Polityka Prywatności Yelp

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 roku 

Aby przejrzeć obowiązujące poprzednio zasady, kliknij tutaj.

W niniejszej Polityce prywatności opisano zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji na temat użytkowników korzystających z naszych usług, w tym za pośrednictwem naszych witryn internetowych, komunikacji (np. wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych) i aplikacji mobilnych (określanych łącznie jako „Usługa”). Pojęcia „my”, „nas” oraz „Yelp” odnoszą się do: (i) Yelp Inc., spółki powołanej na prawie amerykańskiego stanu Delaware, z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, jeżeli użytkownik nie jest Mieszkańcem Europy; albo (ii) Yelp Ireland Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem Republiki Irlandii i posiadającej siedzibę tamże, jeżeli użytkownik jest Mieszkańcem Europy. „Mieszkaniec Europy” oznacza mieszkańca kraju znajdującego się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii albo Szwajcarii.

Korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych użytkownika przez nas zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej Polityce prywatności. Dla wygody możemy przetłumaczyć niniejszą Politykę ochrony prywatności na inne języki. Niezależnie od powyższego kwestie wszelkich rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami będą rozwiązywane zgodnie z wersją w języku angielskim dostępną tutaj.

SPIS TREŚCI

 1. Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania
 2. Pliki cookie
 3. Podmioty zewnętrzne
 4. Kontrola własnych danych osobowych
 5. Przechowywanie danych i usunięcie konta
 6. Dzieci
 7. Bezpieczeństwo
 8. Dane kontaktowe
 9. Zmiany niniejszej Polityki prywatności
 10. Mieszkańcy Kalifornii: Przepisy dotyczące ochrony prywatności stanu Kalifornia
 11. Mieszkańcy Nevady: Przepisy dotyczące ochrony prywatności stanu Nevada
 12. Mieszkańcy Wirginii: Przepisy dotyczące ochrony prywatności stanu Wirginia
 13. Mieszkańcy Kolorado: Przepisy dotyczące ochrony prywatności stanu Kolorado
 14. Mieszkańcy Connecticut: Przepisy dotyczące ochrony prywatności stanu Connecticut
 15. Mieszkańcy Europy: Prawa w zakresie ochrony prywatności i przekazywanie danych za granicę

 

 1. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
  Możemy  gromadzić, przekazywać i przechowywać informacje o użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z Usługi, co obejmuje wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika poprzez Usługę albo za jej pośrednictwem. Informacje te są wykorzystywane w celu udostępniania funkcji Usługi, realizacji zleceń, poprawy jakości Usługi, prowadzenia badań i analiz dotyczących Usługi, dostosowania jej do potrzeb użytkowników, śledzenia sposobu korzystania z Usługi, przekazywania informacji zwrotnej podmiotom zewnętrznym zarejestrowanym w Usłudze, wyświetlania odpowiednich reklam, reklamowania Usługo, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, wysyłania wiadomości do użytkowników, sporządzania kopii zapasowych naszych systemów, odzyskiwania danych po awariach, zwiększania bezpieczeństwa Usługi, a także w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Nawet jeżeli nie przechowujemy tych informacji, muszą one mimo wszystko zostać przesłane na nasze serwery i być przechowywane na tyle długo, aby można je było przetworzyć.
  1. Informacje dotyczące konta: Jeżeli użytkownik założy konto w serwisie Yelp, będziemy mogli przechowywać i wykorzystywać informacje udostępnione przez niego w trakcie tego procesu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania oraz inne informacje podane przy zakładaniu konta, takie jak na przykład płeć, numer telefonu albo data urodzenia. W ramach profilu konta użytkownika możemy udostępnić podane imię oraz inicjał nazwiska użytkownika, jak również wszelkie zdjęcia albo inne treści przesłane przez użytkownika w ramach procesu tworzenia konta. Przechowujemy również i wykorzystujemy podawane preferencje w celu personalizacji doświadczeń użytkownika, w tym preferencje dotyczące posiłków i aktywności. Użytkownik może później zmienić niektóre informacje związane ze swoim kontem za pomocą ustawień konta. Jeśli użytkownik stwierdzi, że ktoś założył konto bez jego pozwolenia, wykorzystując jego dane osobowe, może zażądać jego usunięcia, odpowiednio je oznaczając.
  2. Treści publiczne: Informacje zamieszczane przez użytkownika w Usłudze są przeznaczone do użytku publicznego i w związku z tym są publicznie dostępne; są to między innymi zdjęcia, oceny, recenzje, komentarze, listy, zakładki i kolekcje, pochwały, posty na forum, posty na Yelp Talk oraz edytowanie informacji na temat stron przedsiębiorstw. Profil konta użytkownika (np. imię, inicjał nazwiska, miasto, rejon, miesiąc i rok utworzenia konta Yelp, zdjęcia profilowe i lista znajomych Yelp) jest również przeznaczony do użytku publicznego, podobnie jak inne określone działania w ramach Usługi, takie jak ocenianie informacji zamieszczonych przez inne osoby (np. przydatna, śmieszna, fajna, pomocna, niepomocna), informacje, które użytkownik lubi, miejsce zaznaczenia swojej obecności (check-in) (w tym, gdy znajomi w Yelp otagują użytkownika przy zaznaczaniu swojej obecności), obserwowane informacje i użytkownicy oraz obserwowane przedsiębiorstwa. Użytkownik może ograniczyć publiczną widoczność niektórych z tych działań za pomocą ustawień konta.
  3. Kontakty: Aby zaprosić inne osoby albo dodać je do swoich znajomych w serwisie Yelp, należy podać nam ich dane kontaktowe albo zezwolić na dostęp do kontaktów użytkownika przechowywanych w komputerze, na urządzeniu mobilnym albo w zewnętrznych witrynach, aby wybrać osoby, które użytkownik chce zaprosić. W przypadku udzielenia nam dostępu do kontaktów użytkownika, możemy przekazywać informacje na temat kontaktów użytkownika do naszych serwerów przez okres niezbędny do realizacji zaproszeń zainicjowanych przez użytkownika albo zaproszeń do znajomych.
  4. Komunikacja: Rejestrowanie konta albo korzystanie z określonych funkcji oznacza zgodę użytkownika na otrzymywanie wiadomości od innych użytkowników, przedsiębiorstw i serwisu Yelp. Niektórymi preferencjami wiadomości można zarządzać za pomocą ustawień konta, należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe wyłączenie określonych powiadomień natury administracyjnej, transakcyjnej ani prawnej wysyłanych przez serwis Yelp. Przykładowo, jeżeli użytkownik dokona rezerwacji, zamówi jedzenie, wpisze się na listę oczekujących albo zwróci się do przedsiębiorstwa z prośbą o wycenę albo w inny sposób skontaktuje się z przedsiębiorstwem za pośrednictwem Usługi, możemy mu wysłać wiadomość o dokonanej transakcji albo może to zrobić przedsiębiorstwo, z którym wchodzi w interakcje za pośrednictwem Yelp, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane kontaktowe, w tym poprzez wiadomości tekstowe na numer telefonu użytkownika. Możemy także śledzić działania użytkownika w reakcji na otrzymane od Yelp albo za pośrednictwem Usługi wiadomości, np. czy użytkownik skasował, otworzył czy też przesłał dalej takie wiadomości oraz przekazywać te informacje innym adresatom wiadomości użytkownika (na przykład w celu zawiadomienia ich, czy użytkownik widział ich wiadomość). W przypadku gdy użytkownik zwróci się do jednego albo kilku przedsiębiorstw z wnioskiem o wycenę albo podobne informacje za pośrednictwem Usługi, wówczas oprócz wniosku możemy ujawnić tym przedsiębiorstwom informacje na temat statusu wniosków użytkownika, na przykład czy przedsiębiorstwo odpowiedziało na wniosek, rodzaj udzielonej odpowiedzi (na przykład czy użytkownik otrzymał wycenę albo prośbę o przesłanie dodatkowych informacji) oraz czy użytkownik odpowiedział na jakąkolwiek odpowiedź przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się udostępnić informacje o swojej dostępności albo harmonogramie użytkownikom za pośrednictwem Usługi, informacje te mogą być wykorzystywane w celu ustalenia dostępności lub zaplanowania spotkań. Jeżeli za pośrednictwem Usługi użytkownik wymienia wiadomości z innymi użytkownikami, możemy je przechowywać w celu ich przetwarzania i dostarczania oraz umożliwienia użytkownikowi zarządzania nimi; możemy je także weryfikować i ujawniać w związku z kontrolami dotyczącymi korzystania z Usługi oraz w ramach naszych starań mających na celu doskonalenie Usługi. Nie wolno nam dostarczać wiadomości, które naszym zdaniem mogą budzić wątpliwości, np. spamu, oszukańczego nagabywania ani próśb o wynagrodzenie za zamieszczanie, wymianę albo usuwanie recenzji. Jeśli użytkownik wysyła albo otrzymuje SMS-y za pośrednictwem Usługi, możemy rejestrować numery telefonów, nazwy operatorów oraz datę i godzinę przetwarzania takich wiadomości. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości tekstowe i przesyłanie danych ustalone przez operatora. Możemy także przechowywać informacje otrzymane od użytkownika w ramach komunikowania się z nami osobiście albo zdalnie, w tym poprzez rozmowy telefoniczne, listy, e-maile i inne wiadomości elektroniczne. Wszelka nasza komunikacja z użytkownikiem, w tym wszelkie rozmowy telefoniczne, może być monitorowana i rejestrowana do celów związanych z jakością. Jeżeli użytkownik jest przedstawicielem przedsiębiorstwa zarejestrowanego w serwisie Yelp albo korzysta z numeru telefonu powiązanego obecnie albo w przeszłości z danym przedsiębiorstwem, możemy się z nim kontaktować m.in. drogą telefoniczną albo pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego przekazane nam dane kontaktowe, dane udostępnione publicznie albo dane znajdujące się w naszej bazie danych. 
  5. Transakcje: Jeżeli użytkownik przeprowadza transakcję za pośrednictwem Usługi, np. dokonuje rezerwacji, dołącza do listy oczekujących, umawia spotkanie albo dokonuje zakupów, możemy gromadzić i przechowywać informacje podawane przez użytkownika dotyczące transakcji, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności, a także wszelkie inne informacje przekazane nam przez użytkownika dotyczące transakcji albo wniosku w celu realizacji transakcji, przesyłania użytkownikowi informacji o niej i ułatwiania transakcji realizowanych w przyszłości. Możemy również wykorzystywać zagregowane albo zanonimizowane informacje dotyczące tych transakcji do celów analitycznych i do ulepszania usług Yelp. Informacje te mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, zaś podmioty zewnętrzne mogą udostępniać te informacje nam, w tych samych celach. W przypadku podawania numerów kart kredytowych albo innych wrażliwych informacji dotyczących płatności, informacje są szyfrowane za pomocą technologii standardowej dla branży. Jeżeli użytkownik pisze opinie na temat przedsiębiorstw, z którymi prowadzi transakcje za pośrednictwem Usługi, możemy publicznie wyświetlać fakt, iż prowadzi transakcje z tymi przedsiębiorstwami w związku z tymi opiniami. Przykładowo, jeśli użytkownik zarezerwował stolik w restauracji za pośrednictwem Usługi, a następnie napisał opinię na temat swoich wrażeń, możemy podać do publicznej wiadomości fakt dokonania rezerwacji poprzez naszą Usługę w związku z tą opinią.
  6. Działania: Możemy przechowywać informacje dotyczące wykorzystania Usługi przez użytkownika, takie jak informacje dotyczące operacji wyszukiwania, wyświetlanych stron, dat i godzin odwiedzin, połączeń z przedsiębiorstwami dokonywanych za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych, rezerwacji, zakupów albo transakcji dokonanych poprzez Usługę. Będziemy również przechowywać informacje przekazywane nam przez komputer albo urządzenie mobilne użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi, takie jak typ przeglądarki, rodzaj komputera albo urządzenia mobilnego, język przeglądarki, adres IP, informacje o Wi-Fi, takie jak identyfikator SSID, operator telekomunikacyjny, numer telefonu, unikatowy identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, lokalizacja (w tym położenie geograficzne, lokalizacja oparta o sygnał nawigacyjny oraz lokalizacja wg GPS) oraz wybrane adresy URL, i przekierowujące adresy URL i aplikacje mobilne. Możemy także otrzymywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika przy każdym korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych, w tym także, gdy działają w tle, jeżeli użytkownik udzieli naszym aplikacjom mobilnym dostępu do tego rodzaju informacji w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik może ograniczyć albo uniemożliwić wykorzystywanie przez nas określonych informacji za pomocą ustawień urządzenia albo przeglądarki użytkownika, na przykład może ograniczyć albo uniemożliwić nam gromadzenie określonych danych dotyczących lokalizacji albo identyfikatorów reklamy mobilnej czy korzystanie z nich bądź ich udostępnianie, zmieniając ustawienia „Usług lokalizacyjnych” dla naszych aplikacji w ustawieniach prywatności w systemie iOS czy Android.
  7. Inne urządzenia: Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług za pomocą różnych urządzeń (np. telefon komórkowy, komputer osobisty albo urządzenie podłączone do Internetu) i platform (np. witryna internetowa albo aplikacje mobilne Yelp). Informacje, które gromadzimy i przechowujemy za pośrednictwem tych różnych metod korzystania mogą zostać powiązane i połączone, a informacje zamieszczane przez użytkownika na platformie Yelp będą zazwyczaj widoczne i dostępne na wszystkich innych platformach Yelp.
  8. Informacje służbowe: Jeżeli użytkownik reprezentuje przedsiębiorstwo w Yelp, możemy gromadzić i wyświetlać informacje go dotyczące związane z jego działalnością gospodarczą, takie jak nazwa spółki, która może obejmować imię i nazwisko albo publicznie dostępny adres miejsca prowadzenia działalności, który jest wykorzystywany również jako adres miejsca zamieszkania. Będziemy również gromadzić i wyświetlać informacje na temat doświadczenia zawodowego użytkownika, które nam przekaże za pośrednictwem Usługi, takie jak informacje na temat licencji zawodowych albo certyfikatów, albo ścieżki rozwoju zawodowego bądź specjalności. 
  9. Wrażliwe dane osobowe: W trakcie korzystania z Usługi można zdecydować się umożliwić Yelp gromadzenie i przechowywanie wrażliwych danych osobowych na temat użytkownika, takich jak dokładne dane geolokalizacyjne. Użytkownik może udostępniać inne wrażliwe dane osobowe poprzez udostępnianie treści w Yelp, na przykład jeśli pozostawia recenzję, wysyła bezpośrednią wiadomość czy w inny sposób udostępnia informacje w Yelp. Użytkownik może ograniczyć albo uniemożliwić nam gromadzenie określonych danych dotyczących lokalizacji czy korzystanie z nich bądź ich udostępnianie, zmieniając ustawienia „Usług lokalizacyjnych” dla naszych aplikacji w ustawieniach prywatności w systemie iOS czy Android. Użytkownik może usuwać treści, które mogą obejmować wrażliwe dane osobowe, przy pomocy ustawień konta. Więcej informacji na temat zarządzania wrażliwymi danymi osobowymi użytkownika można znaleźć tutaj.
 2. PLIKI COOKIE
  Yelp oraz nasi usługodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi, skrypty, lokalnie udostępniane obiekty takie jak HTML5 i Flash (zwane niekiedy „flash cookies”), identyfikatory reklamowe (w tym identyfikatory mobilne, np. identyfikator reklamodawców firmy Apple („IDFA”) albo Advertising ID firmy Google („GAID”)) oraz podobne technologie („Pliki cookie”) związane z korzystaniem przez użytkownika z Usługi, zewnętrznych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Pliki cookie mogą mieć unikatowe identyfikatory oraz być umieszczane m.in. na komputerze albo urządzeniu mobilnym, w wiadomościach elektronicznych wysyłanych do użytkownika oraz na naszych stronach internetowych. Pliki cookie mogą służyć przekazywaniu informacji o użytkowniku i sposobie korzystania przez niego z Usługi, takich jak typ przeglądarki, preferencje wyszukiwania, adres IP, dane dotyczące reklam wyświetlonych użytkownikowi i otwartych przez niego oraz data i godzina korzystania z Usługi. Pliki cookie mogą być przechowywane na stałe albo tylko na czas pojedynczej sesji.

  Cele, w jakich wykorzystujemy Pliki cookie w ramach Usługi:

  Przeznaczenie

  Wyjaśnienie

  Procesy

  Stosowane celem zapewnienia, że Usługa działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Wykorzystujemy na przykład plik cookie, który mówi nam, czy użytkownik zarejestrował już konto.

  Autoryzacja, bezpieczeństwo i zgodność z wymogami

  Celem tego rodzaju plików jest zapobieganie oszustwom, ochrona danych przed osobami nieupoważnionymi oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi. Wykorzystujemy pliki cookie na przykład po to, aby określić, czy użytkownik jest zalogowany.

  Preferencje

  Pliki tego rodzaju stosujemy celem zapamiętywania informacji na temat preferowanego sposobu funkcjonowania i wyglądu Usługi. Wykorzystujemy na przykład plik cookie, który informuje nas o tym, że użytkownik uniemożliwił nam wysyłanie powiadomień push na jego telefon.

  Powiadomienia

  Celem tego rodzaju plików jest przekazywanie albo blokowanie zawiadomień o informacjach albo opcjach, które naszym zdaniem mogą ułatwić użytkownikowi korzystanie z Usługi. Wykorzystujemy na przykład plik cookie, który uniemożliwia nam wyświetlanie powiadomienia o konieczności logowania tym użytkownikom, którzy już je widzieli.

  Reklama

  Celem tego rodzaju plików jest dobieranie treści reklamowych istotnych dla użytkowników i dobór najcenniejszych reklam dla reklamodawców. Możemy na przykład wykorzystywać pliki cookie, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy dobierane na zasadzie jego zainteresowań, czyli reklamy w oparciu o odwiedzane strony internetowe. Możemy także wykorzystywać pliki cookie, które mówią nam, czy użytkownik kliknął reklamę w ostatnim czasie. 

  Narzędzia analityczne

  Tego rodzaju pliki maja pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usługi. Wykorzystujemy na przykład plik cookie, który informuje nas o tym, jak nasze podpowiedzi wyszukiwań pokrywają się z działaniami użytkownika na stronie wyszukiwania.

   

  Użytkownik ma również możliwość ustawienia określonych preferencji dotyczących plików cookie za pomocą ustawień urządzenia albo przeglądarki, może to jednak wpłynąć na funkcjonalność Usługi. Sposoby wyłączania plików cookie mogą się różnić w zależności od urządzenia i przeglądarki, najczęściej jednak są dostępne w preferencjach albo ustawieniach bezpieczeństwa urządzenia albo przeglądarki. Przykładowo, urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android mają możliwość takiej konfiguracji ustawień, aby ograniczyć formy śledzenia przez reklamy. Użytkownik może potencjalnie zarządzać swoimi ustawieniami prywatności dotyczącymi flash cookies klikając tutaj. Należy przy tym pamiętać, że zmiana któregokolwiek z tych ustawień nie zapobiegnie wyświetlaniu określonych reklam.

   

 3. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
  Podmioty zewnętrzne mogą udostępniać, otrzymywać albo przetwarzać informacje na temat użytkownika zgodnie z następującymi zasadami:

   

  1. Reklamodawcy: Możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym niektóre nieumożliwiające identyfikacji albo zagregowane dane od użytkownika albo na jego temat w związku z programami reklamowymi i analizą danych. Ponadto udostępniamy określone, opisane poniżej informacje przedsiębiorstwom obecnym w serwisie Yelp, które mogą potencjalnie być reklamodawcami. 
  2. Partnerzy w zakresie treści i danych: Umożliwiamy zewnętrznym partnerom wykorzystywanie i udostępnianie określonych treści publicznych dostępnych w ramach Usługi, takich jak zamieszczone przez użytkownika zdjęcia, recenzje oraz inne informacje wymienione powyżej w Części 1 „Treści publiczne”. 
  3. Pozyskane dane: Yelp może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych informacje umożliwiające nam określanie tożsamości lokalnych przedsiębiorstw i kontaktowanie się z nimi. Tak pozyskane dane mogą być łączone z innymi danymi otrzymanymi przez Yelp od użytkownika albo na temat użytkownika oraz wykorzystywane w celach opisanych w Części 1 niniejszej Polityki prywatności.
  4. Usługodawcy Yelp: Korzystamy z zewnętrznych usługodawców w kwestii zapewnienia nam wsparcia albo świadczenia dla nas usług powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z Usługi, np. w zakresie usług dostawy jedzenia, łączności i hostingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami, pomocy technicznej i obsługi klienta, monitorowania i raportowania korzystania z Usługi, zapewnienia jakości oraz przetwarzania płatności, marketingu i innych funkcji. Aby umożliwić świadczenie usług albo realizację zleceń, udostępniamy tym zewnętrznym usługodawcom dane o użytkownikach albo informacje od nich uzyskane. Możemy na przykład udostępniać identyfikatory reklamowe użytkownika (np. IDFA, GAID albo skrót kryptograficzny adresu e-mail użytkownika) zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w prowadzeniu programów reklamowych Yelp oraz mierzeniu i zgłaszaniu ich skuteczności, w tym podmiotom zewnętrznym, które pomagają określać skuteczność programów reklamowych Yelp poprzez łączenie ze sobą informacji, które uzyskują o użytkowniku ze źródeł innych, niż Usługa. Yelp udostępnia dane osobowe użytkownika usługodawcom z zastrzeżeniem zobowiązań zgodnych z niniejszą Polityką prywatności oraz pod warunkiem, że te dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w imieniu Yelp i zgodnie z naszymi poleceniami. Użytkownik może ograniczyć nam dostęp do niektórych z tych informacji za pomocą ustawień swojego urządzenia mobilnego, zgodnie z opisem w Części 2 powyżej, albo za pomocą ustawień Usługi. Podobnie usługodawcy zewnętrzni Yelp mogą udostępniać nam informacje uzyskiwane od użytkownika albo na temat użytkownika w związku ze świadczeniem ich usług albo realizacją zleceń. 
  5. Rola Yelp jako usługodawcy: Yelp gromadzi, otrzymuje i przetwarza określone informacje dotyczące użytkownika w imieniu przedsiębiorstw, którym Yelp świadczy usługi. Przykładowo, jeśli użytkownik zarezerwuje stolik w restauracji albo dołączy do listy oczekujących za pośrednictwem Yelp, gromadzimy jego numer telefonu, adres e-mail oraz dane rezerwacji w imieniu przedsiębiorstwa i udostępniamy mu je. Yelp nie udostępnia informacji gromadzonych albo otrzymywanych przez Yelp w roli innej niż usługodawca przedsiębiorstwom ani innym podmiotom zewnętrznym, chyba że zostało to zakomunikowane w niniejszej Polityce prywatności albo na życzenie użytkownika. Podmioty zewnętrzne mogą ponadto udostępniać Yelp informacje dotyczące użytkownika w celu umożliwienia świadczenia im usług przez Yelp. Na przykład Yelp może otrzymywać informacje na temat użytkownika w celu kierowania reklam, w celu pomiaru skuteczności reklam albo udostępniania linków do programów lojalnościowych restauracji albo systemów punktów sprzedaży. Gromadzenie, wykorzystywania i ujawniania danych użytkownika podlega bezpośrednio polityce prywatności oraz ewentualnym regulaminom takiego podmiotu zewnętrznego. 
  6. Informacje zbiorcze albo anonimowe: Udostępniamy zbiorcze dane na temat użytkowników podmiotom zewnętrznym, takim jak przedsiębiorstwa zarejestrowane w Yelp i dystrybutorzy treści. Na przykład ujawniamy liczbę użytkowników, którym wyświetlały się reklamy albo którzy na nie zareagowali, albo którzy według naszych szacunków odwiedzili fizyczne miejsce prowadzenia działalności przez dane przedsiębiorstwo. 
  7. Wewnątrzgrupowe transfery danych: Informacje o użytkownikach albo informacje od nich uzyskane mogą być udostępniane naszym jednostkom dominującym, jednostkom zależnym, partnerom w ramach przedsięwzięć joint venture albo innym przedsiębiorstwom objętym wspólną kontrolą, przy czym są one zobowiązane do honorowania niniejszej Polityki prywatności. Jeśli inna spółka przejmie spółkę Yelp albo wejdzie w posiadanie wszystkich albo znacznej części naszych aktywów, stanie się posiadaczem tych informacji oraz będzie gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej Polityce prywatności.
  8. Przedsiębiorstwa w Yelp: Informacje o użytkowniku albo udostępnione przez użytkownika (na przykład informacje o miejscowości oraz – jeśli zostały podane przez użytkownika – wieku, płci), rodzaj urządzenia oraz informacje o korzystaniu przez niego z Usług (na przykład o tym, które przedsiębiorstwa zostały przez użytkownika dodane do zakładek albo z którymi kontaktował się telefonicznie, czy też czy użytkownik odwiedził adres URL przedsiębiorstwa) mogą być udostępniane przedsiębiorstwom w Yelp. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia konta, aby zwiększyć albo zmniejszyć ilość udostępnianych przez nas informacji. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa mogą również mieć dostęp do publicznej aktywności oraz postów użytkownika i mogą otrzymywać informacje od użytkownika albo na jego temat gdy użytkownik będzie zawierał z nimi transakcje albo komunikował się z nimi, za pośrednictwem serwisu Yelp albo w inny sposób, niezależnie od ustawień (patrz Część 1 powyżej). Ponadto, jeśli użytkownik skontaktuje się telefonicznie z przedsiębiorstwem za pomocą Usługi albo w związku z korzystaniem z niej, możemy udostępnić informacje o rozmowie z przedsiębiorstwem, do których przedsiębiorstwa miałaby także dostęp, gdyby użytkownik zadzwonił do niego bezpośrednio, np. datę i godzinę rozmowy oraz numer telefonu użytkownika. Użytkownik może ograniczyć nam możliwość gromadzenia i udostępniania jego numeru telefonu odpowiednio konfigurując swój telefon albo składając odpowiednią dyspozycję swojemu operatorowi telefonicznemu.
  9. Czynności wyjaśniające i ujawnienia o charakterze prawnym: Informacje o użytkownikach albo uzyskane od nich mogą być przedmiotem czynności wyjaśniających albo zostać ujawnione w przypadku gdy uznamy w dobrej wierze, że takie czynności wyjaśniające albo ujawnienie: (a) jest w uzasadniony sposób niezbędne w celu przestrzegania nakazów organów sądowych oraz porządkowych, takich jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe, pozew, postępowanie sądowe albo inna procedura prawna czy żądania ze strony organów porządkowych; (b) będzie pomocne w zapobieganiu, identyfikowaniu albo prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie potencjalnych niewłaściwych działań w związku z Usługą; albo (c) służy ochronie praw, reputacji albo własności – naszych, naszych użytkowników i jednostek stowarzyszonych – albo ochronie interesu publicznego, np. ujawnienia informacji związane z naszym programem powiadomień dla klientów (Consumer Alerts). Jeśli użytkownik oznaczy albo w inny sposób zgłosi Yelp swoje uwagi na temat treści dostępnych za pośrednictwem Usługi, możemy udostępniać zawartość jego skargi autorowi treści, aby dać mu możliwość ustosunkowania się do podnoszonych wątpliwości.
  10. Łącza: Usługa może zawierać łącza do witryn administrowanych przez podmioty zewnętrzne, na przykład adres URL przedsiębiorstwa. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce, nie udostępniamy im danych osobowych użytkowników ani nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez nich zasady ochrony prywatności.
  11. Interakcja z platformami podmiotów zewnętrznych: Jeżeli użytkownik zarejestruje się albo zaloguje do serwisu Yelp za pośrednictwem zewnętrznej platformy, jak na przykład Facebook albo Google, albo powiąże swoje konto w serwisie Yelp z platformą zewnętrznego usługodawcy, jak na przykład Facebook, Instagram albo Twitter, możemy otrzymać informacje o użytkowniku z takiej zewnętrznej platformy. Jeżeli użytkownik zamieszcza treść na zewnętrznej platformie za pośrednictwem Usługi, ta zewnętrzna platforma także uzyska dostęp do tych treści, które będą dostępne dla każdego, kto ma do nich dostęp za pośrednictwem tej zewnętrznej platformy. Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują techniki ramkowania, aby udostępniać użytkownikowi treści pochodzące z platform podmiotów zewnętrznych, zachowując przy tym wygląd i styl Usługi. W takich przypadkach należy pamiętać, że informacje udostępniane przez użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi zewnętrznemu. Jeśli użytkownik będzie wchodził w interakcje z przedsiębiorstwami za pośrednictwem serwisu Yelp, otrzymają one wszelkie informacje, jakie użytkownik postanowi im udostępniać, na przykład dane kontaktowe udostępniane przez użytkownika w ramach zapytań o ofertę albo wiadomości bezpośrednich do przedsiębiorstwa albo numeru telefonu użytkownika, jeśli użytkownik zadzwoni do przedsiębiorstwa. Yelp może udostępniać informacje podmiotom zewnętrznym, jeśli użytkownik zleci to Yelp za pośrednictwem Usługi.

 4. KONTROLA WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH
  Inni użytkownicy mogą zidentyfikować użytkownika albo powiązać go z jego kontem, jeśli użytkownik umieści swoje dane osobowe w treściach udostępnianych publicznie. Aby zmniejszyć ryzyko identyfikacji, można korzystać z Usługi pod pseudonimem, jednak może to negatywnie wpłynąć na wiarygodność zamieszczanych informacji. Użytkownicy Yelp mogą także skorzystać z funkcji wyszukiwania znajomych, aby odszukać innych użytkowników na podstawie ich nazwisk albo adresów e-mail (użytkownik może ograniczyć widoczność w ramach tej funkcji w ustawieniach konta). Należy także pamiętać, że prywatność wiadomości wysyłanych albo otrzymywanych w ramach Usługi zależy wyłącznie od poziomu prywatności przestrzeganego przez użytkownika i odbiorców wiadomości. Przykładowo, jeśli użytkownik prześle wiadomość innej osobie, może ona zdecydować się na upublicznienie jej treści. Może również uzyskiwać dostęp do tego rodzaju wiadomości, przeglądać je i ujawniać w związku z czynnościami wyjaśniającymi dotyczącymi korzystania z Usługi, a także w związku z działaniami mającymi na celu doskonalenie Usługi.

   

 5. PRZECHOWYWANIE DANYCH I USUNIĘCIE KONTA
  Tutaj znajdują się informacje na temat możliwości zamknięcia konta. Dostępne dla wszystkich posty zostaną ukryte lub nie będą dalej powiązane z profilem użytkownika, natomiast możemy zachować informacje dotyczące użytkownika na potrzeby określone w niniejszej Polityce prywatności, chyba że zabrania tego prawo. Przykładowo, możemy przechowywać dane, aby zapobiegać ewentualnym niedopuszczalnym działaniom dotyczącym Usługi, badać je bądź identyfikować potencjalne niewłaściwe działania związane z Usługą albo aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Ślady danych osobowych użytkownika mogą także pozostawać w naszych systemach kopii zapasowej. Należy pamiętać, że przedsiębiorstw nie mają możliwości usunięcia swoich stron firmowych, ocen ani recenzji poprzez usunięcie swojego konta. Yelp przechowuje informacje przez okres w uzasadniony sposób konieczny w celach, w których zostały zgromadzone albo stosownie do tego, co dopuszczają albo czego wymagają przepisy prawa.  Począwszy od stycznia 2023 r. dostęp do dodatkowych informacji na temat praktyk Yelp w zakresie przechowywania danych można uzyskać tutaj.

   

 6. DZIECI
  Usługa jest ogólnodostępna, a zamieszczane w niej treści nie są kierowane do dzieci poniżej 13. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik dowiedział się, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców, należy skontaktować się z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców albo opiekunów prawnych, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i zlikwidowania konta dziecka.

   

 7. BEZPIECZEŃSTWO
  Wykorzystujemy różne zabezpieczenia służące ochronie przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przekazywania jak i po ich otrzymaniu. Jednak żadna metoda transmisji danych w Internecie albo za pośrednictwem urządzenia mobilnego ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna. Z tego względu, mimo podejmowania przez nas wszelkich komercyjne uzasadnionych działań mających na celu ochronę danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.

   

 8. DANE KONTAKTOWE
  W sprawach dotyczących naszej Polityki prywatności można skontaktować się z nami online albo napisać do nas na następujący adres:

  W przypadku osób niebędących Mieszkańcami Europy:

  Yelp, Attn [do wiadomości] Data Privacy Manager [Kierownik ds. ochrony danych]
  350 Mission St. 10th Floor,
  San Francisco, California 94105

  W przypadku Mieszkańców Europy:

  Yelp Ireland Ltd. Attn [do wiadomości] Data Privacy Manager [Kierownik ds. ochrony danych]
  70 Sir John Rogerson’s Quay
  Dublin 2, Irlandia. 

  Mieszkańcy Europy mogą również skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych („IOD”), wysyłając wiadomość e-mail na adres: dataprotection@yelp.com i wpisując „Attention DPO” [Do wiadomości IOD] w tytule. 

  Ze względów bezpieczeństwa podejmiemy takie działania, jakie uznamy za konieczne, aby potwierdzić tożsamość użytkownika przed spełnieniem jego żądania albo udostępnieniem mu jakichkolwiek danych osobowych.

   

 9. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Możemy okresowo zmieniać treść niniejszej Polityki prywatności. Najbardziej aktualna wersja Polityki ochrony prywatności, która jest dostępna tutaj, jest wiążąca w zakresie gromadzenia, wykorzystania i ujawniania przez nas informacji dotyczących użytkownika. Jeśli w niniejszej Polityce prywatności wprowadzimy istotne zmiany, przed ich wejściem w życie powiadomimy użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie odpowiedniej wiadomości w Usłudze. Odwiedzając nadal Usługę albo korzystając z niej po wejściu tych zmian w życie, użytkownik zgadza się z aktualną wersją Polityki ochrony prywatności.

   

 10. MIESZKAŃCY KALIFORNII: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI STANU KALIFORNIA
  Na mocy przepisów kalifornijskiej ustawy dotyczącej ochrony prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act) z 2018 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy przepisów kalifornijskiej ustawy dotyczącej praw w zakresie ochrony prywatności (California Privacy Rights Act, „CCPA”) z 2020 r. mieszkańcom Kalifornii przysługują określone prawa w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych osobowych przez Yelp. Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika i nie będzie tego robić w przyszłości bez powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z wymogami prawa. Podobnie nie oferujemy zachęt finansowych w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem albo ujawnianiem przez nas danych osobowych użytkownika. Od 1 stycznia 2023 r. użytkownik ma prawo zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym na potrzeby ukierunkowanych reklam behawioralnych, co można zrobić tutaj. Yelp gromadzi różne kategorie danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z Usługi, w tym identyfikatory, informacje handlowe, informacje na temat aktywności internetowej albo aktywności dotyczącej innej sieci elektronicznej albo urządzenia elektronicznego, dane geolokalizacyjne i informacje służbowe. Bardziej szczegółowy opis informacji gromadzonych i sposobu ich wykorzystania przez Yelp przedstawiono powyżej, w Części 1 (Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania). W Części 3 (Podmioty zewnętrzne) opisano kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe oraz to, jakie informacje mogą zostać udostępnione w różnych okolicznościach. Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe na ich temat zgromadzono, i uzyskać dostęp do tych danych. Mają również prawo zażądać usunięcia ich danych osobowych, chociaż wyjątki przewidziane w przepisach ustawy CCPA mogą umożliwiać Yelp zachowanie i wykorzystywanie określonych danych osobowych niezależnie od żądania ich usunięcia. Od 1 stycznia 2023 r. użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i zażądać ograniczenia ujawniania albo wykorzystywania jego wrażliwych danych osobowych. Proszę jednak zauważyć, że każde prawo żądania sprostowania jest ograniczone prawami spółki Yelp i użytkowników jej platformy dotyczącymi treści na platformie Yelp, w tym w szczególności podlegającymi ochronie prawnej prawami dotyczącymi wolności wypowiedzi, wolności prasy czy swobodnego dostępu do informacji. Więcej informacji na temat sposobu składania żądania dotyczącego praw w zakresie danych można uzyskać za pośrednictwem Centrum Wsparcia Yelp. Żądanie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres dataprotection@yelp.com. Informacje na temat liczby żądań otrzymanych przez Yelp w Kalifornii są dostępne za pośrednictwem Centrum Wsparcia Yelp. Nie będziemy dyskryminować użytkownika z powodu skorzystania z praw przysługujących mu na mocy ustawy CCPA. Przedstawiciel może złożyć żądanie w imieniu użytkownika, jednak użytkownik musi potwierdzić, że jego przedstawiciel jest do tego uprawniony. Yelp nie sprzedaje ani nie udostępnia świadomie danych osobowych konsumentów poniżej 16. roku życia.

  Niezależnie od przepisów ustawy CCPA, kalifornijska ustawa Shine the Light nadaje mieszkańcom Kalifornii prawo kierowania do spółek zapytania dotyczącego tego, jakie dane osobowe udostępniają one podmiotom zewnętrznym na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego przez te podmioty zewnętrzne. Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym w celu umożliwienia im prowadzenia bezpośredniego marketingu towarów albo usług na rzecz użytkownika, chyba że użytkownik zażąda takiego ujawnienia danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki albo w celu zmiany swoich preferencji można skontaktować się z nami pod adresem podanym w Części 8 (Dane kontaktowe).

 11. MIESZKAŃCY NEVADY: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI STANU NEVADA
  Prawo stanu Nevada (SB 220) wymaga od operatorów witryn internetowych zapewnienia konsumentom z Nevady możliwości rezygnacji ze sprzedaży określonych informacji, które operatorzy witryn internetowych mogą gromadzić na ich temat. Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym w sposób zdefiniowany w przepisach prawa stanu Nevada i nie będzie tego robić w przyszłości bez powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z wymogami prawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności albo naszej zgodności z przepisami prawa stanu Nevada dotyczącymi ochrony prywatności proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem Centrum Wsparcia.

   

 12. MIESZKAŃCY WIRGINII: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI STANU WIRGINIA (Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 roku)
  Na mocy przepisów ustawy stanu Wirginia dotyczącej ochrony prywatności konsumentów (Virginia’s Consumer Data Protection Act, „CDPA”), która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., mieszkańcom Wirginii przysługują określone prawa w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych osobowych przez Yelp. Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika i nie będzie tego robić w przyszłości bez powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z wymogami prawa. Podobnie Yelp nie prowadzi profilowania w celu podejmowania decyzji, które mają skutki prawne albo skutki o podobnym znaczeniu. Yelp może prowadzić działania związane z „reklamami ukierunkowanymi” (targeted advertising) zgodnie z definicją tego terminu określoną w ustawie CDPA. Od 1 stycznia 2023 r. użytkownik będzie mieć prawo zrezygnować z reklam ukierunkowanych tutaj. Yelp gromadzi różne kategorie danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z Usługi, w tym identyfikatory, informacje handlowe, informacje na temat aktywności internetowej albo aktywności dotyczącej innej sieci elektronicznej albo urządzenia elektronicznego, dane geolokalizacyjne i informacje służbowe. Bardziej szczegółowy opis informacji gromadzonych i sposobu ich wykorzystania przez Yelp przedstawiono powyżej, w Części 1 (Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania). W Części 3 (Podmioty zewnętrzne) opisano kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe oraz to, jakie informacje mogą zostać udostępnione w różnych okolicznościach. Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy Wirginii będą mieć prawo (1) zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe na ich temat zgromadzono, i uzyskać dostęp do tych danych; (2) zażądać sprostowania nieprawidłowości w zakresie swoich danych osobowych; (3) zażądać usunięcia ich danych osobowych, chociaż wyjątki przewidziane w przepisach ustawy CDPA i w innych przepisach mogą umożliwiać Yelp zachowanie i wykorzystywanie określonych danych osobowych niezależnie od żądania ich usunięcia; (4) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu składania żądania dotyczącego praw w zakresie danych albo odwołania dotyczącego odmowy spełnienia żądania można uzyskać za pośrednictwem Centrum Wsparcia Yelp. Żądanie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres dataprotection@yelp.com.

   

 13. MIESZKAŃCY KOLORADO: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI STANU KOLORADO (Data wejścia w życie: 1 lipca 2023 roku)
  Na mocy przepisów ustawy stanu Kolorado dotyczącej ochrony prywatności konsumentów (Colorado’s Consumer Privacy Act, „CPA”), która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., mieszkańcom Kolorado przysługują określone prawa w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych osobowych przez Yelp. Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika i nie będzie tego robić w przyszłości bez powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z wymogami prawa. Podobnie Yelp nie prowadzi profilowania w celu podejmowania decyzji, które mają skutki prawne albo skutki o podobnym znaczeniu. Yelp może prowadzić działania związane z „reklamami ukierunkowanymi” (targeted advertising) zgodnie z definicją tego terminu określoną w ustawie CPA. Od 1 lipca 2023 r. użytkownik będzie mieć prawo zrezygnować z reklam ukierunkowanych tutaj. Yelp gromadzi różne kategorie danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z Usługi, w tym identyfikatory, informacje handlowe, informacje na temat aktywności internetowej albo aktywności dotyczącej innej sieci elektronicznej albo urządzenia elektronicznego, dane geolokalizacyjne i informacje służbowe. Bardziej szczegółowy opis informacji gromadzonych i sposobu ich wykorzystania przez Yelp przedstawiono powyżej, w Części 1 (Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania). W Części 3 (Podmioty zewnętrzne) opisano kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe oraz to, jakie informacje mogą zostać udostępnione w różnych okolicznościach. Od 1 lipca 2023 r. mieszkańcy Kolorado będą mieć prawo (1) zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe na ich temat zgromadzono, i uzyskać dostęp do tych danych; (2) zażądać sprostowania nieprawidłowości w zakresie swoich danych osobowych; (3) zażądać usunięcia ich danych osobowych, chociaż wyjątki przewidziane w przepisach ustawy CPA i w innych przepisach mogą umożliwiać Yelp zachowanie i wykorzystywanie określonych danych osobowych niezależnie od żądania ich usunięcia; (4) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu składania żądania dotyczącego praw w zakresie danych albo odwołania dotyczącego odmowy spełnienia żądania można uzyskać za pośrednictwem Centrum Wsparcia Yelp. Żądanie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres dataprotection@yelp.com.

   

 14. MIESZKAŃCY CONNECTICUT: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI STANU CONNECTICUT (Data wejścia w życie: 1 lipca 2023 roku)
  Na mocy przepisów ustawy stanu Connecticut dotyczącej ochrony prywatności konsumentów (Connecticut’s Consumer Privacy Act, „CTDPA”), która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., mieszkańcom Connecticut przysługują określone prawa w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem ich danych osobowych przez Yelp. Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika i nie będzie tego robić w przyszłości bez powiadomienia użytkownika i umożliwienia mu rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z wymogami prawa. Podobnie Yelp nie prowadzi profilowania w celu podejmowania decyzji, które mają skutki prawne albo skutki o podobnym znaczeniu. Yelp może prowadzić działania związane z „reklamami ukierunkowanymi” (targeted advertising) zgodnie z definicją tego terminu określoną w ustawie CTDPA. Od 1 lipca 2023 r. użytkownik będzie mieć prawo zrezygnować z reklam ukierunkowanych tutaj. Yelp gromadzi różne kategorie danych osobowych podczas korzystania przez użytkownika z Usługi, w tym identyfikatory, informacje handlowe, informacje na temat aktywności internetowej albo aktywności dotyczącej innej sieci elektronicznej albo urządzenia elektronicznego, dane geolokalizacyjne i informacje służbowe. Bardziej szczegółowy opis informacji gromadzonych i sposobu ich wykorzystania przez Yelp przedstawiono powyżej, w Części 1 (Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania). W Części 3 (Podmioty zewnętrzne) opisano kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe oraz to, jakie informacje mogą zostać udostępnione w różnych okolicznościach. Od 1 lipca 2023 r. mieszkańcy Connecticut będą mieć prawo (1) zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe na ich temat zgromadzono, i uzyskać dostęp do tych danych; (2) zażądać sprostowania nieprawidłowości w zakresie swoich danych osobowych; (3) zażądać usunięcia ich danych osobowych, chociaż wyjątki przewidziane w przepisach ustawy CTDPA i w innych przepisach mogą umożliwiać Yelp zachowanie i wykorzystywanie określonych danych osobowych niezależnie od żądania ich usunięcia; (4) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu składania żądania dotyczącego praw w zakresie danych albo odwołania dotyczącego odmowy spełnienia żądania można uzyskać za pośrednictwem Centrum Wsparcia Yelp. Żądanie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres dataprotection@yelp.com.

   

 15. MIESZKAŃCY EUROPY: PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ
  Mieszkańcom Europy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania, zaktualizowania albo usunięcia ich danych osobowych. Użytkownicy mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania oraz udostępnienia ich w formie umożliwiającej przeniesienie. Dodatkowe informacje na temat korzystania z tych praw są dostępne za pośrednictwem Centrum Wsparcia. Podobnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż zgoda użytkownika. Usługa zasadniczo zapewnia użytkownikowi uzasadnione możliwości wyświetlania i edytowania informacji z profilu oraz możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych w dowolnym momencie poprzez kliknięcie łącza „anuluj subskrypcję” albo „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail albo w ustawieniach konta. W przypadku jakichkolwiek pytań albo uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z nami w sposób opisany w Części 8 powyżej. Proszę zauważyć, że w przypadku mieszkańców EOG albo Szwajcarii „administratorem danych” odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych użytkownika w związku z Usługą jest Yelp Ireland Ltd., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem Republiki Irlandii i posiadająca tam siedzibę. W przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii „administratorem danych” odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych użytkownika w związku z Usługą jest Yelp UK Ltd., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i posiadająca tam siedzibę. Należy pamiętać, że dane osobowe, które pozyskujemy od użytkowników będących Mieszkańcami Europy albo na ich temat, mogą być w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności przekazywane oraz przetwarzane i przechowywane poza granicami EOG, Wielkiej Brytanii albo Szwajcarii, w tym w Stanach Zjednoczonych. Do kwestii prywatności naszych użytkowników podchodzimy poważnie, dlatego podejmujemy działania w celu ochrony dotyczących ich informacji, w tym w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych, zgodnie z normami UE i Wielkiej Brytanii obowiązującymi w dniu wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności. Działania te obejmują stosowanie Standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do naszej grupy, które są zobowiązane do ochrony danych osobowych Mieszkańców Europy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Wraz z naszymi zewnętrznymi usługodawcami i partnerami wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia – szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.

  W przypadku Mieszkańców Europy podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych będzie zależeć od konkretnych danych i kontekstu ich gromadzenia. Przeważnie będziemy jednak gromadzić dane osobowe użytkowników tylko w przypadku uzyskania na to ich zgody, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy albo w przypadku, gdy posiadamy prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, który nie jest podrzędny wobec podstawowych praw i wolności dotyczących ochrony danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkowników albo możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy użytkowników albo innych osób (przykładowo, aby zapobiec, zidentyfikować albo przeprowadzić czynności wyjaśniające w sprawie potencjalnego niewłaściwego działania w związku z Usługami albo w celu wypełnienia obowiązków prawnych). W przypadku prośby o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego albo wykonania postanowień umowy wyjaśnimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także z jakimi konsekwencjami może się wiązać odmowa ich podania). Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (albo prawnie uzasadnionym interesem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), interes ten polega zazwyczaj na obsłudze naszych Usług, komunikacji z użytkownikiem w związku z Usługami albo innych prawnie uzasadnionych interesach handlowych, jak na przykład odpowiadanie na zapytania użytkownika, analizowanie i doskonalenie naszej platformy, działania marketingowe albo wykrywanie i zapobieganie oszustwom. W przypadku pytań albo chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej dla gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników proszę skontaktować się z nami pod adresem wymienionym powyżej, w Części 8 (Dane kontaktowe).