürürlükte olmaya devam eder.

 1. GEREKLİLİKLER, BEYANLAR VE TAAHHÜTLER
  1. Hizmetlere erişmek ve hizmetleri kullanmak için aşağıda belirtilen hususları kabul edersiniz:
   1. İşletme Hesabınız ile ilişkili veya İşletme Hesabınız ile sahiplenilmiş işletme ya da işletmeler adına hareket etmeye ve söz konusu işletmenin (ilgili herhangi bir ticari işletme dahil) İş Koşullarına uyma konusunda bağlayıcılığı kabul etmesini sağlamaya yetkili olduğunuzu (bahsi geçen işletme ya da işletmeler, sizin “İşletmeniz”);
   2. İşletme Sitesine erişiminiz ya da İşletme Sitesini kullanımınız ya da İşletmenizin yetkili temsilcisi olarak sizin tarafınızdan gerçekleştirilecektir;
   3. Tüketici Sitesini, değerlendirmeler konusunda ikazda bulunma ya da İşletmenizi değerlendiren kişilere mesaj göndermek dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari faaliyetler için kullanmayacağınızı;
   4. İşletmenizin ilgili yasalara uygun davrandığını ve yasadışı ürünler ve/veya hizmetler sunmadığını, bunların reklamını yapmadığını, satışını yapmadığını veya kiralamadığını;
   5. Yelp’e, Hizmetler’de kamunun kullanımına açık olan web sitenizi sergilemek veya satır içi çerçeve veya diğer çerçeveleme teknolojileri aracılığıyla sergilemeye izin vermek için devredilemez, gayri münhasır, telifsiz sınırlı lisans verdiğinizi; 
   6. Tarafınızla telefon ya da e-posta dahil, bize sağladığınız, kamuya açıkladığınız ya da işletmenize yönelik olarak kayıtlarımızda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebileceğimizi ve tarafınızla gerçekleştirilen iletişimlerin (telefon görüşmeleri dahil) izlenebileceğini ve kalite amaçları doğrultusunda kaydedilebileceğini kabul edersiniz;
   7. İşletmeniz için sağlık puanı bilgilerini gösterebileceğimizi ve işletmenizin işletme sayfasına bu sağlık puanına ilişkin Tüketici Uyarısı yerleştirebileceğimizi anladığınızı kabul edersiniz;
   8. Teklif Talep Et’teki potansiyel müşterilere verdiğiniz yanıtlarla ilgili bazı toplu bilgileri veya tanımlanmamış kimliği belirsiz bilgileri diğer İşletmelerle paylaşabileceğimizi anlar ve kabul edersiniz. Örneğin, potansiyel müşteriye yanıt veren toplam İşletme sayısı ve yanıtlama hızı; ve
   9. İşletmeniz hakkındaki değerlendirmeleri kısıtlamayı ya da yasaklamayı amaçlayan hükümler gibi (değerlendirme yayınladıkları için tüketicileri cezalandıran hükümler dahil) belirli tüketici anlaşmalarında yer alan itibarı düşürmemeye yönelik hükümlerin, Kaliforniya yasaları (Kal. Medeni Kanunu § 1670.8) kapsamında ve federal Tüketici Değerlendirmelerinin Adil Olması hakkındaki Kanun (15 ABD Kanun § 45b) kapsamında yasaklanmış olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz ve söz konusu hükümleri tüketici anlaşmalarınıza eklemeyeceğinizi ya da herhangi bir şekilde itibarı düşürmeme ya da ‘kötülememe’ maddelerini tüketicilere karşı uygulamaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Bu tür hükümlerin işletmeniz tarafından kullanıldığına inanmamız durumunda İşletmenizin işletme sayfasına Tüketici Uyarısı yerleştirmek dahil olmak üzere tüketicileri kamuya açık bir şekilde bilgilendirebileceğimizi anladığınızı kabul edersiniz.
  2. Aşağıda belirtilenleri yapmayacağınızı ve herhangi bir diğer tarafı bunları yapmak üzere yetkilendirmeyeceğinizi ya da teşvik etmeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz:
   1. İşletmenize yönelik değerlendirmeleri yayınlamaları ya da değerlendirmeleri engellemeleri ya da kaldırmaları karşılığında indirimler, ücretsiz ürünler, iadeler, hediye kartları, çekilişe katılım hakları, kampanyalar ya da fırsatlar gibi herhangi bir teşvik sunmak ve Tüketici Uyarıları aracılığıyla Yelp’in söz konusu teşvikler ve değerlendirmeleri temin etme, engelleme ya da kaldırmaya yönelik diğer teşebbüsler hakkında tüketicilere kamuya açık bir şekilde bildirimde bulunabileceğini kabul etmekte ve anlamaktasınız;
   2. müşterilere değerlendirme yapmalarını teklif etmek ya da talep etmek;
   3. İşletmeniz ya da İşletmenizin takipleri için İçerikler hakkında değerlendirme yazmak ya da oy vermek (örn., kullanıcı değerlendirmelerini kullanışlı, komik ya da havalı olarak değerlendirmek);
   4. herhangi birine yorum yayınlaması, yayınlamaması ya da kaldırması için ödeme yapmak ya da teşvik etmek ya da diğer şekillerde Yelp’in Tavsiye Yazılımı (aşağıda tanımlandığı şekilde) veya sahtekarlık belirleme sistemlerini atlatmak için teşebbüste bulunmak;
   5. otomatik, sahte ya da diğer şekillerde geçersiz reklam izlenimleri, soruları, sohbetleri, reklam tıklamaları ya da diğer eylemleri oluşturmaya teşebbüs etmek;
   6. Yelp tarafından açıkça izin verilmediği sürece, Tüketici Sitesinden veya İşletme Sitesinden Yelp verilerine, içeriğe ve/veya değerlendirmelerine erişmek, bunları sorgulamak veya diğer şekillerde toplamak için otomatikleştirilmiş herhangi bir kazıma veya veri çıkarma yöntemi ya da şeklini kullanmak. (örneğin, www.yelp.com/robots.txt ile tanımlandığı şekilde);
   7. Yelp’in önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde herhangi bir Yelp ticari markasını veya hizmet markasını kullanmak; ya da
   8. Yelp ile bağlantılı olarak kimliğinizi ya da diğer kişiler ile bağlantınızı yanlış tanıtmak.
  3. Yelp’in tüketicilere fotoğraflar, puanlamalar ve değerlendirmeler dahil İşletmeniz hakkında İçerik yayınlamaları konusunda izin verdiğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yelp’in daha az görünür olan diğer değerlendirmeleri görüntülerken en güvenilir ve kullanışlı değerlendirmeleri sergilemek amacıyla otomatik yazılımlar kullandığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz (“Tavsiye Yazılımı”). Yelp’in potansiyel olarak daha az kullanışlı olan değerlendirmeleri belirlemek için Tavsiye Yazılımını kullanırken, Tavsiye Yazılımının zaman zaman meşru değerlendirmeleri kaldırabileceğini ya da meşru olmayan değerlendirmeleri belirleyemeyebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Yelp’ten yapılan herhangi bir reklam veya diğer ücretli özellik satın alımının Tavsiye Yazılımını etkilemeyeceğini veya diğer şekillerde Size, doğrudan ya da dolaylı olarak, değerlendirmeleri değiştirmeniz veya görünüp görünmeyeceğini, nerede veya nasıl görüneceğini etkilemeniz konusunda izin vermeyeceğini ya da sağlamayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

   Aşağıda yer alan 2. ve 3. Bölümler, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da Kanada’da ikamet ediyorsanız geçerlidir:

 2. SORUMLULUKTAN FERAGATLER VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARIYELP TEŞEBBÜSLERİNİN SİZE KARŞI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMASI NEDENİYLE BU BÖLÜMÜ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. AÇIKLIK GETİRMEK AMACIYLA, AŞAĞIDA YER ALAN BÖLÜMLER KOŞULLARIN 12. BÖLÜMÜNDE DETAYLI OLARAK AÇIKLANAN SORUMLULUKTAN FERAGATLER VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARINA EK OLARAK UYGULANIR.
  Federal İletişimlerin Uygunluğu Kanunu (47 ABD Kanunu § 230) Yelp gibi interaktif bilgisayar hizmetlerinin tüketici değerlendirmeleri dahil üçüncü taraf İçeriklerinin yayınlanmasındaki rolü açısından sorumluluğunu sınırlamaktadır. Ek olarak, Kal. Med. Usul Kanunu § 425.16 gibi Kaliforniya’da yürürlükte olan toplum katılımını engellemeye yönelik açılmış davalar ile mücadele kanunları, yasal işlemler aracılığıyla Yelp’e söz konusu sorumluluğu yüklemeye teşebbüs etmeniz halinde Yelp’in avukat ücretlerini ödemenizi zorunlu kılabilir.
 3. TAHKİM, UYUŞMAZLIKLAR VE HUKUK SEÇİMİ
  AÇIKLIK GETİRMEK AMACIYLA, SİZ VEYA YELP TARAFINDAN GETİRİLEN HERHANGİ BİR İŞLETME İDDİASI BU BÖLÜME TABİDİR. BU BÖLÜME BAĞLI OLMAYAN İDDİALAR KOŞULLARIN 13. BÖLÜMÜNE TABİ OLUR.

  Hariç Tutulan İşletme İddiaları haricinde, Aşağıda belirtilenlerden kaynaklanan ya da bunlarla ilişkili herhangi bir uyuşmazlık ya da iddia: (a) bu Koşullar ya da bunların ihlali; ya da (b) İşletme Hesabınızı, İşletme Sitenizi kullanmanız ya da bunlara erişiminiz; (her bir uyuşmazlık ya da iddia, bir “İşletme İddiası”), İşletme Tahkim Kuralları uyarınca Amerikan Tahkim Birliği tarafından yönetilecek olan tahkim ile çözümlenecektir ve tahkim hakemi tarafından verilen karara yönelik hüküm bunlara dair yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede kabul edilebilir. Tahkim hakemi, tüm maddi esbabı mucibeler ve kararın dayandığı kanun da dahil gerekçeli kararı yazılı olarak sunacaktır. Tahkim hakemi hukuki hata yapma yetkisine sahip olmayacaktır ve karar söz konusu hataların olması halinde Kaliforniya Tahkim Yasası kapsamında yetkili mahkeme tarafından adli inceleme yoluyla iptal edilebilir ya da düzeltilebilir. “Hariç Tutulan İşletme İddiaları” fikri mülkiyet (telif hakkı ve ticari markalar gibi) ile ilgili İddialar veya Hizmet Koşulları’nın 7. Bölümünün (Beyanlar ve Taahhütler) ihlali anlamına gelir.

  İşletme İddiaları tek bir hakem tarafından değerlendirilmelidir. Tahkim işlemleri San Francisco, Kaliforniya’da yürütülecektir fakat taraflar kişisel olarak, telefonla ya da belgelerin sunulması yoluyla katılıp katılmayacaklarını kendileri belirleyebilir. Tahkim, Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Haklı çıkan taraf, makul avukat ücretlerine hak kazanacaktır.

  YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, TAHKİME TABİ OLMAYAN HERHANGİ BİR İŞLETME İDDİASI İÇİN, HARİÇ TUTULAN İŞLETME İDDİALARI DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BU İŞLETME KOŞULLARININ UYGULANDIĞI YER OLAN SAN FRANCISCO COUNTY, KALİFORNİYA’DA BULUNAN EYALET VE FEDERAL MAHKEMELERİNİN KİŞİSEL VE MÜNHASIR YARGI YETKİSİNİ VE MÜNHASIR YETKİLİ MAHKEME OLDUKLARINI KABUL ETMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ.

  SİZ VE YELP, DİĞER TARAFA KARŞI SADECE KENDİ İLGİLİ BİREYSEL SIFATINIZ İLE İŞLETME İDDİASINDA BULUNABİLECEĞİNİZİ YA DA İŞLETME İDDİALARINA KATILABİLECEĞİNİZİ VE DAVACI YA DA HERHANGİ BİR SÖZDE TOPLU YA DA GRUP DAVALARININ ÜYESİ OLARAK KATILAMAYACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ. HEM SİZ HEM DE YELP TARAFINDAN AKSİ KABUL EDİLMEDİĞİ SÜRECE, TAHKİM HAKEMİ DİĞER KİŞİLER YA DA TARAFLARCA ORTAYA KONAN BENZER İŞLETME İDDİALARINI BİRLEŞTİREMEZ YA DA EKLEYEMEZ VE DİĞER ŞEKİLLERDE HERHANGİ BİR GRUP DAVASINI YA DA TOPLU DAVAYI YÖNETEMEZ. BİR İŞLETME İDDİASI BU BÖLÜMÜ KAPSAMI İÇERİSİNE ALIYOR İSE VE BU BÖLÜMÜN BİR MAHKEME TARAFINDAN GEÇERSİZ, UYGULANAMAZ YA DA YASADIŞI OLDUĞUNA KARAR VERİLİRSE, SÖZ KONUSU İŞLETME İDDİASI BİR TAHKİM HAKEMİ YERİNE BİR MAHKEME TARAFINDAN KARARA BAĞLANABİLİR.

Telif Hakkı © 2020 Yelp Inc., 140 New Montgomery Street, San Francisco, CA 94105, U.S.A.