Vilkår for bruk

Sist oppdatert 13. desember 2019. Disse Vilkårene for bruk (som sammen med Bedriftsvilkårene nedenfor er “Vilkårene“), gjelder umiddelbart for brukere som får tilgang til eller bruker tjenesten uten konto, eller registrerer kontoer på eller etter 13. desember 2019, og vil tre i kraft 31. januar 2020 for brukere med eksisterende kontoer. For å se de tidligere vilkårene, vennligst klikk her.

VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM PÅ AT: DISSE VILKÅRENE INKLUDERER TILLEGGSBESTEMMELSER ANGÅENDE BRUK AV VOLDGIFT (SE AVSNITT 13) SOM MED FÅ UNNTAK KREVER AT (1) KRAV DU FREMSETTER MOT YELP SKAL AVGJØRES GJENNOM VOLDGIFT PÅ BINDENDE, INDIVIDUELT GRUNNLAG, OG (2) DU FRASIER DEG RETTEN TIL Å FREMSETTE ELLER DELTA I NOEN FORM AV GRUPPESØKSMÅL, ELLER REPRESENTATIVE SØKSMÅL, TILTAK ELLER FORHANDLING.

Disse vilkårene styrer din tilgang til og bruk av våre produkter og tjenester, inkludert de som tilbys gjennom våre nettsteder, arrangementer, kommunikasjon (f.eks. e-post, telefonsamtaler og SMS), og mobilapplikasjoner (samlet, “Tjenesten“). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du disse vilkårene som utgjør en juridisk bindende kontrakt med: (i) Yelp Inc., et Delaware-selskap med hovedkontor i San Francisco, California, med mindre du er borger i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS“) eller Sveits; eller (ii) Yelp Ireland Ltd., et aksjeselskap etablert og opererende i henhold til lovene i Republikken Irland, hvis du er borger i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS“) eller Sveits. “Yelp” betyr Yelp Inc. eller Yelp Ireland Ltd., som gjeldende. Ikke søk tilgang til eller bruk Tjenesten hvis du ikke er villig eller ikke er i stand til å binde deg til Vilkårene. For mer informasjon om våre retningslinjer og instruksjoner relatert til Tjenesten, kan du klikke her.

 1. DEFINISJONER
  1. Partene. “Du” og “din” refererer til deg, som bruker av Tjenesten. En “bruker” er noen som har tilgang til eller på noen måte bruker Tjenesten. “Vi “, ” oss” og “vår” refererer til Yelp og dets datterselskaper.
  2. Innhold. Innhold” betyr tekst, bilder, lyd, video og alle andre former for data eller kommunikasjon. “Innholdet ditt” betyr innhold som du sender inn eller sender til, gjennom eller i forbindelse med tjenesten, for eksempel rangeringer, anmeldelser, bilder, videoer, komplimenter, invitasjoner, innsjekking, stemmer, vennskap og følgende aktivitet, direktemeldinger, og informasjon som du bidrar til brukerprofilen din eller foreslår for en bedriftsside. “Brukerinnhold” betyr innhold som brukere sender inn eller sender til, gjennom eller i forbindelse med tjenesten. “Yelp-innhold” betyr innhold som vi oppretter og gjør tilgjengelig i forbindelse med tjenesten. “Tredjepartsinnhold” betyr innhold som kommer fra andre parter enn Yelp eller dets brukere, som blir gjort tilgjengelig i forbindelse med Tjenesten. “Tjenesteinnhold” betyr alt innhold som blir gjort tilgjengelig i forbindelse med Tjenesten, inkludert innholdet ditt, brukerinnholdet, innholdet i Yelp og innhold fra tredjeparter.
  3. Nettsteder og kontoer. Forbrukersted” betyr Yelps forbrukernettsted (www.yelp.com og relaterte domener) og mobile applikasjoner. “Forbrukerkonto” betyr den kontoen du lager for å få tilgang til eller bruke forbrukerstedet. “Bedriftskonto” betyr kontoen du oppretter for å få tilgang til eller bruke Yelp for Business Owners-nettstedet (biz.yelp.com og relaterte domener) og mobilapplikasjoner. “Konto” betyr en forbrukerkonto eller en bedriftskonto.
 2. ENDRINGER I BETINGELSENE
  Vi vil kunne endre vilkårene fra tid til annen. Den nyeste versjonen av Vilkårene finner du her. Du forstår og godtar at din tilgang til eller bruk av Tjenesten er underlagt Vilkårene som trer i kraft når du har tilgang til eller bruker Tjenesten. Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse vilkårene, vil vi varsle deg på e-post, ved å legge til varsel i Tjenesten, og/eller en annen metode før ikrafttredelsesdatoen for endringene. Vi vil også indikere på toppen av denne siden datoen når slike endringer ble sist gjort. Du bør regelmessig se på disse betingelsene, da reviderte versjoner vil være bindende for deg. Du forstår og godtar at din fortsatte tilgang til eller bruk av Tjenesten etter ikrafttredelsesdatoen for endringer i Vilkårene representerer at du aksepterer slike endringer.
 3. OVERSETTELSE
  Vi vil oversette disse Vilkårene til andre språk for enkelhets skyld. Likevel styrer den engelske versjonen forholdet ditt med Yelp, og eventuelle uoverensstemmelser mellom de forskjellige versjonene vil bli løst til fordel for den engelske versjonen som er tilgjengelig her.
 4. BRUK AV TJENESTEN
  1. Kvalifikasjon. For å få tilgang til eller bruke Tjenesten må du ha den nødvendige kraft og autoritet til å samtykke i disse vilkårene. Du kan ikke få tilgang til eller bruke Tjenesten hvis du er en konkurrent av Yelp eller hvis vi tidligere har utestengt deg fra Tjenesten eller stengt kontoen din.
  2. Tillatelse til bruk av tjenesten. Vi gir deg tillatelse til å bruke tjenesten underlagt disse vilkårene. Din bruk av Tjenesten er på egen risiko, inkludert risikoen for at du kan bli utsatt for Innhold som er støtende, uanstendig, unøyaktig, ufordelaktig, ufullstendig, ikke gir adekvat advarsel om potensiell risiko eller farer, eller som ellers er upassende.
  3. Tilgjengelighet av tjenester. Tjenesten kan endres, oppdateres, avbrytes, suspenderes eller avvikles når som helst uten varsel eller ansvar.
  4. Kontoer. Du må opprette en konto og gi visse opplysninger om deg selv for å kunne bruke noen av funksjonene som tilbys gjennom tjenesten. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til ditt kontopassord. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår i forbindelse med kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å lukke kontoen når som helst for noen eller ingen grunn.
   Din forbrukerkonto er kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk, og du må ikke opprette eller bruke en forbrukerkonto for andre enn deg selv. Vi ber om at du gir fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv når du lager en konto for å styrke din troverdighet som bidragsyter til Tjenesten. Du må ikke etterligne noen andre, gi en annen e-postadresse enn din egen, opprette flere kontoer eller overføre forbrukerkontoen din til en annen person uten Yelps forhåndsgodkjenning.
  5. Kommunikasjon fra Yelp og andre. Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, samtykker du i å motta kommunikasjon fra andre brukere og Yelp gjennom Tjenesten, eller på andre måter som e-postmeldinger, push-varslinger, tekstmeldinger (inkludert SMS og MMS) og telefonsamtaler. Disse kommunikasjonene kan fremme Yelp eller bedrifter som er oppført på Yelp, og kan bli initiert av Yelp, bedrifter som er oppført på Yelp eller andre brukere. Du forstår videre at kommunikasjon kan sendes ved hjelp av et automatisk telefonoppringingssystem, og at du kan bli belastet av mobiloperatøren for visse kommunikasjoner som SMS-meldinger eller telefonsamtaler. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis telefonnummeret du har oppgitt til oss er endret eller frakoblet. Vær oppmerksom på at eventuell kommunikasjon, inkludert telefonsamtaler, med Yelp eller gjennom Tjenesten kan overvåkes og registreres for kvalitetsformål.
   Du kan ekskludere visse kommunikasjoner her.
 5. INNHOLD
  1. Ansvar for innholdet ditt. Du alene er ansvarlig for Innholdet ditt, og når det er lagt ut på Yelp, kan det ikke alltid bli trukket tilbake. Du påtar deg all risiko knyttet til Innholdet ditt, inkludert de som måtte være avhengig av kvaliteten, nøyaktigheten eller påliteligheten, og eventuelle farer forbundet med personlig informasjon du tilrettelegger for. Du representerer at du besitter eller har de nødvendige tillatelsene til å bruke og godkjenne bruken av Innholdet ditt som beskrevet her. Du kan ikke antyde at Innholdet ditt på noen måte er sponset eller godkjent av Yelp.
   Du kan utsette deg selv for ansvar hvis for eksempel Innholdet inneholder materiale som du med visshet vet er falskt, misvisende eller ærekrenkende; krenker en tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, servicemerke, patent, forretningshemmelighet, moralsk rett, privatlivets rettighet, reklamasjonsrett, eller annen immateriell rettighet eller eiendomsrett; inneholder ulovlig materiale, inkludert ulovlig hatpropaganda eller pornografi; utnytter eller på annen måte skader mindreårige, trår over eller oppfordrer til brudd på lov eller forskrift eller bryter disse vilkårene.
  2. Vår rett til å bruke innholdet ditt. Vi kan bruke innholdet ditt på en rekke forskjellige måter, blant annet ved å vise det, omforme det, inkorporere det i annonser og andre verk, lage avledninger av det, fremme det, distribuere det og la andre gjøre det samme i forbindelse med egne nettsteder og medieplattformer (“Andre medier“). Som sådan gir du oss ugjenkallelig verdensomspennende, evigvarende, ikke-eksklusive, royalty-frie, tildelte, sublisensierte, overførbare rettigheter til bruk av Innholdet ditt til alt formål. Vær oppmerksom på at du også ugjenkallelig gir brukerne av Tjenesten og andre medier rett til tilgang til Innholdet ditt i forbindelse med bruk av Tjenesten og eventuelle andre medier. Til slutt, sier du ugjenkallelig fra deg krav, og grunner til krav, mot Yelp og dets brukere, eventuelle krav og påstander om moralske rettigheter eller tilskrivninger til Innholdet ditt. Med “bruk” mener vi å bruke, kopiere, publisere og vise, reprodusere, distribuere, modifisere, oversette, fjerne, analysere, kommersialisere og forberede avledet innhold av Innholdet ditt.
  3. Eierskap. Mellom deg og Yelp, eier du innholdet ditt. Vi eier Yelp-innholdet, inkludert, men ikke begrenset til visuelle grensesnitt, interaktive funksjoner, grafikk, design, kompilering (inkludert, men ikke begrenset til, vårt utvalg, koordinering, samling og arrangement av brukerinnhold og annet tjenesteinnhold), datakoder, produkter, programvare, samlede stjernerangeringer og alle andre elementer og komponenter i Tjenesten, unntatt ditt innhold, brukerinnhold og tredjepartsinnhold. Vi eier også opphavsrettene, varemerkene, servicemerkene, handelsnavn, handelshemmelighetene og andre intellektuelle og proprietære rettigheter over hele verden knyttet til Yelp-innholdet og tjenesten, som er beskyttet av opphavsrett, handelsavtaler, patenter, varemerker og virksomhetsbegrensende lover og alle andre gjeldende intellektuelle og proprietære rettigheter og lover. Som sådan kan du ikke selge, lisensiere, kopiere, publisere, modifisere, reprodusere, distribuere, opprette avledet verk eller tilpasninger av disse, foreta offentlig visning eller på noen måte bruke eller utnytte noe av Yelp-innholdet helt eller delvis, bortsett fra når uttrykkelig autorisert av oss. Med unntak av det som uttrykkelig og utvetydig er gitt her, gir vi deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter, og alle rettigheter i og til Tjenesten og Yelp-innholdet beholdes av oss.
  4. Annonsering. Yelp og dets rettighetshavere kan vise annonser offentlig, betalt innhold og annen informasjon i nærheten eller i forbindelse av Innholdet ditt. Du har ikke krav på erstatning for slike annonser. Måten, modusen og omfanget av slik reklame kan endres uten nærmere varsel til deg.
  5. Annet. Brukerinnhold (inkludert det som eventuelt har blitt opprettet av brukere som er ansatt av eller har inngått avtale med Yelp), gjenspeiler ikke nødvendigvis meningene til Yelp. Unntatt etter gjeldende lov, har vi ingen forpliktelse til å beholde eller gi deg kopier av Innholdet ditt, og vi garanterer ikke konfidensialiteten av Innholdet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, skjerme, redigere eller gjenopprette Brukerinnhold etter eget skjønn, av egen grunn, uten varsel. For eksempel kan vi fjerne en anmeldelse hvis vi mener at den bryter med våre retningslinjer for Innhold. Bortsett fra i samsvar med Yelps “Verifisert autorisasjon”-program, vil Yelp ikke prøve å verifisere noen autorisasjon en lokal bedrift eller bedriftsrepresentant kan ha, og kunder bør spørre bedriften direkte angående slike autorisasjoner. Bedrifter som har fått autorisasjonen sin verifisert av Yelp vil ha et “Verifisert autorisasjon”-merke på bedriftssiden sin på Yelp.
 6. BESTILLINGER OG TRANSAKSJONER
  1. Generelt. Du kan få tilgang til funksjoner gjennom Tjenesten som lar deg bestille eller gjøre nettransaksjoner med lokale bedrifter, for eksempel å foreta restaurant- eller spa-reservasjoner, bestille matlevering eller planlegging av avtaler. Disse funksjonene kan gis av Yelps tredjepartspartnere, inkludert gjennom iframes eller lignende formater, og bruken av dem kan styres av tilleggsbetingelser som presenteres for deg som en del av bestillings- eller transaksjonsprosessen. Vær oppmerksom på at slike tredjepartspartnere og / eller transaksjoner i lokale bedrifter selv er ansvarlige for å oppfylle slike bestillinger og transaksjoner.
  2. Betalinger og avbestillinger. Du kan bli bedt om å oppgi kredittkortinformasjonen din for å bekrefte en bestilling, og vil bli belastet eventuelle gebyrer, inkludert avbestillings- eller tilleggsgebyr i henhold til gjeldende lokale avbestillingsregler som ble oppgitt ved bestilling. Du godtar at Yelp kan legge til rette for slike betalinger og kostnader på vegne av den lokale virksomheten.
  3. Kuponger. Eventuelle kuponger som Yelp kan utstede for bruk i forbindelse med Tjenesten, er ikke overførbare (med mindre det er pålagt ved lov), innløses ikke for kontanter eller andre hensyn, og utløper automatisk tretti (30) dager etter utstedelsesdatoen med mindre annet er angitt. Hvis kontoen din er avsluttet, vil du ikke kunne bruke ubrukte kuponger, og slike kuponger vil automatisk være utgått og vil ikke kunne innløses, med mindre det kreves av loven.
 7. REPRESENTASJONER OG GARANTIER
  Vi er ikke forpliktet til å håndheve vilkårene på dine vegne mot en annen bruker. Selv om vi oppfordrer deg til å gi oss beskjed hvis du mener at en annen bruker har overtrådt vilkårene, forbeholder vi oss retten til å undersøke og treffe passende tiltak etter eget skjønn.
  1. Du representerer og garanterer at:
   1. du har lest og forstått våre retningslinjer for innhold,
   2. du har lest og forstått vår personvernerklæring. Hvis du bruker Tjenesten utenfor USA, samtykker du i at dine personlige data overføres til og behandles i USA, og
   3. før du har deltatt på et arrangement som er oppført på Tjenesten, har du lest og godkjent våre arrangementsvilkår og -betingelser.
  2. Du representerer også og garanterer at du ikke vil, og ikke vil bistå til å, oppmuntre eller aktivere andre til å bruke Tjenesten for å:
   1. Bryte våre vilkår, inkludert retningslinjene for Innhold og Arrangementsvilkår og -betingelser;
   2. Legge inn noen falsk eller ærekrenkende anmeldelse, bytte anmeldelser med andre, eller kompensere for noen eller bli kompensert for innlegg, for å avstå fra å legge ut eller fjerne en anmeldelse;
   3. Forårsake brudd på tredjeparts rettigheter, herunder brudd på tillit, opphavsrett, varemerker, patent, forretningshemmeligheter, moralsk rett, privatlivets rettigheter, reklamasjonsrett, eller annen immateriell rettighet eller eiendomsrett;
   4. True, forfølge, skade eller sjikanere andre, eller fremme fordommer eller diskriminering;
   5. Fremme en virksomhet eller et annet kommersielt foretak eller arrangement, eller på annen måte bruke Tjenesten til kommersielle formål, bortsett fra i forbindelse med Bedriftskonto i henhold til Bedriftsvilkårene;
   6. Sende masse-e-post, undersøkelser eller andre massemeldinger, enten kommersielle av natur eller ikke; engasjere deg i spamming av søkeord, eller på annen måte forsøke å manipulere tjenestens søkeresultater, anmeldelses-anbefalingsprogramvare (som definert i Bedriftsvilkårene nedenfor), eller tredjeparts nettområde;
   7. Be om personopplysninger fra mindreårige, eller sende inn eller distribuere pornografi;
   8. Bryte gjeldende lov;
   9. Endre, tilpasse, innrette, reprodusere, distribuere, oversette, opprette avledet verk eller foreta tilpasninger av, vise offentlig, selge, forhandle eller på noen måte utnytte Tjenesten eller Tjenestens innhold (annet enn innholdet ditt), uten at dette er uttrykkelig godkjent av Yelp;
   10. Bruke noen form for robot, spider, servicesøk/henteprogram, eller annen automatisk enhet, prosess eller middel for å få tilgang til, hente, kopiere, erverve eller indeksere noen del av Tjenesten eller Tjenesteinnholdet uten at dette er uttrykkelig godkjent av Yelp (for eksempel som beskrevet på https://www.yelp.com/robots.txt);
   11. Foreta noen form for omvendt tjenesteinnhenting av Tjenesten, med mindre loven forbyr denne begrensningen, i så fall aksepterer du å gi oss 30 dagers skriftlig varsel her;
   12. Fjerne eller endre eventuelle opphavsrettigheter, varemerker eller andre varemerkerettigheter som vises på en del av Tjenesten eller på materiale som er trykt eller kopiert fra Tjenesten;
   13. Registrere, behandle eller ekstrapolere informasjon om brukere;
   14. Gå til, hente eller indeksere noen del av Tjenesten med det formål å konstruere eller fylle ut en søkbar database med bedriftsanmeldelser;
   15. Omformatere eller beramme noen del av Tjenesten;
   16. Foreta tiltak som pålegger, eller kan, etter eget skjønn, pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Yelps teknologiinfrastruktur eller på annen måte påføre for mye trafikkrav fra Tjenesten;
   17. Forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten, kontoene, datasystemene eller nettverkene som er koblet til Tjenesten, ved hjelp av hacking, passordervervelse eller på annen måte;
   18. Bruke Tjenesten eller Tjenesteinnhold til å overføre eventuelle virus, dataormer, feil, trojanske hester, ondsinnet kode, spionprogramvare, skadelig programvare eller andre ødeleggende eller skadelige deler;
   19. Bruke hvilken som helst enhet, programvare eller rutine som forstyrrer riktig drift av Tjenesten, eller på annen måte forsøke å forstyrre riktig drift av Tjenesten;
   20. Bruke Tjenesten til å krenke sikkerheten til datanettverk, ulovlig erverve passord eller sikkerhetskrypteringskoder; forstyrre eller forstyrre sikkerheten til, eller på annen måte skade Tjenesten eller Tjenesteinnholdet; eller
   21. Fjerne, omgå, deaktivere, skade eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenesten, funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av Tjenesteinnhold, eller funksjoner som håndhever begrensninger på bruken av Tjenesten.
 8. YTTERLIGERE RETNINGSLINJER OG VILKÅR
  1. Opphavsrett og varemerker. Du samtykker i å følge retningslinjene våre vedrørende krenkelse av opphavsrett ved varsling om brudd på opphavsrett og varemerker vedrørende Brukerinnhold. Du godtar at vi kan videresende et varsel sendt i henhold til vår bruddpolitikk til brukeren som sendte inn Brukerinnholdet.
  2. Tilleggsbetingelser. Din bruk av Tjenesten er underlagt alle tilleggsbetingelser, policyer, regler eller retningslinjer som vi kan legge inn på eller linke til fra Tjenesten (“Tilleggsbetingelsene “). Alle slike tilleggsbetingelser er herved innlemmet med henvisning til, og gjort en del av, disse vilkårene. Hvis du har bedriftskonto, gjelder de Bedriftsvilkårene som er oppgitt nedenfor.
 9. FORSLAG OG FORBEDRINGER
  Ved å sende oss ideer, forslag, dokumenter eller muligheter (“Tilbakemelding“), godtar du at (i) tilbakemeldingen ikke inneholder noen konfidensiell eller proprietær informasjon fra tredjepart, (ii) vi ikke er underlagt taushetsplikt, uttrykt eller underforstått, med hensyn til tilbakemelding, (iii) vi kan selv ha noe som ligner en Tilbakemelding som allerede er under behandling eller i utvikling, (iv) vi har ingen forpliktelse til å gå gjennom, vurdere eller implementere Tilbakemeldingen, eller å returnere til deg hele eller deler av Tilbakemeldingen, og (v) du gir oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, verdensomspennende, tildelbar, underlisensiert, overførbar lisens til å kunne bruke, modifisere, forberede derivater av, publisere, distribuere og viderelisensiere tilbakemeldingen, og du vil ugjenkallelig frasi deg, og bidra til frafall av eventuelle krav og påstander om moralske rettigheter som er inkludert i slik tilbakemelding, mot Yelp og dets brukere.
 10. TREDJEPARTSINNHOLD OG TJENESTER
  Tjenesten kan være vert for Tredjepartsinnhold, eller inkludere koblinger til andre nettsteder eller applikasjoner (en “Tredjepartstjeneste“). Vi kontrollerer eller godkjenner ikke Tredjepartsinnhold eller Tredjepartstjenester. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten, nøyaktigheten eller innholdet i slikt Tredjepartsinnhold eller Tredjepartstjeneste. Din bruk av og tillit til Tredjepartsinnhold eller Tredjepartstjeneste er på egen risiko.
  Noen av tjenestene som er tilgjengelige via Tjenesten og Tredjepartstjenester, kan være underlagt ytterligere vilkår for tredjepart, personvernregler, lisensvilkår og opplysninger, og andre vilkår, betingelser og retningslinjer, inkludert, uten begrensning, de som er lagt ut her. Det er ditt ansvar å gjøre deg bekjent med eventuelle tredjepartsvilkår.
 11. SKADELØSHOLDELSE
  Du samtykker i å holde Yelp, dets ansvarlige, datterselskaper, tilknyttede selskaper, tilknyttede tjenesteytere, leverandører, lisensgivere og samarbeidspartnere, og administrativt personell, styremedlemmer, ansatte, agenter, entreprenører og representanter for disse (samlet “Yelp-enhetene“), uten ansvar, bidra til å forsvare og holde disse skadefri fra og mot alle tredjeparts krav, handlinger, krav, tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert men ikke begrenset til advokatsalærer og rettslige kostnader) som skyldes eller relaterer seg til: (i) din tilgang til eller bruk av Tjenesten, inkludert Innholdet ditt, (ii) brudd på Vilkårene, (iii) brudd på representasjoner og garantier gitt under disse vilkårene, (iv) produkter eller tjenester kjøpt eller innhentet av deg i forbindelse med Tjenesten, (v) dine produkter eller tjenester, eller markedsføring eller levering av disse til sluttbrukere, eller (vi) overtredelsen foretatt av deg, eller enhver tredjepart som bruker din konto, av enhver immateriell rettighet eller annen rettighet til noen person eller instans. Yelp forbeholder seg retten til å på egen bekostning påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert spørsmål som du er pålagt å holde oss uten ansvar for, og du samtykker i å samarbeide med vårt forsvar av disse påstandene. Du samtykker til å ikke gjøre noe slikt uten skriftlig samtykke fra Yelp. Yelp vil gjøre en rimelig innsats for å varsle deg om slikt krav, handling eller prosess når vi får kjennskap til det.
 12. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR
  LES DETTE AVSNITTET NØYE, DA DET BEGRENSER ANSVARET FOR YELP-ENHETER OVERFOR DEG. HVERT UNDERAVSNITT GJELDER KUN I DET MAKSIMALE OMFANG SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING. IKKE NOE HERI ER MENT Å BEGRENSE NOEN AV RETTIGHETENE DU HAR SOM IKKE ER BEGRENSET VED LOV. VED Å AKSEPTERE ELLER BRUKE TJENESTEN, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅR OG SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE, INKLUDERT DENNE DELEN. DU FRASIER DEG VESENTLIGE RETTIGHETER VED Å SAMTYKKE I DISSE VILKÅRENE.
  1. TJENESTEVILKÅRENE OG TJENESTENS INNHOLD ER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG “SOM DE ER”, “MED ALLE FEIL” OG “VED TILGJENGELIGHET”, MED DEN UTTRYKKELIGE FORSTÅELSEN AT YELP-ENHETENE KANSKJE IKKE OVERVÅKER, KONTROLLERER ELLER KJENNER BRUKERINNHOLD ELLER TREDJEPARTSINNHOLD. SOM SÅDAN ER DIN BRUK AV TJENESTEN ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO. YELP-ENHETENE FASTSETTER INGEN KRAV ELLER LØFTER OM KVALITET, FULLSTENDIGHET, NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET AV TJENESTEN, DENS SIKKERHET ELLER PÅLITELIGHET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING SIKKERHETEN VEDRØRENDE DINE DATA, ELLER TJENESTEINNHOLD. FØLGELIG ER YELP-ENHETENE IKKE ANSVARLIGE FOR PERSONSKADER, TAP ELLER SKADE SOM KAN OPPSTÅ FRA DISSE, FOR EKSEMPEL VED AT TJENESTEN IKKE FUNGERER, UTARMING AV BATTERISTRØM ELLER ANNEN SVEKKELSE PÅ ENHETER SOM BRUKES FOR Å FÅ TILGANG TIL TJENESTEN, UTILGJENGELIGHET AV TJENESTER, SIKKERHETSPROBLEMER ELLER DIN TILLIT TIL KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER PÅLITELIGHET TIL BEDRIFTSOPPFØRINGER, RANGERINGER, ANMELDELSER (INKLUDERT INNHOLD ELLER FORSØMMELSE AV INNHOLD, REKKEFØLGE OG VISNING), BEREGNINGER ELLER ANNET INNHOLD SOM ER FUNNET PÅ, BRUKT PÅ ELLER GJORT TILGJENGELIG VIA TJENESTEN.
  2. YELP-ENHETENE FREMSETTER INGEN KRAV ELLER LØFTER TIL TREDJEPART, FOR EKSEMPEL BEDRIFTER ELLER ANNONSØRER SOM ER OPPFØRT PÅ TJENESTEN ELLER SOM TILBYR VARER ELLER TJENESTER GJENNOM TJENESTEN ELLER TJENESTENS BRUKERE. FØLGELIG ER YELP-ENHETENE IKKE ANSVARLIGE FOR PERSONSKADER, TAP ELLER SKADE SOM KAN OPPSTÅ FRA SLIKE TREDJEPARTERS HANDLINGER ELLER UNNLATELSER, FOR EKSEMPEL HVIS EN ANNEN BRUKER ELLER VIRKSOMHET MISBRUKER INNHOLDET DITT, DIN IDENTITET ELLER PERSONLIG INFORMASJON, ELLER HVIS DU HAR EN NEGATIV OPPLEVELSE MED EN AV BEDRIFTENE ELLER ANNONSØRENE SOM ER OPPFØRT ELLER OMTALT I TJENESTEN. DITT KJØP OG BRUK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS AV TREDJEPART GJENNOM TJENESTEN, ER ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO.
  3. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETT OG PRIVILEGIUM I TILFELLE MISNØYE MED TJENESTEN, RELATERTE TJENESTER ELLER ANDRE GRUNNER, SKAL VÆRE OPPSIGELSE OG OPPHØR AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTEN.
  4. YELP-ENHETENS MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR TIL DEG FOR TAP ELLER SKADER DU LIDER I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER DISSE VILKÅRENE ER BEGRENSET TIL DET HØYESTE AV (I) BELØPET SOM BETALES, HVIS NOE, AV DEG TIL YELP-ENHETENE I FORBINDELSE MED TJENESTEN, I DE 12 MÅNEDENE FØR HANDLINGEN GIR ANLEDNING TIL ANSVAR, ELLER (II) 100 USD (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA).
  5. YELP-ENHETENES ANSVAR VIL VÆRE BEGRENSET TIL MAKSIMALT OMFANG TILLATT IFØLGE LOVEN, YELP-ENHETENE VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE (I) INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFBARE, EKSEMPLARISKE, TILLITS- ELLER FØLGESKADER, (II) TAP AV FORTJENESTE ELLER INNTEKTER, (III) FORRETNINGSAVBRUDD, (IV) SKADER PÅ RYKTE, (V) TAP AV INFORMASJON ELLER DATA; ELLER (VI) ANSVAR MED HENSYN TIL EN FORBRUKERADVARSEL SOM ER LAGT UT PÅ EVENTUELLE BEDRIFTSSIDER FOR VIRKSOMHETEN DIN. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER SPESIFISERT I DETTE AVSNITT 12 VIL BESTÅ OG VÆRE GJELDENDE UANSETT TYPE TILTAK, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT (INKLUDERT FORSØMMELSE), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE.
 13. VOLDGIFT, TVISTER OG LOVVALG
  1. Hvis du er bosatt i USA eller Canada:
   1. MED UNNTAK AV EKSKLUDERTE KRAV: EVENTUELLE KRAV, SAKER TIL BEHANDLING, FORESPØRSEL OM FRITAK ELLER TVIST SOM SKULLE OPPSTÅ MELLOM DEG OG YELP (“KRAV”) SKAL AVGJØRES GJENNOM VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG; DU OG VI ER ENIGE OM AT HVER PART KUN KAN FREMSETTE ELLER DELTA I KRAV MOT DEN ANDRE I SINE RESPEKTIVE INDIVIDUELLE KAPASITETER, OG IKKE SOM SAKSØKER I EN PÅSTÅTT REPRESENTASJONSPROSEDYRE. MED MINDRE DU OG YELP BLIR ENIG OM NOE ANNET, KAN VOLDGIFTSMEGLEREN IKKE KONSOLIDERE, ELLER INKLUDERE KRAV FRA ANDRE PERSONER ELLER PARTER SOM KAN OMHANDLE DET SAMME, OG KAN HELLER IKKE PRESIDERE OVER NOEN FORM FOR REPRESENTANT. DU OG YELP FRASIER DERE UTTRYKKELIG RETTEN TIL RETTSSAK FORAN JURY. 
   2. Ekskluderte krav” betyr: (a) krav fremsatt av deg eller Yelp som kan behandles gjennom en småkravsprosess hvis domstolen tillater det, eller (b) krav tilknyttet immateriell rettighet (som opphavsrett eller varemerker), brudd på Yelps API-bruksvilkår (som for klarhets skyld styres av de vilkårene), eller brudd på avsnitt 7 ovenfor (Representasjoner og garantier). Ekskluderte krav kan bli fremsatt hos domstol. Eventuelle spørsmål relatert til omfanget og gyldigheten av tilleggsbestemmelsen om voldgift vil avgjøres av voldgiftsmegleren. Hvis et Krav ikke kan avgjøres gjennom voldgift i samsvar med tilleggsbestemmelsen, kan kun dette Kravet fremsettes hos domstol, og alle andre Krav vil forbli gjenstand for voldgift. Uten hensyn til denne paragrafen vil Bedriftskrav, som definert i avsnitt 3 av Ytterligere vilkår for bedriftskontoer, styres av den seksjonen. 
   3. Ekskluderte Krav eller Krav som ikke kan avgjøres gjennom voldgift må fremsettes ved domstol. Lovgivning gjeldende i California vil regulere disse Vilkårene (i den grad den ikke overstyres av eller er i strid med føderal lov) samt eventuelle Ekskluderte Krav eller Krav som ikke kan avgjøres gjennom voldgift uten hensyn til lovbestemmelser. Ekskluderte Krav eller Krav som ikke kan avgjøres gjennom voldgift er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i delstatens eller føderale domstoler i San Francisco County, California, og du samtykker i jurisdiksjonen til hver av disse domstolene med den hensikt å fremsette et slikt Krav. 
   4. Voldgift skal administreres av den amerikanske voldgiftsforeningen (American Arbitration Association “AAA”) etter de aktuelle kommersielle voldgiftsreglene (Commercial Arbitration Rules). For mer informasjon kan du gå til www.adr.org eller hvis du befinner deg i USA, kan du ringe på (800) 778-7879. Voldgift kan gjennomføres personlig, ved innsending av dokumenter, på telefon eller på nett. Voldgiftsmegleren kan tildele deg erstatning individuelt på samme måte som en domstol, inkludert fravikelig og påbudt, men kun i den grad som kreves for å tilfredsstille ditt individuelle Krav. 
   5. Med mindre voldgiftsmegleren betrakter voldgiften som useriøs eller fremsatt for et upassende formål, vil Yelp betale alle salærer og kostnader vedrørende administrasjon, AAA og voldgiftsmegler. Vi frasier oss retten til å søke tildeling angående advokatsalærer eller kostnader i forbindelse med noen saklig voldgift mellom deg og oss.
  2. Hvis du er bosatt i et land i EØS eller i Sveits, vil irsk lov regulere disse Vilkårene, samt eventuelle krav som eventuelt skulle oppstå mellom deg og Yelp.
  3. Du samtykker i at stevning, tredjeparts oppdagelsesprosess eller annen tredjepartsprosess rettet mot Yelp må utstedes fra eller bli besluttet av delstatens eller føderale domstoler i San Francisco County, California, og du samtykker i å overholde jurisdiksjonen i hver av disse domstolene i eventuelle relaterte saker.
 14. OPPSIGELSE
  1. Du kan når som helst si opp vilkårene ved å lukke kontoen din, avslutte tilgang til eller bruk av tjenesten, og gi Yelp melding om oppsigelse her.
  2. Vi kan lukke kontoen din, suspendere muligheten til å bruke bestemte deler av Tjenesten, avslutte enhver lisens eller tillatelse som er gitt deg her, og/eller stenge deg helt ute fra Tjenesten av hvilken som helst grunn, og uten noe form for varsel eller ansvar. En slik handling kan forhindre deg å få tilgang til kontoen din, Tjenesten, Innholdet ditt, Tjenesteinnhold eller annen relatert informasjon.
  3. Dersom noen av bestemmelsene i disse Vilkårene opphører, gjelder, enten for deg eller oss, vilkårenes Avsnitt 1, 3, 5, 7-15 i sin helhet.
 15. GENERELLE BETINGELSER
  1. Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere eller avbryte Tjenesten etter eget skjønn, når som helst, og av hvilken som helst grunn, og uten varsel eller ansvar.
  2. Bortsett fra det som er angitt i avsnitt 10 ovenfor, er det ikke noe her som er ment eller ansett for å gi rettigheter eller rettsmidler, til noen tredjepart.
  3. Vilkårene inneholder hele avtalen mellom deg og oss angående bruken av Tjenesten, og erstatter enhver tidligere avtale mellom deg og oss om et slikt emne. Partene erkjenner at det ikke er tillit til noen representasjon som har blitt vist, men ikke uttrykkelig inkludert i disse vilkårene.
  4. Manglende utøvelse eller håndhevelse av rettigheter eller bestemmelser i Vilkårene fra Yelp utgjør ikke et frafall av slike rettigheter eller bestemmelser. Enhver parts manglende utøvelse av enhver rett heri, skal ikke anses som frafall av ytterligere rettigheter heri. Vilkårene kan ikke fravikes, med mindre det innhentes skriftlig bekreftelse fra Yelp.
  5. Dersom noen bestemmelse i Vilkårene er funnet å være utelukkende eller ugyldig av en voldgiftsmegler eller domstol med kompetent myndighet, skal denne bestemmelsen kun endres for å reflektere partenes intensjon eller tilpasses det minste nødvendige omfanget, slik at Vilkårene ellers forblir i full kraft og effekt, og kan håndheves.
  6. Vilkårene, og eventuelle rettigheter eller forpliktelser heri kan ikke overdras, overføres eller viderelisensieres av deg, uten Yelps skriftlige samtykke, men kan tildeles eller overføres av oss uten begrensninger. Eventuelle forsøk på overdragelse fra deg skal regnes å være i strid med disse Vilkårene og følgelig være ugyldige.
  7. Du er enig i at det ikke eksisterer noe felleskontrollert virksomhet, partnerskap, ansettelse, kompaniskap, spesielle eller tillitsforhold mellom deg og Yelp som følge av de nevnte Vilkår eller din bruk av Tjenesten.
  8. Overskriftene på avsnittene i Vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig betydning.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Direktør: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. er et selskap med begrenset ansvar registrert i Irland.

YTTERLIGERE VILKÅR FOR BEDRIFTSKONTOER

Sist oppdatert 13. desember 2019.

Følgende vilkår (“Bedriftsvilkår“), i tillegg til vilkårene for bruk ovenfor, styrer din tilgang til og bruk av bedriftskonto. I tilfelle konflikt mellom Bedriftsvilkårene og vilkårene for bruk, gjelder Bedriftsvilkårene. Hvis du har kjøpt produkter eller tjenester fra Yelp på vegne av virksomheten din (for eksempel reklame eller bedriftsverktøy), gjelder vilkårene for det aktuelle kjøpet i tilfelle eventuelle konflikter med disse Bedriftsvilkårene. Ord med store bokstaver som brukes, men ikke er definert i disse Bedriftsvilkårene, har betydningen som er beskrevet i vilkårene for bruk. Ved å opprette, få tilgang til eller bruke din bedriftskonto, godtar du disse Bedriftsvilkårene og inngår en juridisk bindende kontrakt med Yelp. Du er ikke autorisert til å opprette, få tilgang til eller bruke en bedriftskonto hvis du ikke godtar disse Bedriftsvilkårene.

VENNLIGST LES DISSE BEDRIFTSVILKÅRENE NØYE ETTERSOM DE KREVER BRUK AV VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG FOR Å LØSE TVISTER, SNARERE ENN RETTSAVGJØRELSER ELLER SAKSBEHANDLING, OG BEGRENSER OGSÅ TILGJENGELIGE RETTSMIDLER I TILFELLE EN TVIST.

Hvis noen av disse Bedriftsvilkårene opphører, uavhengig av om det er fra din side eller oss, vil de gjenværende bestemmelsene i Bedriftsvilkårene være gjeldende i sin helhet.

 1. KRAV, REPRESENTASJON OG GARANTIER
  1. For å kunne få tilgang til og bruke Tjenestene, samtykker du i at:
   1. du har fullmakt til å handle på vegne av virksomheten din eller virksomheter som er knyttet til eller gjort krav på gjennom Bedriftskontoen din, og binde slik virksomhet (inkludert noen tilsvarende bedriftsenhet) til Bedriftsvilkårene (slik virksomhet eller virksomheter, din “Bedrift“);
   2. din tilgang til eller bruk av Bedriftskontoen vil bare være i egen egenskap av å være autorisert representant for virksomheten din;
   3. du ikke vil bruke Forbrukerstedet til forretningsaktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, flagging av anmeldelser eller meldinger til personer som har vurdert virksomheten din;
   4. Bedriften din må overholde gjeldende lover og ikke tilby, reklamere for, selge eller leie ut ulovlige produkter og / eller tjenester;
   5. du gir Yelp en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, royalty-fri, begrenset lisens til å vise den offentlige nettsiden din på Tjenestene, eller la den bli vist gjennom iframes eller andre innrammingsteknikker;
   6. du samtykker i at vi kan kontakte deg, inkludert via telefon eller e-post, ved hjelp av kontaktinformasjonen du oppgir, gjør tilgjengelig for offentligheten, eller som vi har i våre opptegnelser for virksomheten din, og at kommunikasjonene våre med deg (inkludert telefonsamtaler) kan overvåkes og registreres for kvalitetsformål;
   7. du forstår at vi kan vise hygienevurderinger for bedriften din, og kan legge ut en Forbrukeradvarsel i tilknytning til denne hygienevurderingen, på din bedrifts bedriftsside;
   8. du forstår og godkjenner at vi kan dele visse samlede eller på annen måte avidentifiserte opplysninger om dine svar på prisforespørsler med andre bedrifter, for eksempel antall bedrifter som har svart på forespørselen og hvor raskt svarene kom; og
   9. du forstår og godtar at klausuler mot nedsettende utsagn i visse forbrukerkontrakter, for eksempel klausuler som søker å begrense eller forby anmeldelser (inkludert bestemmelser som utsetter forbrukerne for straffetiltak ved å legge inn vurderinger) vedrørende virksomheten din, er forbudt i henhold til lov i California (Cal. Civil Code § 1670.8) og under Consumer Review Fairness Act (15 U.S. code § 45b), og du er enig i at du ikke under noen omstendigheter vil inkludere slike bestemmelser i forbrukeravtalen eller på annen måte forsøke å håndheve ikke-nedsettende eller “forstummende” klausuler mot forbrukere. Du forstår at vi kan varsle forbrukere offentlig, inkludert ved å sette en Forbrukeradvarsel på bedriftssiden for Bedriften din, hvis vi i god tro mener at Bedriften din bruker slike klausuler.
  2. Du representerer og garanterer at hverken du, eller andre parter, vil:
   1. tilby insentiver av noe slag, for eksempel rabatter, gratisprøver, refusjoner, gavekort, konkurranseoppføringer, avtaler eller tilbud i bytte mot å legge ut anmeldelser av bedriften din, eller for å hindre eller fjerne anmeldelser, og du forstår og godtar at Yelp, gjennom Forbrukeradvarsler, kan gjøre forbrukerne kjent med slike insentiver og andre forsøk på å oppnå, forhindre eller fjerne anmeldelser;
   2. oppfordre til eller be om anmeldelser fra kundene dine;
   3. skrive anmeldelser eller stemme på innhold (for eksempel stemme på enkelte brukeranmeldelser som nyttige, morsomme eller kule) for bedriften din eller bedriftens konkurrenter;
   4. betale eller bestikke noen til å publisere, avstå fra å legge ut eller fjerne anmeldelser, eller på annen måte forsøke å omgå Yelps Anbefalingsprogramvare (definert nedenfor) eller bedrageri-oppdagelsessystemer;
   5. forsøke å generere automatiserte, feilaktige eller på andre måter ugyldige annonsevisninger, henvendelser, konverteringer, annonseklikk eller andre handlinger;
   6. bruke noen form for automatiserte metoder eller former for datautvinning for å få tilgang til, spørre eller på annen måte samle inn Yelp-data, innhold og/eller anmeldelser fra Forbrukerstedet eller Bedriftsnettstedet, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt av Yelp (for eksempel som beskrevet på www.yelp.no/robots.txt);
   7. bruke Yelp-varemerker eller -servicemerker uten Yelps skriftlige samtykke; eller
   8. bevisst forvrenge din identitet eller din tilknytning til noen i forbindelse med Yelp.
  3. Du forstår og godtar at Yelp lar brukere legge inn Innhold om Bedriften din, inkludert bilder, rangeringer og anmeldelser. Du forstår og godtar at Yelp bruker automatisert programvare for å vise de mest pålitelige og nyttige anmeldelsene, samtidig som vi viser andre anmeldelser på mindre fremtredende steder (“Anbefalingsprogramvare“). Du forstår og godtar at mens Yelp bruker anbefalingsprogramvaren til å identifisere potensielt mindre nyttige anmeldelser, kan anbefalingsprogramvaren noen ganger overse legitime anmeldelser eller unnlate å oppdage uekte anmeldelser. Du forstår og godtar at ethvert kjøp av reklame eller andre betalte funksjoner fra Yelp ikke vil påvirke anbefalingsprogramvaren eller på annen måte tillate eller gjøre det mulig for deg, direkte eller indirekte, å endre anmeldelser eller påvirke hvorvidt, hvor eller hvordan anmeldelser vises på Yelp.

   Følgende seksjoner 2 og 3 gjelder bare hvis du er bosatt i USA eller Canada:

 2. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNING
  LES DETTE AVSNITTET NØYE, DA DET BEGRENSER ANSVARET FOR YELP-ENHETENE. FOR OPPKLARINGSFORMÅL, GJELDER NEDENSTÅENDE I TILLEGG TIL DE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER SOM ER FASTSATT I AVSNITT 12 I VILKÅRENE.
  Den føderale Communications Decency Act (47 US-Code § 230) begrenser ansvaret for interaktive datatjenester, som Yelp, for sin rolle i publisering av tredjepartsinnhold, inkludert forbrukeranmeldelser. I tillegg kan “anti-SLAPP”-lover, for eksempel Cal. Civ. Proc. Code § 425.16 i California, kreve at du betaler Yelps advokatutgifter hvis du gjennom rettslige skritt forsøker å pålegge Yelp et slikt ansvar.
 3. VOLDGIFT, TVISTER OG LOVVALG
  FOR OPPKLARINGSFORMÅL VIL DENNE SEKSJONEN STYRE EVENTUELLE BEDRIFTSKRAV FREMSATT AV DEG ELLER YELP. ETHVERT KRAV SOM IKKE ER GJENSTAND FOR DENNE SEKSJONEN STYRES I STEDET AV AVSNITT 13 I VILKÅRENE 

  Med unntak av Ekskluderte Bedriftskrav, vil eventuelle kontroverser eller krav som oppstår som følge av eller knyttet til: (a) disse vilkårene eller brudd på disse; eller (b) din tilgang til eller bruk av Bedriftskontoens nettsted; (slike kontroverser eller krav, kalles her “bedriftskrav“) skal avgjøres gjennom voldgift administrert av den amerikanske voldgiftsforeningen (American Arbitration Association) etter de kommersielle voldgiftsreglene (Commercial Arbitration Rules), og en kjennelse fra voldgiftsforeningen kan inngå i saker hos domstoler i den aktuelle jurisdiksjonen. En voldgiftsmegler vil utstede en begrunnet skriftlig kjennelse, inkludert alle fakta og lovene som ble fulgt. Voldgiftsmegleren vil ikke ha hjemmel til å begå lovbrudd, og kjennelsen kan som følge bli tilsidesatt eller korrigert for slike feil gjennom en domsomgjørelse av en instans med kompetent jurisdiksjon i henhold til California Arbitration Act. “Ekskluderte bedriftskrav” betyr krav tilknyttet immateriell rettighet (som opphavsrett eller varemerker) eller brudd på avsnitt 7 i Vilkårene for bruk (Representasjoner og garantier).

  Bedriftskrav skal høres av en enkelt voldgiftsmegler. Voldgiften vil bli gjennomført i San Francisco, California, men partene kan velge selv om de møter personlig, på telefon eller ved innsending av dokumenter. Voldgift styres av lovene i delstaten California. Den rådende part skal ha rett til rimelig kompensasjon for advokatavgifter.

  UTEN HENSYN TIL DET FOREGÅENDE, VIL DET FOR ETHVERT BEDRIFTSKRAV SOM IKKE ER GJENSTAND FOR VOLDGIFT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING EKSKLUDERTE BEDRIFTSKRAV, MEDFØRE AT DU SAMTYKKER I AT DEN PERSONLIGE OG EKSKLUSIVE JURISDIKSJONEN FOR DELSTATENS OG FØDERALE DOMSTOLER I SAN FRANCISCO COUNTY, CALIFORNIA, ER BESTEMMELSESSTED FOR DISSE BEDRIFTSVILKÅRENE.

  DU OG YELP ER ENIGE OM AT HVER PART KUN KAN FREMSETTE ELLER DELTA I BEDRIFTSKRAV MOT DEN ANDRE I SINE RESPEKTIVE INDIVIDUELLE KAPASITETER, OG IKKE SOM SAKSØKER I EN PÅSTÅTT REPRESENTASJONSPROSEDYRE. MED MINDRE DU OG YELP BLIR ENIG OM NOE ANNET, KAN VOLDGIFTSMEGLEREN IKKE KONSOLIDERE, ELLER INKLUDERE BEDRIFTSKRAV FRA ANDRE PERSONER ELLER PARTER SOM KAN OMHANDLE DET SAMME, OG KAN HELLER IKKE PRESIDERE OVER NOEN FORM FOR REPRESENTANT. HVIS ET BEDRIFTSKRAV IMPLISERER DETTE AVSNITTET, OG AVSNITTET VISER SEG Å VÆRE KJENT UGYLDIG, IKKE HÅNDHEVBART ELLER ULOVLIG AV EN DOMSTOL, MÅ ET SLIKT BEDRIFTSKRAV AVGJØRES AV EN RETTSINSTANS OG IKKE AV EN VOLDGIFTSMEGLER.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Direktør: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. er et selskap med begrenset ansvar registrert i Irland.