Servicevilkår

Sidst opdateret den 27. februar 2024. Disse vilkår for ydelsen (som, sammen med virksomhedsvilkårene nedenfor, er “Vilkårene”) gælder straks, når brugere tilgår eller anvender ydelsen uden konto eller registrerer konti fra og med den 13. december 2019, og vil træde i kraft den 31. januar 2020 for brugere med forudeksisterende konti. For at gennemse de forrige vilkår, klik her.

BEMÆRK VENLIGST: DISSE VILKÅR INKLUDERER BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONFLIKTLØSNING (SE SEKTION 13) DER, MED BEGRÆNSEDE UNDTAGELSER, KRÆVER AT (1) EVENTUELLE KRAV DU REJSER MOD YELP SKAL AFGØRES VED BINDENDE, INDIVIDUEL VOLDGIFT, OG (2) DU FRASIGER DIG RETTEN TIL AT REJSE ELLER DELTAGE I NOGET GRUPPESØGSMÅL ELLER -HANDLING ELLER REPRÆSENTANTPROCEDURE.

Disse vilkår regulerer din adgang til og anvendelse af vores produkter og ydelser, herunder dem der tilbydes på vores websites, events, kommunikationer (fx e-mails, telefonopkald og SMS) og mobilapplikationer (samlet “Ydelse”). Ved at tilgå og anvende ydelsen indvilliger du i disse Vilkår og indgår en juridisk bindende kontrakt med: (i) Yelp Inc., en Delaware-virksomhed med hovedkontor i San Francisco, Californien, medmindre du er bosiddende i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) eller Schweiz; eller (ii) Yelp Ireland Ltd, et anpartsselskab etableret og bosiddende under lovgivningen i Irland, hvis du er bosiddende i et land inden for EØS eller Schweiz. “Yelp” betyder enten Yelp Inc. eller Yelp Ireland Ltd., som passende. Tilgå ikke eller brug ikke denne ydelse, hvis du ikke er villig til eller ikke er i stand til at være bundet af Vilkårene. For flere oplysninger om vores politik eller vejledning relateret til Ydelsen, klik her.

 1. DEFINITIONER
  1. Parter. “Du” og “din” henviser til dig som bruger af Ydelsen. En “bruger” er en, der tilgår eller på anden måde anvender Ydelsen. “Vi”, “os ” og “vores” henviser til Yelp og dennes datterselskaber.
  2. Indhold.Indhold” betyder tekst, billeder, foto, audio, video og alle andre former for data eller kommunikation. “Dit indhold” betyder indhold, som du indsender eller overfører til, gennem, eller i forbindelse med Ydelsen, som fx vurderinger, anmeldelser, billeder, videoer, komplimenter, invitationer, indtjekninger, stemmer, venne- og følgeaktiviteter, direkte beskeder og oplysninger, som du bidrager med til din brugerprofil eller foreslår til en virksomhedsside. “Brugerindhold” betyder Indhold, som brugere indsender eller overfører til, gennem eller i forbindelse med Ydelsen. “Yelp-indhold” betyder Indhold, som vi skaber og gør tilgængeligt i forbindelse med Ydelsen. “Tredjepartsindhold” betyder Indhold, der stammer fra andre parter end Yelp eller deres brugere, som er gjort tilgængeligt i forbindelse med Ydelsen. “Serviceindhold” betyder alt det indhold, der er gjort tilgængeligt i forbindelse med Ydelsen, herunder dit indhold, brugerindhold, Yelp-indhold og tredjepartsindhold.
  3. Sites og konti. “Forbruger-site” betyder Yelp’s forbruger-website (www.yelp.com og relaterede domæner) og mobilapplikationer. “Forbrugerkonto” betyder den konto, du opretter for at tilgå eller anvende forbruger-sitet. “Virksomhedskonto” betyder den konto, som du opretter for at tilgå eller anvende Yelp for Business Owners-websitet (biz.yelp.com og relaterede domæner) og mobilapplikationer. “Konto” betyder enhver forbrugerkonto eller virksomhedskonto.
 2. ÆNDRINGER I VILKÅRENE
  Vi må af og til ændre i Vilkårene. Den seneste version af disse Vilkår findes her. Du er indforstået med og indvilliger i, at din adgang til eller brug af Ydelsen bestemmes af Vilkårene, der gælder på det tidspunkt, du går på eller bruger Ydelsen. Hvis vi foretager større ændringer i disse vilkår, vil vi meddele dig herom i en e-mail, ved at lægge en besked op på Ydelsen og/eller på en anden måde inden ikrafttrædelsesdatoen for disse ændringer. Vi vil også øverst på denne side angive datoen for sidste gang, sådanne revideringer blev foretaget. Du bør gennemse disse Vilkår regelmæssigt, da reviderede versioner er bindende for dig. Du er indforstået med og indvilliger i, at din fortsatte adgang til eller brug af Ydelsen efter ændringernes ikrafttrædelsesdato i Vilkårene tilkendegiver din accept af ændringen.
 3. OVERSÆTTELSE
  Vi oversætter for nemheds skyld disse Vilkår til andre sprog. Ikke desto mindre er den engelske version bestemmende for dit forhold med Yelp, og uoverensstemmelser blandt de forskellige versioner vil falde ud til fordel for den engelske version, som er tilgængelig her.
 4. BRUG AF YDELSEN
  1. Egnethed. For at få adgang til eller bruge Ydelsen skal du have den nødvendige beføjelse og myndighed til at indgå disse Vilkår. Du kan ikke få adgang til eller bruge Ydelsen, hvis du er konkurrent til Yelp, eller hvis vi tidligere har udelukket dig fra Ydelsen eller lukket din konto.
  2. Tilladelse til at anvende ydelsen. Vi giver dig tilladelse til at bruge Ydelsen, der er underlagt disse Vilkår. Din brug af Ydelsen er på eget ansvar, bl.a. den risiko, at du kan blive udsat for indhold, der er stødende, utilbørligt, unøjagtigt, anstødeligt, ufuldstændigt, ikke giver passende advarsel om potentielle risici eller farer, eller på anden vis upassende.
  3. Ydelsestilgængelighed. Ydelsen kan uden varsel eller ansvar blive ændret, opdateret, afbrudt, suspenderet eller indstillet.
  4. Konti. Du skal oprette en konto og opgive visse oplysninger om dig selv for at bruge nogle af de funktioner, der tilbydes gennem Ydelsen. Du er ansvarlig for at opbevare din kontos password fortroligt. Du er ligeledes ansvarlig for alle de aktiviteter, der sker i forbindelse med din konto. Du indvilliger i straks at informere os om ulovlig brug af din konto. Vi forbeholder os ret til at lukke din konto til enhver tid af hvilken som helst grund eller uden grund.
   Din forbrugerkonto er kun til personlig og ikke-kommerciel brug, og du må ikke oprette eller anvende en forbrugerkonto til andre end dig selv. Vi beder dig om, at opgive fuldstændige og nøjagtige oplysninger om dig selv, når du opretter en konto, for at styrke din troværdighed som bidragyder til Ydelsen. Du må ikke udgive dig for en anden, opgive en andens e-mailadresse, oprette flere konti eller overføre din forbrugerkonto til en anden uden Yelps forudgående godkendelse.
  5. Kommunikationer fra Yelp og andre. Ved at tilgå eller anvende Ydelsen giver du samtykke til at modtage kommunikation fra andre brugere og Yelp gennem Ydelsen eller andre kanaler, som fx e-mails, push-notifikationer, tekstbeskeder (herunder SMS og MMS) og telefonopkald. Disse kommunikationer kan markedsføre Yelp eller virksomheder, der er anført på Yelp, og kan iværksættes af Yelp, virksomheder anført på Yelp eller andre brugere. Du accepterer yderligere, at kommunikation kan sendes ved at anvende et automatisk telefonopkaldssystem, og at du kan blive opkrævet af din telefonudbyder for visse kommunikationer, som SMS-beskeder eller telefonopkald. Du accepterer at give os besked øjeblikkeligt, hvis det telefonnummer du har anført, er blevet ændret eller afbrudt. Bemærk venligst, at alle kommunikationer, herunder telefonopkald med Yelp eller gennem Ydelsen, kan blive overvåget og optaget til kvalitetsformål.
   Du kan framelde dig visse kommunikationer her.
 5. INDHOLD
  1. Ansvar for dit indhold. Du, alene, er ansvarlig for dit indhold, og når det først er offentliggjort på Yelp, kan det ikke altid trækkes tilbage. Du tager selv de risici, der er forbundet med dit indhold, heriblandt personers tillid til kvaliteten, nøjagtigheden eller pålideligheden heraf, og risici der er forbundet med de personlige oplysninger, som du videregiver. Du viser, at du ejer eller har de fornødne tilladelser til at bruge og godkende brugen af dit indhold som beskrevet her i dette dokument. Du må ikke insinuere, at dit indhold på nogen måde er sponsoreret eller støttet af Yelp.
   Du kan blive draget til ansvar, hvis dit indhold for eksempel indeholder materiale, der er falsk, bevidst vildledende eller ærekrænkende; overtræder enhver tredjepartsrettighed, herunder ophavsret, varemærke, servicemærke, patent, fabrikationshemmelighed, moralsk rettighed, ret til privatlivets fred, personlighedsret eller anden immaterialret eller ejendomsret; indeholder materiale, der er ulovligt, herunder ulovlige hadefulde udtalelser eller pornografi; udnytter eller skader mindreårige; overtræder eller advokerer til overtrædelse af love og bestemmelser; eller overtræder disse Vilkår.
  2. Vores ret til at bruge Dit indhold. Vi må bruge Dit indhold på flere forskellige måder, heriblandt at vise det offentligt, omformatere det, indsætte det i reklamer og andre opgaver, skabe afledte opgaver ud fra det, promovere det, distribuere det og give andre lov til at gøre det samme i forbindelse med deres egne websteder og medieplatforme (“Andre medier”). Således giver du os hermed uigenkaldeligt verdensomfattende, evige, ikke-eksklusive, vederlagsfrie, overdragelige, underlicenserbare, overførbare rettigheder til at bruge Dit indhold til ethvert formål. Bemærk venligst, at du også uigenkaldeligt giver Ydelsens brugere og andre medier ret til adgang til Dit indhold i forbindelse med deres brug af Ydelsen og andre medier. Til sidst frasiger du dig uigenkaldeligt, og grunden til at blive frasagt, krav og hævdelser til Yelp og dens brugere af moralske rettigheder eller tilskrivelse vedrørende Dit indhold. Med “bruge” mener vi bruge, kopiere, opføre og vise offentligt, reproducere, distribuere, ændre, oversætte, fjerne, analysere, kommercialisere og forberede opgaver afledt af dit indhold.
  3. Ejerskab. Mellem dig og Yelp ejer du Dit indhold. Vi ejer Yelp-indholdet, herunder men ikke begrænset til visuelle grænseflader, interaktive funktioner, grafik, design, kompilering (herunder, men ikke begrænset til, vores udvalg, koordinering, aggregering og arrangering af Brugerindhold og andet indhold i Ydelsen), computerkode, produkter, software, sammenlagte stjernevurderinger og alle Ydelsens andre elementer og komponenter, eksklusive Dit Indhold, Brugerindhold og Tredjepartsindhold. Vi ejer også ophavsrettighederne, varemærker, servicemærker, handelsnavne, handelshemmeligheder, og anden immaterialret og ejendomsret over hele verden forbundet med Yelp-indholdet og Ydelsen, som er beskyttet af ophavsret, vareindpakning, patent, varemærkelove og alle andre gældende immaterielle og ejendomsmæssige rettigheder og love. Således må du ikke helt eller delvist sælge, licensere, kopiere, offentliggøre, ændre, reproducere, distribuere, skabe afledte opgaver eller tilpasninger af, offentligt vise eller på nogen måde udnytte noget af Yelp-indholdet, med mindre det udtrykkeligt er godkendt af os. Med mindre det udtrykkeligt og utvetydigt står i dette dokument, giver vi dig ikke nogen udtrykkelige eller indforståede rettigheder, og alle rettigheder i og til Ydelsen og Yelp-indholdet bevares af os.
  4. Annoncering. Yelp og deres licenstagere må offentligt vise reklamer, betalt indhold og anden information i nærheden af eller i forbindelse med dit indhold. Du er ikke berettiget til nogen kompensation for disse reklamer. Måden, formen og omfanget af en sådan annoncering kan ændres, uden at du får nogen specifik meddelelse herom.
  5. Øvrigt. Brugerindholdet (herunder ethvert, der kan være oprettet af brugere, der er ansat hos eller har indgået kontrakt med Yelp) afspejler ikke nødvendigvis Yelps holdning. Medmindre det er pålagt af loven, har vi ingen forpligtelse til at opbevare eller give dig kopier af dit indhold, og vi garanterer ikke fortrolighed med hensyn til dit indhold. Undtagen i overensstemmelse med Yelps “Verificeret licens”-program, vil Yelp ikke prøve at verificere nogen licens som en lokal virksomhed eller repræsentanter for en sådan virksomhed kan have, og forbrugere skal spørge virksomheden direkte efter enhver sådan licens. Virksomheder, hvis licens er blevet verificeret af Yelp vil have et “Verificeret licens”-mærke på sin Yelp virksomhedsside.
  6. Indholdsmoderering. Medmindre det er påkrævet ved lov, forbeholder vi os retten til at screene, fjerne, redigere eller genindsætte Brugerindhold efter vores eget skøn uanset årsag eller ingen grund og uden varsel til dig. Som eksempel, kan vi fjerne et review, hvis vi tror, at det krænker vores Content Guidelines. Hvis du er bosiddende i EU, kan du besøge her for at få flere oplysninger om Yelps indholdsmoderering, appelret og klagebehandlingsprocesser i overensstemmelse med Digital Services Act.
 6. BOOKING OG DISPONERING
  1. Generelt. Du kan tilgå funktioner gennem Ydelsen, der tillader dig at booke eller disponere online med lokale virksomheder, såsom at foretage restaurant- eller spa-reservationer, bestille mad til levering eller lave aftaler. Disse funktioner kan gives af Yelps tredjepartspartnere, herunder gennem iframes eller lignende formater, og deres brug kan reguleres af forskellige eller yderligere betingelser præsenteret for dig som del af reservationen eller transaktionsprocessen. Bemærk venligst, at sådanne tredjepartspartnere og/eller de disponerende, lokale virksomheder er ansvarlige for at opfylde sådanne reservationer og transaktioner.
  2. Betalinger og aflysninger. Du kan være pålagt at opgive dine kreditkortoplysninger for at bekræfte en reservation, og vil blive opkrævet gældende gebyrer, herunder aflysnings- eller no-show-gebyrer i overensstemmelse med den disponerende, lokale virksomheds aflysningspolitik, som er tilgængelig ved bookingen. Du accepterer, at Yelp må facilitere sådanne betalinger og gebyrer på vegne af den disponerende, lokale virksomhed.
  3. Værdibeviser. Alle værdibeviser, som Yelp måtte udstede til brug i forbindelse med Ydelsen kan ikke overføres (medmindre krævet ved lov), kan ikke indløses til kontanter eller på anden vis, og udløber automatisk 30 dage efter udstedelsesdatoen, medmindre andet er specificeret. Hvis din konto opsiges, kan du ikke bruge værdibeviser, der ikke er udløbet, eller som ikke er brugt, og disse værdibeviser vil automatisk udløbe og kan ikke indløses, medmindre det er krævet af loven.
 7. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER
  Vi har ingen forpligtelse til at håndhæve Vilkårene på dine vegne over for en anden bruger. Selvom vi opfordrer dig til at lade os vide, hvis du mener, at en anden bruger overtræder Vilkårene, forbeholder vi os ret til udelukkende at efterforske og træffe foranstaltninger herimod efter eget skøn.
  1. Du repræsenterer og garanterer, at:
   1. Du har læst og forstået vores Retningslinjer for indhold;
   2. Du har læst og forstået vores Fortrolighedspolitik. Hvis du bruger Ydelsen uden for USA, giver du dit samtykke til, at dine persondata bliver overført til og behandlet i USA; og
   3. Forud for deltagelse i events, der er anført i Ydelsen, har du læst og forstået vores Vilkår for begivenheder.
  2. Du repræsenterer og garanterer også, at du ikke vil, og ikke assistere, hjælpe eller opfordre andre til at anvende Ydelsen til at:
   1. Overtræde vores vilkår, herunder retningslinjerne for indhold og vilkårene for begivenheder.
   2. Slå falske eller injurierende anmeldelser op, bytte anmeldelser med andre eller kompensere andre eller blive kompenseret for at slå op, undlade at slå op eller fjerne en anmeldelse;
   3. Overtræde nogen tredjeparts rettigheder, herunder brud på tillid, ophavsret, varemærke, patent, fabrikationshemmelighed, ideel ret, ret til privatlivets fred, personlighedsret eller anden immaterialret eller ejendomsret;
   4. True, forfølge, skade eller mobbe andre eller formidle snæversyn eller diskrimination;
   5. Promovere et firma eller anden kommerciel satsning eller begivenhed eller på anden måde bruge Ydelsen til kommercielle formål, undtagen i forbindelse med en virksomhedskonto i overensstemmelse med virksomhedsvilkårene;
   6. Sende masse-e-mails, spørgeundersøgelser eller andre masse-meddelelser, hverken af kommerciel eller privat art, beskæftige sig med spam af nøgleord eller på anden måde forsøge at manipulere Ydelsens søgeresultater, anbefalings-software (som defineret i Virksomhedsvilkårene nedenfor) eller nogen tredjeparts websted;
   7. Anmode om personlig information fra mindreårige eller sende eller overføre pornografi;
   8. Overtræde nogen som helst gældende love;
   9. Ændre, tilpasse, tilegne sig, reproducere, distribuere, oversætte, skabe afledte opgaver eller tilpasninger af, offentligt vise, sælge, forhandle eller på nogen måde udnytte Ydelsen eller Serviceindhold (bortset fra Dit indhold), medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Yelp;
   10. Bruge nogen robot, spider, webstedssøgning/genfindingsapplikation eller anden automatisk anordning, proces eller midler til at få adgang til, hente, kopiere, få fat i eller indeksere nogen som helst del af Ydelsen eller Serviceindholdet, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Yelp (for eksempel som beskrevet på https://www.yelp.com/robots.txt).
   11. Dekompilere dele af ydelsen, medmindre gældende lovgivning forbyder denne restriktion, i hvilket tilfælde du accepterer at give os 30 dages forudgående skriftlig meddelelse her;
   12. Fjerne eller ændre nogen meddelelse om ophavsret, handelsmærke eller anden ejendomsret, der forekommer i nogen som helst del af Ydelsen eller på materialer, som trykkes eller kopieres fra Ydelsen;
   13. Registrere, behandle eller udvinde information om brugere;
   14. Få adgang til, hente eller indeksere nogen del af Ydelsen med det formål at konstruere eller udfylde en søgbar database med forretningsmæssige anmeldelser;
   15. Omformatere eller formulere nogen del af Ydelsen;
   16. Træffe foranstaltninger, der efter vores skøn påtvinger eller kan påtvinge en unødvendig eller uforholdsmæssig stor belastning på Yelps teknologiske infrastruktur eller på anden måde skabe en for stor trafikefterspørgsel på Ydelsen;
   17. Forsøge at få ulovlig adgang til Ydelsen, konti, computersystemer eller netværk i tilknytning til Ydelsen via hacking, password mining eller andre midler;
   18. Bruge Ydelsen eller serviceindhold til at transmittere computervirusser, worms, defekter, trojanske heste, ondsindet kode, malware, spyware eller andre elementer af destruktiv eller skadelig karakter;
   19. Bruge enhver enhed, software eller program, der forstyrrer korrekt funktion af Ydelsen eller på anden måde forsøger at forstyrre korrekt funktion af Ydelsen;
   20. Bruge Ydelsen til at bryde sikkerheden på computernetværk, knække adgangskoder eller sikkerhedsmæssige krypteringskoder; afbryde eller forstyrre sikkerheden eller på anden måde forårsage skade på Ydelsen eller Serviceindhold; eller
   21. Fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden måde forstyrre Ydelsens sikkerhedsrelaterede funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af Serviceindhold, eller funktioner, der styrker begrænsninger ved brugen af Ydelsen.
 8. YDERLIGERE POLITIKKER OG BETINGELSER
  1. Tvister vedr. ophavsret og varemærker. Du accepterer at følge vores Ophavsretspolitik ved at give os besked om ophavsret og tvister om varemærker vedrørende brugerindhold. Du accepterer, at vi må videresende enhver notifikation sendt i henhold til vores ophavsretspolitik til den bruger, der indsendte det brugerindhold, der er stridspunkt.
  2. Yderligere betingelser. Din anvendelse af ydelsen er underlagt enhver og alle yderligere betingelser, politikker, regler eller retningslinjer, som vi slår op eller linker til fra ydelsen (de “Yderligere betingelser”). Alle disse yderligere betingelser er hermed inkorporeret med reference til og gjort del af disse Vilkår. Hvis du har en virksomhedskonto, gælder nedenstående virksomhedsvilkår for dig.
 9. FORSLAG OG FORBEDRINGER
  Ved at sende os ideer, anvisninger, dokumenter eller forslag (“Feedback”) indvilliger du i, at (i) din Feedback ikke indeholder fortrolig eller navnebeskyttet information fra tredjeparter, (ii) vi har ingen udtrykkelig eller indforstået tavshedspligt vedr. Feedbacken, (iii) vi kan allerede have lignende Feedback under overvejelse eller udvikling, og (iv) vi har ingen forpligtelse til at gennemgå, overveje, eller implementere Feedbacken, eller returnere hele eller dele af Feedbacken til dig, og (v) du giver os uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, evig, verdensomfattende tilladelse som kan overdrages, underlicenseres og overføres til at bruge, ændre, udarbejde afledt arbejde, offentliggøre, distribuere og udstede underlicens af Feedbacken, og du frasiger dig uigenkaldeligt, og grunden til at blive frasagt, krav og hævdelser af alle ideelle rettigheder i en sådan Feedback mod Yelp og dens brugere.
 10. TREDJEPARTSINDHOLD OG -YDELSER
  Ydelsen kan hoste tredjepartsindhold eller inkludere links til andre websites eller applikationer (hver er en ”Tredjepartsydelse”). Vi kontrollerer eller støtter ikke tredjepartsindhold eller tredjepartsydelser. Du indvilliger i, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden, nøjagtigheden eller indholdet af sådant Tredjepartsindhold eller Tredjepartsydelse. Din anvendelse af og tillid til tredjepartsindhold eller tredjepartsydelse er for egen regning.
  Nogle af de ydelser, der er gjort tilgængelig gennem ydelsen og tredjepartsydelserne kan være underlagt yderligere betingelser, politikker, licensbetingelser og videregivelser fra tredjeparts side, og andre betingelser og politikker, herunder uden begrænsning det, der fremgår her. Det er dit ansvar at gøre dig selv bekendt med sådanne gældende tredjepartsbetingelser.
 11. ERSTATNING
  Du indvilliger i at forsvare og holde Yelp skadesløs sammen med dets moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, eventuelle relaterede selskaber, leverandører, licensholdere og partnere, og ledere, direktører, medarbejdere, agenter, kontrahenter og repræsentanter for hver af dem (samlet, “Yelp Enheder”) mod ethvert og alle tredjepartskrav, søgsmål, krav, tab, erstatning, omkostninger, ansvar og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalær og sagsomkostninger) som opstår af eller i forbindelse med: (i) din adgang til eller brug af Ydelsen, herunder dit indhold, (ii) din overtrædelse af vilkårene, (iii) din overtrædelse af dine erklæringer og garantier der er afgivet i henhold til disse vilkår, (iv) eventuelle produkter eller ydelser købt eller erhvervet af dig i forbindelse med Ydelsen, (v) dine produkter eller ydelser, eller marketing eller kommission deraf til slutbrugere, eller (vi) krænkelse begået af dig eller eventuel tredjepart, der bruger din konto, af eventuel immateriel ejendom eller anden rettighed af eventuel person eller enhed. Yelp forbeholder sig ret til, på din regning, at overtage det specielle forsvar og kontrol af de sager, hvor du pålægges at erstatte os, og du indvilliger i at samarbejde med vores forsvar om disse erstatningskrav. Du indvilliger i ikke at afgøre sådanne sager uden forudgående skriftligt samtykke fra Yelp. Yelp vil gøre, hvad der med rimelighed kan forventes, for at oplyse dig om et sådant erstatningskrav, foranstaltning eller procedure, når Yelp er blevet klar over det.
 12. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
  LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT GRUNDIGT, DA DET BEGRÆNSER YELP ENHEDERNES ANSVAR OVER FOR DIG. HVERT AF UNDERAFSNITTENE NEDENFOR GÆLDER KUN OP TIL DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG UNDER GÆLDENDE LOV. INTET HERI HAR TIL HENSIGT AT BEGRÆNSE DE RETTIGHEDER, DU HAR, HVILKE IKKE KAN BEGRÆNSES PÅ LOVLIG VIS. VED AT TILGÅ ELLER BRUGE DENNE YDELSE TILKENDEGIVER DU, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG INDVILLIGER I DISSE VILKÅR, HERIBLANDT DETTE AFSNIT. DU AFGIVER VÆSENTLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER VED AT INDVILLIGE I DISSE VILKÅR.
  1. YDELSEN OG SERVICEINDHOLDET ER TILGÆNGELIG FOR DIG “SOM DE ER”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” MED UDTRYKKELIG INDFORSTÅELSE AF, AT YELP ENHEDER IKKE KAN OVERVÅGE, KONTROLLERE ELLER UNDERSØGE BRUGERINDHOLDET ELLER TREDJEPARTSINDHOLD. SÅLEDES ER DIN BRUG AF YDELSEN EFTER EGET VALG OG PÅ EGET ANSVAR. YELP ENHEDER AFGIVER INGEN KRAV ELLER LØFTER OM YDELSENS KVALITET, FULDSTÆNDIGHED, NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED, DENS SIKKERHED, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SIKKERHEDEN VEDRØRENDE DINE DATA, ELLER SERVICEINDHOLDET. I HENHOLD HERTIL ER YELP ENHEDER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR EVENTUEL PERSONLIG SKADE, TAB ELLER SKADE, SOM MÅTTE OPSTÅ, FOR EKSEMPEL UD FRA YDELSENS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, MANGEL PÅ STRØM PÅ BATTERIET ELLER ANDEN FUNKTIONSHÆMNING AF ANORDNINGER, DER ANVENDES TIL AT TILGÅ YDELSEN, UTILGÆNGELIGHED AF YDELSEN, SIKKERHEDSSÅRBARHED ELLER FRA DIN LID TIL KVALITETEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF VIRKSOMHEDSSIDER, VURDERINGER, ANMELDELSER (HERUNDER DERES INDHOLD ELLER UDELADELSE AF INDHOLD, RÆKKEFØLGE OG VISNING), MÅLINGER ELLER ANDET INDHOLD, DER FINDES PÅ, BRUGES PÅ ELLER GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM YDELSEN.
  2. YELP ENHEDERNE AFGIVER INGEN KRAV PÅ ELLER LØFTER VEDRØRENDE NOGEN TREDJEPART, SÅSOM DE VIRKSOMHEDER OG ANNONCØRER, DER ER ANFØRT I YDELSEN ELLER SOM TILBYDER VARER ELLER YDELSER GENNEM YDELSEN ELLER YDELSENS BRUGERE. SOM FØLGE HERAF ER YELP ENHEDER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG EVENTUEL PERSONLIG SKADE FOR TAB ELLER SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ UD FRA DERES HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SOM FOR EKSEMPEL HVIS EN ANDEN BRUGER ELLER VIRKSOMHED MISBRUGER DIT INDHOLD, IDENTITET ELLER PERSONOPLYSNINGER, ELLER HVIS DU HAR EN NEGATIV OPLEVELSE MED EN AF DE VIRKSOMHEDER ELLER ANNONCØRER, DER ER ANFØRT ELLER FIGURERER I YDELSEN. DIT KØB OG DIN BRUG AF DE PRODUKTER ELLER YDELSER, DER TILBYDES AF TREDJEPARTER GENNEM YDELSEN, ER EFTER EGET VALG OG PÅ EGET ANSVAR.
  3. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHED OG MIDDEL I TILFÆLDE AF UTILFREDSHED MED YDELSEN, RELATEREDE YDELSER ELLER ENHVER ANDEN KLAGE ER, AT DU HOLDER OP MED AT TILGÅ ELLER BRUGE YDELSEN.
  4. YELP ENHEDERNES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG VED TAB ELLER SKADER, SOM DU PÅDRAGES I FORBINDELSE MED YDELSEN ELLER DISSE VILKÅR, ER BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE AF (i) DE BETALTE BELØB, HVIS DER ER NOGEN, FRA DIG TIL YELP ENHEDERNE MED TILKNYTNING TIL YDELSEN I 12 MÅNEDER FORUD FOR DEN HANDLING, DER FORÅRSAGEDE GÆLDEN, ELLER (ii) 100 USD (ELLER DET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA).
  5. YELP ENHEDERNES ANSVAR ER BEGRÆNSET TIL DET MAKSIMALT TILLADTE OMFANG UNDER GÆLDENDE LOV, YELP ENHEDERNE FRALÆGGER SIG ANSVAR OVER FOR (i) INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE, STRAFFENDE, EKSEMPLARISKE, AFHÆNGENDE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, (ii) TAB AF FORTJENESTE, (iii) ARBEJDSSTANDSNING, (iv) OMDØMMEMÆSSIG SKADE ELLER (v) TAB AF INFORMATION ELLER DATA; ELLER (vi) ANSVAR MED HENSYN TIL EN FORBRUGER-ADVARSEL SLÅET OP PÅ EVENTUELLE YELP VIRKSOMHEDSSIDER FOR DIN VIRKSOMHED. FRAFALDELSE OG BEGRÆNSNINGER SPECIFICERET I DENNE SEKTION 12 VIL BESTÅ OG VÆRE GÆLDENDE UAFHÆNGIGT AF TYPE AF HANDLING, HVAD ENTEN DET ER KONTRAKT, ERSTATNINGSRET (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
 13. VOLDGIFT, TVISTER OG LOVVALG
  1. Hvis du er bosiddende i USA eller Canada:
   1. UNDTAGEN HVOR DER ER EKSKLUDEREDE KRAV: ETHVERT KRAV, SØGSMÅLSGRUND, FORESPØRGSEL OM FRITAGELSE ELLER TVIST, DER MÅTTE OPSTÅ MELLEM DIG OG YELP (“KRAV”) SKAL AFGØRES VED VOLDGIFT PÅ ET INDIVIDUELT GRUNDLAG; DU OG VI ACCEPTERER, AT HVER PART KAN BRINGE ELLER DELTAGE I KRAV MOD DEN ANDEN PART, KUN I DERES RESPEKTIVE, INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER GRUPPEMEDLEM I PÅSTÅEDE GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTANTPROCEDURE. MEDMINDRE BÅDE DU OG YELP ACCEPTERER ANDET, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN IKKE KONSOLIDERE ELLER FORBINDE KRAVENE FRA ANDRE PERSONER ELLER PARTER, DER KAN VÆRE I LIGNENDE SITUATION, OG KAN IKKE PÅ ANDEN MÅDE LEDE NOGEN FORM FOR REPRÆSENTANT- ELLER GRUPPEPROCEDURE. DU OG YELP GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ RET TIL JURY-RETSSAG.
   2. Ekskluderede krav” betyder: (a) krav, der rejses af dig eller Yelp som kan behandles i en småsagsproces, hvis det er tilladt af den pågældende domstol, eller (b) krav, der er relateret til immateriel ejendom (såsom ophavsret og varemærker), overtrædelser af Yelps API-servicevilkår, (der, for klarhed, reguleres af de vilkår) eller en overtrædelse af sektion 7 ovenfor (Repræsentationer og garantier). Ekskluderede krav kan rejses i domstol. Ethvert spørgsmål vedrørende omfang og gyldigheden af bestemmelsen om voldgift afgøres af voldgiftsdommeren. Hvis noget krav ikke kan afgøres ved voldgift i overensstemmelse med denne bestemmelse, skal kun det pågældende krav rejses ved domstol, og resterende krav er underlagt voldgift. På trods af denne paragraf vil Virksomhedskrav, som defineret i sektion 3 af “Yderligere vilkår for virksomhedskonti”, reguleres af den sektion. 
   3. Ekskluderede krav, der ikke kan afgøres ved voldgift, skal bringes til retten. Californisk lov råder over disse Vilkår (i det omfang, de ikke er tilsidesat af eller i strid med føderal lovgivning), samt ethvert Ekskluderet krav eller Krav, der ikke kan afgøres ved voldgift, uden hensyn til bestemmelser vedrørende lovkonflikter. Ekskluderede krav eller Krav, der ikke kan afgøres ved voldgift er underlagt den eksklusive jurisdiktion og det eksklusive værneting for staten og de føderale domstole i San Francisco County, Californien, og du accepterer at indvillige i den personlige jurisdiktion ved disse domstole med det formål at anlægge en sådan sag. 
   4. Voldgift skal administreres af American Arbitration Association (amerikansk voldgiftssammenslutning – “AAA”) i overensstemmelse med dens gældende Commercial Arbitration Rules (kommercielle voldgiftsregler). For flere oplysninger, gå til www.adr.org eller ring til (800) 778-7879 inden for USA. Voldgift kan gennemføres personligt, gennem indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Voldgiftsdommeren kan tildele dig erstatning på samme måde som en domstol, herunder deklaratorisk og ved påbud, men blot i det omfang, der kræves for at opfylde dit individuelle krav.
   5. Medmindre voldgiftsdommeren mener, at det pågældende krav var useriøst og anlagt med et upassende formål, vil Yelp betale alle omkostninger og gebyrer tilknyttet administration, AAA og voldgiftsdommer. Vi giver afkald på enhver rettighed til at søge erstatning for advokaters honorarer og omkostninger tilknyttet nogen saglig voldgift mellem dig og os.
  2. Hvis du er bosiddende i et land inden for EØS eller Schweiz, vil irsk lovgivning regulere disse vilkår samt ethvert krav der måtte opstå mellem dig og Yelp.   
  3. Du accepterer, at enhver stævning, tredjepartsanmodning eller anden tredjepartsproces rettet mod Yelp skal stamme fra eller være domesticeret af staten eller de føderale domstole i San Francisco County, Californien, og du accepterer jurisdiktionen for hver af disse domstole ved enhver relateret procedure.
 14. OPSIGELSE
  1. Du kan opsige Vilkårene til enhver tid ved at lukke din konto, standse enhver adgang eller brug af Ydelsen og give Yelp et opsigelsesvarsel her.
  2. Vi kan lukke din konto, indstille din mulighed for at bruge visse dele af Ydelsen, opsige eventuel licens eller tilladelse givet til dig herunder, og/eller udelukke dig fuldstændigt fra Ydelsen af enhver grund eller uden grund og uden varsel eller ansvar af nogen art. Enhver sådan handling kan hindre dig adgang til din konto, Ydelsen, Dit indhold, Serviceindhold eller andre relaterede oplysninger.
  3. I tilfælde af opsigelse af disse vilkår, hvad enten det er fra dig eller os, vil afsnit 1, 3, 5, 7–15 i disse Servicevilkår fortsætte med fuld effekt.
 15. GENERELLE VILKÅR
  1. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre, opdatere eller afbryde Ydelsen til enhver tid, af enhver grund eller uden grund og uden varsel og ansvar.
  2. Medmindre andet er angivet i afsnit 10 ovenfor, har ingenting i dette dokument til hensigt, eller vil blive anset for, at tildele rettigheder eller midler til nogen tredjepart.
  3. Vilkårene indeholder hele aftalen mellem dig og os vedrørende brugen af Ydelsen og erstatter enhver tidligere aftale mellem dig og os angående dette emne. Parterne anerkender, at der ikke må stoles på nogen fremstilling, hvis den ikke udtrykkeligt står i disse Vilkår.
  4. Enhver undladelse fra Yelps side af at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i Vilkårene udgør ikke en frafaldelse af en sådan ret eller bestemmelse. Begge parters undladelse af på nogen måde at udøve enhver ret beskrevet i dette dokument må ikke anses som en frafaldelse af yderligere rettigheder herunder. Vilkårene kan ikke frafaldes, undtaget i henhold til en skrivelse udført af Yelp.
  5. Hvis hvilken som helst bestemmelse i Vilkårene forekommer at være uigennemførlig eller ugyldig af voldgiftsdommer eller en domstol med kompetent jurisdiktion, skal kun denne bestemmelse ændres for at kunne afspejle parternes intention eller elimineres i mindst muligt omfang, så Vilkårene ellers forbliver ved fuld effekt og er retsgyldige.
  6. Vilkårene og alle rettigheder eller forpligtelser herunder kan ikke overdrages, overføres eller udstedes som underlicenser af dig uden Yelps forudgående skriftlige samtykke, men kan uden restriktioner tildeles eller overføres af os. Enhver forsøgt tildeling fra dig vil overtræde disse Vilkår og være ugyldige.
  7. Du accepterer, at ingen joint venture, partnerskab, beskæftigelse, bureau, særligt eller betroet forhold eksisterer mellem dig og Yelp som resultat af disse vilkår eller din anvendelse af denne ydelse.
  8. Titler på afsnittene i Vilkårene er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig effekt.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Direktør: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. er et anpartsselskab registreret i Irland.

YDERLIGERE VILKÅR FOR VIRKSOMHEDSKONTI

Sidst opdateret den 13. december 2019.

De følgende vilkår (”Virksomhedsvilkår”) i tillæg til Vilkårene ovenfor, regulerer din adgang til og anvendelse af din virksomhedskonto. I tilfælde af konflikter mellem disse virksomhedsvilkår og servicevilkårene, gælder virksomhedsvilkårene. Hvis du har købt produkter eller ydelser af Yelp på vegne af din virksomhed (fx annoncerings- eller forretningsværktøjer) gælder betingelserne for det køb i tilfælde af konflikt med disse virksomhedsvilkår. Ord, skrevet med store bogstaver, som bruges men ikke er defineret i disse virksomhedsvilkår har den betydning som beskrevet i servicevilkårene. Ved at oprette, tilgå eller bruge en virksomhedskonto indvilliger du i disse Vilkår og indgår en juridisk bindende kontrakt med Yelp. Du er ikke autoriseret til at oprette, tilgå eller bruge en virksomhedskonto, hvis du ikke accepterer disse virksomhedsvilkår.

LÆS VENLIGST DISSE VIRKSOMHEDSVILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE KRÆVER BRUG AF VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG FOR AT LØSE KONFLIKTER, I STEDET FOR RETSSAGER ELLER GRUPPESØGSMÅL, SAMT BEGRÆNSER DE RETSMIDLER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR DIG I TILFÆLDE AF EN TVIST. 

I tilfælde af opsigelse af disse virksomhedsvilkår, hvad enten det er fra din eller vores side, vil disse vilkår i deres helhed fortsætte med fuld gyldighed.

 1. KRAV, REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER
  1. For at tilgå og bruge Ydelserne, accepterer du at:
   1. du har autoritet til at handle på vegne af virksomheden eller virksomheder tilknyttet eller gjort krav på gennem din virksomhedskonto og binde virksomheden (herunder enhver tilsvarende virksomhedsenhed) til virksomhedsvilkårene (virksomhed eller virksomheder, din “virksomhed”);
   2. din adgang til eller brug af virksomhedssitet vil kun være i din egenskab af autoriseret repræsentant for din virksomhed;
   3. du må ikke anvende forbrugersitet til virksomhedsaktiviteter, herunder men ikke begrænset til at rapportere anmeldelser eller sende beskeder til personer, der har vurderet din virksomhed;
   4. din virksomhed overholder alle gældende love og vil ikke tilbyde, annoncere for, sælge eller leje ud ulovlige produkter og/eller ydelser;
   5. du giver Yelp en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, vederlagsfri begrænset licens til at vise dit offentlige website på Ydelserne, eller muliggøre visning af det gennem iframes eller anden indramningsteknologi;
   6. du accepterer, at vi må kontakte dig, herunder på telefon eller e-mail, ved at bruge de kontaktoplysninger, som du giver os, gør offentligt tilgængelige eller som vi har i vores arkiver om din virksomhed, og at vores kommunikationer med dig (herunder telefonopkald) kan blive overvåget og optaget for kvalitetsformål;
   7. du forstår, at vi må vise oplysninger om hygiejne score for din virksomhed, og kan tilføje en Forbruger Advarsel vedrørende den pågældende hygiejne score på din virksomheds virksomhedsside;
   8. du forstår og accepterer, at vi må dele visse samlede og på anden vis afidentificerede oplysninger om dine svar på prisforespørgsler med andre virksomheder, fx det samlede antal af virksomheder, der har svaret på en forespørgsel, og hvor hurtigt, der kom svar; og
   9. du forstår og anerkender at ikke-nedvurderende klausuler i visse forbrugerkontrakter såsom klausuler, der søger at begrænse eller forbyde anmeldelser (herunder bestemmelser som straffer forbrugere for at slå anmeldelser op) om din virksomhed, er forbudt under Californien lov (Cal. Civil Code § 1670.8) og under den føderale Consumer Review Fairness Act (15 U.S. Code § 45b) og du indvilliger i, at du ikke vil inkludere sådanne klausuler i dine forbrugerkontrakter, eller på anden måde forsøge at håndhæve ikke-nedvurderende eller ‘gag’-klausuler mod forbrugere under nogen omstændigheder. Du forstår, at vi må offentligt oplyse forbrugere, herunder ved at tilføje en Forbruger Advarsel på din virksomheds virksomhedsside, om vi oprigtigt tror, at din virksomhed anvender sådanne klausuler.
  2. Du repræsenterer og garanterer, at du ikke vil, og ikke vil godkende en anden part, at:
   1. tilbyde incitament af nogen slags, som rabat, freebie, refundering, gavebevis, konkurrencedeltagelse, tilbud, eller aftaler i bytte for anmeldelser af din virksomhed eller for at forebygge eller fjerne anmeldelser, og du forstår og anerkender, at Yelp, gennem deres forbruger-advarsler, offentligt må meddele forbrugere om sådanne incitamenter og andre forsøg på at indhente, forhindre eller fjerne anmeldelser;
   2. anmode eller bede dine kunder om anmeldelser;
   3. skrive anmeldelser eller stemme på indhold (fx stemme på brugeranmeldelser som nyttige, sjove eller cool) for din virksomhed eller din virksomheds konkurrenter;
   4. betale eller sætte nogen i gang med at slå op, undlade at slå op eller fjerne anmeldelser eller på anden måde forsøge at undgå Yelps Anbefalings-software (defineret nedenfor) eller svindelpåvisningssystemer;
   5. forsøge at generere automatiseret, falsk eller på anden måde ugyldigt annonceindtryk, anmodninger, konversioner, annonceklik eller andre handlinger;
   6. bruge automatiserede måder eller former for scraping eller dataudtræk til at tilgå, anmode om eller på anden måde indsamle Yelp-data, indhold og/eller anmeldelser fra forbrugersitet eller virksomhedssitet, undtaget som udtrykkeligt tilladt af Yelp (for eksempel som beskrevet på www.yelp.dk/robots.txt);
   7. bruge et Yelp-varemærke eller servicemærke på nogen måde uden Yelps forudgående skriftlige samtykke; eller
   8. misrepræsentere din identitet eller tilknytning til nogen i forbindelse med Yelp.
  3. Du forstår og anerkender, at Yelp tilbyder forbrugere at slå indhold op om din virksomhed, herunder billeder, vurderinger og anmeldelser. Du forstår og anerkender, at Yelp anvender automatiseret software som en indsats for at vise de mest pålidelige og brugbare anmeldelser frem, mens andre anmeldelser fremvises mindre prominent (“Anbefalings-software”). Du forstår og anerkender, at mens Yelp bruger deres anbefalings-software til at identificere potentielt mindre brugbare anmeldelser, kan anbefalings-softwaren nogle gange tilbageholde legitime anmeldelser eller glippe med at opdage uægte anmeldelser. Du forstår og anerkender, at ethvert køb af annoncering eller andre betalte funktioner fra Yelp vil ikke påvirke anbefalings-softwaren eller på anden måde give dig mulighed for, direkte eller indirekte, at ændre anmeldelserne eller påvirke hvorvidt, hvor eller hvordan anmeldelser forekommer på Yelp.

   e følgende sektioner 2 og 3 gælder kun, hvis du er bosiddende i USA eller Canada:

 2. ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
  LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT GRUNDIGT, DA DET BEGRÆNSER YELP ENHEDERNES ANSVAR OVER FOR DIG. FOR KLARHED GÆLDER NEDENSTÅENDE I TILLÆG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER ANGIVET DETALJERET I SEKTION 12 AF VILKÅRENE.
  The federal Communications Decency Act (47 U.S. Code § 230) begrænser ansvaret for interaktive computerydelser, som Yelp, for deres rolle i offentliggørelse af tredjepartsindhold, herunder forbrugeranmeldelser. Yderligere, anti-SLAPP-lovgivning som Cal. Civ. Proc. Code § 425.16 i Californien kan kræve af dig, at du betaler Yelps advokathonorarer, hvis du forsøger at pålægge sådan et ansvar gennem retsprocedurer.

 3. VOLDGIFT, TVISTER OG LOVVALG
  FOR KLARHEDENS SKYLD REGULERER DENNE SEKTION ETHVERT VIRKSOMHEDSKRAV, DER REJSES AF DIG ELLER YELP. EVENTUELLE KRAV, DER IKKE ER UNDERLAGT DENNE SEKTION REGULERES I STEDET AF SEKTION 13 I VILKÅRENE.
  Undtagen hvor der er Ekskluderede Virksomhedskrav, enhver kontrovers eller ethvert krav, der opstår af eller er relateret til: (a) disse vilkår, eller overtrædelse af dem; eller (b) din adgang til at bruge din virksomhedskontos virksomhedsside; (hver sådan kontrovers eller krav, et “Virksomhedskrav”), skal afgøres ved voldgift administreret af American Arbitration Association (amerikansk voldgiftssammenslutning) i overensstemmelse med dens Commercial Arbitration Rules (kommercielle voldgiftsregler) og afgørelse af den kendelse, der afsiges af voldgiftsmanden, kan indgives ved enhver domstol, som har jurisdiktion dertil. Voldgiftsdommeren vil udstede en begrundet kendelse på skrift, inklusiv alle konklusioner af fakta og lov, på hvilket grundlag kendelsen opstod. Voldgiftsdommeren har ikke beføjelse til at foretage urigtig retsanvendelse, og kendelsen kan ophæves eller korrigeres gennem juridisk bedømmelse af en domstol i den kompetente jurisdiktion under California Arbitration Act for enhver sådan fejl. “Ekskluderede virksomhedskrav” betyder krav tilknyttet immaterialret (såsom ophavsret og varemærker) eller overtrædelser af sektion 7 i Servicevilkårene (Repræsentationer og garantier).

  Virksomhedskrav skal høres af en enkelt voldgiftsdommer. Voldgifter vil blive holdt i San Francisco, Californien, men parterne kan selv vælge, hvorvidt de vil møde op personligt, via telefon eller gennem indsendelse af dokumenter. Voldgiften skal reguleres af lovgivningen i Californien. Den fremherskende part er berettiget til en kendelse af rimeligt advokathonorar.

  UANSET DET FOREGÅENDE, FOR ETHVERT VIRKSOMHEDSKRAV, DER IKKE ER UNDERLAGT VOLDGIFT, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EKSKLUDEREDE VIRKSOMHEDSKRAV, ACCEPTERER DU AT INDSENDE OG INDVILLIGE I DEN PERSONLIGE OG EKSKLUSIVE JURISDIKTION I, OG DET EKSKLUSIVE VÆRNETING FOR STATEN OG DE FØDERALE DOMSTOLE I SAN FRANCISCO COUNTY, CALIFORNIEN, SOM ER STEDET FOR OPFYLDELSEN AF DISSE VIRKSOMHEDSVILKÅR.

  DU OG YELP ACCEPTERER, AT HVER PART KAN BRINGE ELLER DELTAGE I VIRKSOMHEDSKRAV MOD DEN ANDEN PART, KUN I DERES RESPEKTIVE, INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER GRUPPEMEDLEM I PÅSTÅEDE GRUPPESØGSMÅL ELLER REPRÆSENTANTPROCEDURE. MEDMINDRE BÅDE DU OG YELP ACCEPTERER ANDET, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN IKKE KONSOLIDERE ELLER FORBINDE VIRKSOMHEDSKRAVENE FRA ANDRE PERSONER ELLER PARTER, DER KAN VÆRE I LIGNENDE SITUATION, OG KAN IKKE PÅ ANDEN MÅDE LEDE NOGEN FORM FOR REPRÆSENTANT- ELLER GRUPPEPROCEDURE. HVIS ET VIRKSOMHEDSKRAV INVOLVERER DENNE SEKTION, OG DENNE SEKTION FINDES UGYLDIG, UDEN RETSKRAFT ELLER ULOVLIG VED EN DOMSTOL, SKAL SÅDAN ET VIRKSOMHEDSKRAV DØMMES AF EN DOMSTOL OG IKKE AF EN VOLDGIFTSDOMMER.

Yelp Ireland Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland; CRO no: 484943; VAT no: IE 9753764M; Direktør: E. Jajeh (US); Kontakt, Tel: +353.(0)1.4863212. Yelp Ireland Ltd. er et anpartsselskab registreret i Irland.