Polityka Prywatności Yelp

Data ostatniej aktualizacji: 13 grudnia 2019 r. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich użytkowników. Aby zapoznać się z poprzednią polityką, należy kliknąć tutaj.

W ramach tych zasad ochrony prywatności opisano zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji na temat użytkowników korzystających z naszych usług, w tym za pośrednictwem naszych witryn internetowych, poczty elektronicznej i aplikacji mobilnych (określanych łącznie jako „Usługa”). Określenia „my”, „nas”„Yelp” odnoszą się do: (i) Yelp Inc., spółki powołanej na podstawie prawa amerykańskiego stanu Delaware, z siedzibą w San Francisco w Kalifornii (nie dotyczy mieszkańców Europy); (ii) Yelp Ireland Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem Republiki Irlandii i posiadającą siedzibę tamże (dotyczy to mieszkańców Europy). “Mieszkaniec Europy” oznacza rezydenta kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii.

Korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji o użytkowniku w sposób opisany w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Dla wygody możemy przetłumaczyć niniejszą Politykę ochrony prywatności na inne języki. Niezależnie od powyższego stosunki pomiędzy użytkownikiem a Yelp podlegają wersji w języku angielskim, a kwestie wszelkich rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami będą rozwiązywane zgodnie z wersją w języku angielskim dostępną tutaj.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie informacje zbieramy i jak są one wykorzystywane
 2. Pliki cookies
 3. Strony trzecie
 4. Kontrola własnych danych osobowych
 5. Przechowywanie danych i usunięcie konta
 6. Ochrona dzieci
 7. Bezpieczeństwo
 8. Dane kontaktowe
 9. Zmiany niniejszych Zasad Polityki Prywatności
 10. Mieszkańcy Kalifornii: Kalifornijskie Prawo Ochrony Prywatności
 11. Mieszkańcy Nevady: Prawo Ochrony Prywatności Nevady
 12. Mieszkańcy Europy: Prawo Ochrony Prywatności i Przekazywanie Danych za Granicę

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE

  Możemy gromadzić i przechowywać informacje o użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z Usług, co obejmuje wszelkie informacje zamieszczane przez użytkownika w Usługach albo za ich pośrednictwem. Informacje te są wykorzystywane w celu udostępniania funkcji Usługi, realizacji zleceń, poprawy jakości Usługi, prowadzenia badań i analiz dotyczących Usługi, dostosowania jej do potrzeb użytkowników, śledzenia sposobu korzystania z Usługi, przekazywania informacji zwrotnej podmiotom zewnętrznym zarejestrowanym w Usłudze, wyświetlania odpowiednich reklam, reklamowania Usług, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, wysyłania wiadomości do użytkowników, sporządzania kopii zapasowych naszych systemów, odzyskiwania danych po awariach, zwiększania bezpieczeństwa Usługi, a także w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Nawet jeżeli nie przechowujemy tych informacji, muszą one mimo to zostać przesłane do naszych serwerów i być przechowywane na tyle długo, aby można je było przetworzyć.

  Należy również pamiętać:

  1. Informacje dotyczące konta: jeżeli użytkownik założy konto w serwisie Yelp, będziemy przechowywać i wykorzystywać udostępnione przez niego informacje w trakcie tego procesu, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania oraz inne informacje podane przy zakładaniu konta, takie jak na przykład płeć, numer telefonu lub data urodzenia. W ramach profilu konta użytkownika możemy udostępnić publicznie imię oraz inicjał nazwiska użytkownika, jak również wszelkie zdjęcia albo inne treści przesłane przez użytkownika w ramach procesu zakładania konta, jako części profilu konta. Przechowujemy również i korzystamy z wszelkich podanych przez użytkownika ustawień preferencji w celu spersonalizowania obsługi, w tym preferencji dotyczących posiłków i aktywności. Użytkownik może zmieniać niektóre informacje za pomocą ustawień konta. Jeśli użytkownik stwierdzi, że ktoś założył konto bez jego pozwolenia, wykorzystując jego wizerunek, może zażądać usunięcia konta poprzez zgłoszenie go (oflagowanie).
  2. Treści publiczne: informacje zamieszczane przez użytkownika w Usługach są przeznaczone do użytku publicznego i w związku z tym są publicznie dostępne; są to między innymi zdjęcia, oceny, recenzje, komentarze, listy, kolekcje, komplementy, posty na forum, posty na Yelp Talk oraz edytowanie informacji na temat firm. Profil konta użytkownika (np. imię, inicjał nazwiska, miasto, rejon, miesiąc i rok utworzenia konta na Yelp, zdjęcia profilowe i znajomi) jest również przeznaczony do użytku publicznego, podobnie jak inne określone działania w ramach Usług, takie jak ocenianie informacji zamieszczonych przez inne osoby (np. przydatna, śmieszna, fajna, pomocna, niepomocna), informacje, które użytkownik lubi, miejsce zaznaczenia swojej obecności “check-in” (w tym znajomi, oznaczający obecność użytkownika poprzez ich check-in), obserwowane informacje i użytkownicy oraz firmy dodane do zakładek. Użytkownik może ograniczyć publiczny charakter niektórych z tych działań za pomocą ustawień konta.
  3. Kontakty: aby zaprosić inne osoby albo dodać je do swoich znajomych w serwisie Yelp, należy podać nam ich dane kontaktowe albo zezwolić na dostęp do kontaktów użytkownika przechowywanych w komputerze, na urządzeniu mobilnym albo na zewnętrznych witrynach, aby wybrać osoby, które użytkownik chce zaprosić. W przypadku udzielenia nam dostępu do kontaktów użytkownika, przekażemy te informacje do naszych serwerów przez okres niezbędny do realizacji zaproszeń zainicjowanych przez użytkownika.
  4. Komunikacja: rejestrowanie konta albo korzystanie z określonych funkcji oznacza zgodę użytkownika na otrzymywanie wiadomości od innych użytkowników, przedsiębiorstw i serwisu Yelp. Niektórymi preferencjami wiadomości można zarządzać za pomocą ustawień konta, należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe wyłączenie określonych powiadomień natury administracyjnej, transakcyjnej ani prawnej wysyłanych przez serwis Yelp. Przykładowo, jeżeli użytkownik dokona rezerwacji, zamówi jedzenie, wpisze się na listę oczekujących albo zwróci się do firmy z prośbą o wycenę za pośrednictwem Usługi, możemy mu wysłać wiadomość o dokonanej transakcji, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane kontaktowe, w tym poprzez automatyczne wiadomości tekstowe na numer telefonu użytkownika. Możemy także śledzić działania użytkownika w reakcji na otrzymane od Yelp albo za pośrednictwem Usługi wiadomości, np. czy użytkownik skasował, otworzył czy też przesłał dalej lub udostępnił te informacje osobom trzecim (np., aby poinformować, że wiadomość została odczytana). W przypadku, gdy użytkownik prosi o wycenę lub podobne informacje od różnych firm za pośrednictwem Usługi, możemy ujawnić tym firmom informacje o statusie prośby użytkownika, tj. czy jakakolwiek firma odpowiedziała na już na pytanie użytkownika, rodzaj udzielonej odpowiedzi (np., wycenę lub prośbę o dodatkowe informacje) oraz informację, czy użytkownik udzielił odpowiedzi na odpowiedź jakiejkolwiek firmy. Jeżeli za pośrednictwem Usługi użytkownik wymienia wiadomości z innymi użytkownikami, możemy je przechowywać w celu ich przetwarzania i dostarczania oraz umożliwienia użytkownikowi zarządzania nimi; możemy je także weryfikować i ujawniać w związku z kontrolami dotyczącymi korzystania z Usług oraz w ramach naszych starań mających na celu doskonalenie Usług. Nie wysyłamy wiadomości, które naszym zdaniem mogą budzić wątpliwości, np. spamu, oszukańczego nagabywania ani próśb o wynagrodzenie za recenzje. Jeśli użytkownik wysyła lub otrzymuje wiadomości tekstowe SMS za pośrednictwem Usług możemy rejestrować numery telefonów, nazwy operatorów oraz datę i godzinę przetwarzania takich wiadomości. Operatorzy mogą obciążać odbiorców za otrzymywanie przez nich wiadomości tekstowych. Możemy także przechowywać informacje otrzymane od użytkownika w ramach komunikowania się z nami osobiście lub zdalnie, w tym rozmowy telefoniczne, listy, e-maile i inne wiadomości elektroniczne. Jeżeli użytkownik jest przedstawicielem firmy zarejestrowanej w serwisie Yelp lub korzysta z numeru telefonicznego powiązanego w przeszłości lub aktualnie z konkretną firmą, możemy się z nim kontaktować m.in. drogą telefoniczną albo pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego przekazane nam dane kontaktowe, dane udostępnione publicznie albo dane znajdujące się w naszej bazie danych. Dla zapewnienia jakości nasze sposoby komunikacji z użytkownikami mogą być monitorowane i nagrywane.
  5. Transakcje: jeżeli użytkownik przeprowadza transakcję za pośrednictwem Usługi, np. dokonuje rezerwacji albo zakupów, będziemy gromadzić i przechowywać podane informacje, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące płatności, a także wszelkie inne informacje przekazane nam przez użytkownika w celu realizacji transakcji, przesyłania użytkownikowi informacji o niej oraz ułatwienia realizacji transakcji w przyszłości. Informacje te mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, a podmioty zewnętrzne mogą udostępniać te informacje nam, w tych samych celach. Przesyłane numery kart kredytowych i inne poufne informacje dotyczące płatności są szyfrowane przy użyciu standardowej technologii branżowej. Jeżeli użytkownik napisze recenzję dotyczącą firmy, z którą zawarł transakcję za pośrednictwem Usług, możemy udostępnić publicznie informacje o zawarciu przez użytkownika transakcji z daną firmą. Przykładowo, jeśli użytkownik zarezerwował stolik w restauracji za pośrednictwem Usługi, a następnie napisał swoją opinię na temat swoich wrażeń, możemy podać do publicznej wiadomości fakt dokonania rezerwacji poprzez naszą Usługę.
  6. Działania: przechowujemy informacje dotyczące korzystania z Usługi przez użytkownika, takie jak informacje dotyczące operacji wyszukiwania, wyświetlanych stron, dat i godzin odwiedzin, połączeń z firmami dokonywanymi za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych, rezerwacji, zakupów lub transakcji dokonanych poprzez Usługę. Przechowujemy również informacje przekazywane nam przez komputer albo urządzenie mobilne użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi, takie jak typ przeglądarki, rodzaj komputera albo urządzenia mobilnego, język przeglądarki, adres IP, informacje o WiFi, takie jak SSID, operator telekomunikacyjny, numer telefonu, unikatowy identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy, lokalizacja (w tym położenie geograficzne, lokalizacja oparta o sygnał nawigacyjny oraz lokalizację GPS) oraz wybrane i przekierowujące adresy URL i aplikacje mobilne. Możemy także otrzymywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika przy każdym korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych, w tym także, gdy działają w tle, jeżeli użytkownik udzieli naszym aplikacjom mobilnym dostępu do tego rodzaju informacji w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik może ograniczyć albo uniemożliwić nam korzystanie z określonych danych dotyczących lokalizacji za pomocą ustawień swojego urządzenia mobilnego albo przeglądarki poprzez dostosowanie ustawień naszych aplikacji w sekcji ustawień prywatności na iOS lub Android.
  7. Inne urządzenia: użytkownik może uzyskać dostęp do Usług za pomocą różnych urządzeń (np. telefon komórkowy albo komputer osobisty) i platform (np. witryna internetowa albo aplikacje mobilne Yelp). Informacje, które gromadzimy i przechowujemy za pośrednictwem tych różnych metod korzystania mogą zostać powiązane i połączone, a informacje zamieszczane przez użytkownika na platformie Yelp będą zazwyczaj widoczne w podobny sposób i dostępne na wszystkich innych platformach Yelp.
  8. Informacje profesjonalne: jeśli reprezentujesz firmę na Yelp, możemy gromadzić i wyświetlać informacje o użytkowniku związane z jego działalnością biznesową, takie jak nazwa firmy, która może zawierać imię użytkownika lub publicznie dostępny adres firmy, który jest również używany jako adres domowy. Będziemy również gromadzić i wyświetlać informacje o doświadczeniu zawodowym użytkownika, które użytkownik udostępni nam za pośrednictwem Usługi, takie jak informacje o licencjach zawodowych lub certyfikatach, a także historii zawodowej lub o tym, co wyróżnia jego firmę.
  9. Podstawa prawna przetwarzania danych (tylko EOG i Szwajcaria): W przypadku użytkowników będących mieszkańcami Europy, podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych opisanych powyżej będzie zależeć od określonego rodzaju danych i kontekstu ich gromadzenia. Przeważnie będziemy jednak gromadzić dane osobowe użytkownika tylko w przypadku uzyskania na to Państwa zgody, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy lub w przypadku, gdy posiadamy prawnie uzasadniony powód w ich przetwarzaniu, który nie jest zastąpiony przez podstawowe prawa i wolności dotyczące ochrony danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia danych osobowych użytkowników albo możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy użytkowników albo innych osób (np., aby zapobiec, zidentyfikować albo przeprowadzić czynności wyjaśniające w sprawie potencjalnego niewłaściwego działania w związku z Usługami albo w celu wypełnienia obowiązków prawnych). W przypadku prośby o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego albo wykonania postanowień umowy wyjaśnimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także z jakimi konsekwencjami może się wiązać ich niepodanie). Jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym powodem (albo prawnie uzasadnionym powodem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), powód ten polega zazwyczaj na obsłudze naszych Usług, komunikacji z użytkownikiem w związku z Usługami albo innych prawnie uzasadnionych interesach handlowych, jak np. odpowiadanie na zapytania użytkownika, analizowanie i doskonalenie naszej platformy, działania marketingowe albo wykrywanie i zapobieganie oszustwom. W przypadku pytań albo chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej dot. gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt pod adresem znajdującym się w części „Kontakt” poniżej.
 2. PLIKI COOKIES

  Yelp oraz jego partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi, skrypty, lokalnie udostępniane obiekty takie jak HTML5 i Flash (zwane niekiedy „flash cookie”) identyfikatory reklamowe, (w tym identyfikatory mobilne, np. IDFA firmy Apple albo Advertising ID “GAID” firmy Google) oraz podobne technologie („Pliki cookies”) związane z korzystaniem przez użytkownika z Usługi, zewnętrznych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Pliki cookies mogą mieć unikatowe identyfikatory oraz być umieszczane m.in. na komputerze lub urządzeniu mobilnym, w wiadomościach elektronicznych wysyłanych do użytkownika oraz na naszych stronach internetowych. Pliki cookies mogą służyć przekazywaniu informacji o użytkowniku i sposobie korzystania przez niego z Usług, tj. typ przeglądarki, ustawienia wyszukiwania, adres IP, dane dotyczące reklam wyświetlanych użytkownikowi i interakcji z nimi oraz daty i godziny korzystania z Usług. Pliki cookies mogą być przechowywane na stałe lub tylko na czas pojedynczej sesji.

  Cele, w jakich wykorzystujemy Pliki cookies w ramach Usług obejmują:

  Przeznaczenie Wyjaśnienie
  Procedury Stosowane celem zapewnienia, że Usługa działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Wykorzystujemy na przykład plik cookies, które mówią nam, czy użytkownik zarejestrował już konto.
  Autoryzacja, bezpieczeństwo i zgodność z wymogami Celem tego rodzaju plików jest zapobieganie oszustwom, ochrona danych przed osobami nieupoważnionymi oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi. Wykorzystujemy pliki cookies, aby na przykład określić, czy użytkownik jest zalogowany.
  Ustawienia preferencji Pliki tego rodzaju stosujemy celem zapamiętywania informacji na temat preferowanego sposobu funkcjonowania i wyglądu Usług. Wykorzystujemy na przykład pliki cookies, które informują nas o tym, że użytkownik uniemożliwił nam wysyłanie powiadomień push na jego telefon.
  Powiadomienia Celem tego rodzaju plików jest przekazywanie lub blokowanie powiadomień o informacjach lub opcjach, które naszym zdaniem mogą ułatwić użytkownikowi korzystanie z Usług. Wykorzystujemy na przykład pliki cookies, które uniemożliwiają nam wyświetlanie powiadomienia o konieczności logowania tym użytkownikom, którzy już je widzieli.
  Reklama Celem tego rodzaju plików jest dobieranie treści reklamowych istotnych dla użytkowników i dobór najcenniejszych reklam dla reklamodawców. Dla przykładu, możemy wykorzystywać pliki cookies, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy dobierane na zasadzie jego zainteresowań, np. reklamy w oparciu o odwiedzane strony internetowe. Możemy także wykorzystywać pliki cookies, które mówią nam, czy zaszła interakcja między użytkownikiem a reklamą w ostatnim czasie.
  Narzędzia analityczne Celem tego rodzaju plików jest pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usług. Wykorzystujemy na przykład pliki cookies, które informują nas o tym, jak sugerowane wyniki wyszukiwania pokrywają się z interakcją użytkownika na stronie wyszukiwania.

  Użytkownik ma możliwość ustawienia określonych preferencji dotyczących plików cookies za pomocą ustawień urządzenia albo przeglądarki, może to jednak wpłynąć na funkcjonalność Usługi. Sposoby wyłączania plików cookies mogą się różnić w zależności od urządzenia i przeglądarki, najczęściej jednak są dostępne w preferencjach albo ustawieniach bezpieczeństwa urządzenia albo przeglądarki. Przykładowo, urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android mają możliwość takiej konfiguracji ustawień, aby ograniczyć formy śledzenia przez reklamy. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności dotyczącymi plików flash cookies klikając tutaj. Należy przy tym pamiętać, że zmiana któregokolwiek z tych ustawień nie zapobiegnie wyświetlaniu określonych reklam.

 3. STRONY TRZECIE

  Strony trzecie mogą otrzymywać informacje o użytkowniku w następujący sposób:

  1. Reklamodawcy: umożliwiamy korzystanie z plików cookies osobom trzecim w Usługach w celu gromadzenia tego samego rodzaju informacji co my i w tych samych celach. Postępując tak, przestrzegamy Samoregulacyjnych Zasad Związku Reklamodawców Cyfrowych dotyczących internetowych reklam behawioralnych (Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising). Gromadzone przez te osoby trzecie informacje mogą umożliwiać powiązanie ich z innymi informacjami, które posiadają na temat użytkownika z innych źródeł. Nie zawsze będziemy mieć dostęp do tego rodzaju plików cookies albo kontrolę nad nimi, natomiast użytkownik może ograniczyć część podejmowanych działań, odwiedzając następujące strony: Network Advertising Initiative, Omniture oraz Digital Advertising Alliance. Należy przy tym pamiętać, że wyłączenie tych ustawień nie zapobiegnie wyświetlaniu wszystkich materiałów reklamowych. Ponadto, możemy udostępniać dane użytkownika, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, np. informacje lokalizacyjne osobom trzecim w związku z programami reklamowymi i analizą danych. Użytkownik może ograniczyć nam udostępnianie niektórych z tych informacji za pomocą ustawień swojego urządzenia mobilnego, zgodnie z opisem w Części 2 powyżej, albo za pomocą ustawień Usług.
  2. Partnerzy w zakresie treści: umożliwiamy osobom trzecim wykorzystywanie i wyświetlanie określonych treści publicznych dostępnych w ramach Usług, takich jak zamieszczone przez użytkownika zdjęcia, recenzje oraz inne informacje opisane w Części 1 powyżej.
  3. Usługodawcy: korzystamy z zewnętrznych usługodawców w kwestii wsparcia albo świadczenia nam określonych usług powiązanych z korzystaniem przez użytkownika z Usługi, np. usługi dostawy jedzenia, komunikacji i hostingu, zapewnianie bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom, usługi związane z pomocą techniczną i obsługą klienta, monitorowanie i raportowanie korzystania z Usługi, zapewnianie jakości oraz przetwarzanie płatności, marketingu i innych funkcji. Aby umożliwić świadczenie usług lub realizację zleceń użytkownika, możemy udostępniać im dane o użytkownikach lub informacje od nich uzyskane. Tacy zewnętrzni usługodawcy mogą udostępniać nam informacje, które otrzymają od użytkownika na jego temat w związku ze świadczeniem swoich usług lub realizacji zleceń użytkownika. Na przykład możemy udostępniać identyfikatory reklamowe użytkownika (np. IDFA, GAID lub kryptograficzny skrót adresu e-mail użytkownika) zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam usprawniać programy reklamowe Yelp oraz mierzyć i raportować ich skuteczność, w tym stronom trzecim, które pomagają określić skuteczność programów reklamowych Yelp, łącząc informacje, które otrzymują o użytkowniku z innych źródeł niż Usługa. Użytkownik może być w stanie ograniczyć nasz dostęp do niektórych z tych informacji poprzez ustawienia urządzenia mobilnego, jak opisano w Sekcji 2 powyżej lub poprzez ustawienia Usługi. Zewnętrzni dostawcy usług Yelp mogą również udostępniać nam informacje, które otrzymają od użytkownika lub o użytkowniku w związku ze świadczeniem swoich usług lub realizacją zleceń użytkownika.
  4. Informacje zbiorcze albo anonimowe: udostępniamy zbiorcze dot. użytkowników podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy zarejestrowane w serwisie Yelp i dystrybutorom treści. Przykładowo ujawniamy liczbę użytkowników, którym zostały wyświetlone reklamy lub którzy weszli z nimi w interakcję bądź informacje dotyczące fizycznych odwiedzin w konkretnej firmie.
  5. Transfer danych między firmami: udostępniamy informacje o użytkownikach albo informacje od nich uzyskane jednostkom zwierzchnim, jednostkom podrzędnym, partnerom w ramach przedsięwzięć joint venture albo innym firmom objętym wspólną kontrolą i zobowiązujemy ich do honorowania niniejszej Polityki prywatności. Jeśli inna firma przejmie spółkę Yelp albo wejdzie w posiadanie wszystkich albo znacznej części naszych aktywów, stanie się posiadaczem tych informacji oraz przejmie, będzie mogła korzystać i ujawniać informacje tylko w zakresie opisanym w niniejszych zasadach Polityki prywatności.
  6. Firmy na Yelp: możemy udostępniać informacje o użytkowniku albo udostępnione przez użytkownika (na przykład informacje o mieście użytkownika i jeśli podano wiek oraz płeć), rodzaj urządzenia oraz informacje o korzystaniu przez niego z Usług (na przykład o tym, które firmy zostały przez użytkownika dodane do zakładek albo z którymi kontaktował się telefonicznie, czy też czy użytkownik odwiedził adres URL firmy) firmom zarejestrowanym na Yelp. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia konta, aby zwiększyć albo zmniejszyć ilość udostępnianych przez nas informacji. Należy pamiętać, że firmy mogą wciąż mieć dostęp do publicznej aktywności oraz postów użytkownika i mogą otrzymywać informacje od użytkownika albo na jego temat, gdy użytkownik będzie przeprowadzał z nimi transakcje albo komunikował się z nimi za pośrednictwem serwisu Yelp albo w inny sposób, niezależnie od ustawień (patrz Sekcja 1 powyżej). Ponadto, jeśli użytkownik skontaktuje się telefonicznie z firmą za pomocą Usług lub w związku z korzystaniem z nich, możemy udostępnić informacje o rozmowie z firmą, do których firma miałaby także dostęp, gdyby użytkownik zadzwonił do niej bezpośrednio, np. data i czas rozmowy oraz numer telefonu użytkownika. Użytkownik może ograniczyć nam możliwość gromadzenia i udostępniania jego numeru telefonu odpowiednio konfigurując swój telefon lub składając odpowiednią dyspozycję swojemu operatorowi telefonicznemu.
  7. Czynności wyjaśniające i ujawnienia o charakterze prawnym: informacje o użytkownikach albo uzyskane od nich mogą być przedmiotem czynności wyjaśniających albo zostać ujawnione w przypadku, gdy uznamy w dobrej wierze, że takie czynności wyjaśniające albo ujawnienie: (a) jest w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji wymogów postępowań prawnych przez organy porządkowe, takich jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe, pozew, postępowanie sądowe albo innej procedury prawnej czy żądania ze strony organów porządkowych; (b) będzie pomocne w zapobieganiu, identyfikowaniu albo prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie potencjalnych niewłaściwych działań w związku z Usługą; oraz (c) służy ochronie praw, reputacji albo własności – naszych, naszych użytkowników i jednostek stowarzyszonych – albo ochronie interesu publicznego, np. ujawnienia informacji związanych z naszym programem powiadomień (Consumer Alerts). Jeśli użytkownik oflaguje albo w inny sposób zgłosi Yelp swoje uwagi na temat treści dostępnych za pośrednictwem Usługi, możemy udostępniać zawartość jego skargi autorowi treści, aby dać mu możliwość ustosunkowania się do zaistniałych wątpliwości.
  8. Łącza: Usługa może zawierać łącza/linki do witryn zewnętrznych podmiotów, jak na przykład adres URL firmy. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, nie udostępniamy im danych osobowych użytkowników ani nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane przez nich Zasad Polityki Prywatności. 
  9. Integracja podmiotów zewnętrznych: jeżeli użytkownik zarejestruje się albo zaloguje do serwisu Yelp za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, jak na przykład Facebook albo Google, albo zamieści łącze do swojego konta w serwisie Yelp na swoim koncie u zewnętrznego usługodawcy, jak na przykład Facebook, Instagram albo Twitter, możemy otrzymać informacje o użytkowniku od tych zewnętrznych usługodawców. Jeżeli użytkownik zamieszcza treść u zewnętrznego usługodawcy za pośrednictwem Usług, ten zewnętrzny usługodawca także uzyska dostęp do tych treści, które będą dostępne dla każdego, kto ma do nich dostęp za pośrednictwem tego zewnętrznego usługodawcy. Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują techniki kadrowania w celu dostarczania treści od naszych partnerów zewnętrznych, przy jednoczesnym zachowaniu formy i działania Usługi. W takich przypadkach należy pamiętać, że podane informacje mogą być przekazywane bezpośrednio do określonego partnera zewnętrznego. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z firmami za pośrednictwem Yelp, otrzymają one wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się im udostępnić, na przykład informacje kontaktowe, które są udostępniane za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości do firmy lub numer telefonu użytkownika, jeśli użytkownik zadzwoni do firmy.
 4. KONTROLA WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

  Inni użytkownicy mogą zidentyfikować daną osobę lub powiązać ją z jej kontem, jeśli taka osoba umieści swoje dane osobowe w treściach udostępnianych publicznie. Aby zmniejszyć ryzyko identyfikacji, można korzystać z Usług pod pseudonimem, jednak może to negatywnie wpłynąć na wiarygodność informacji zamieszczanych w Usługach przez daną osobę. Użytkownicy Yelp mogą także skorzystać z funkcji wyszukiwania znajomych, aby odszukać innych użytkowników na podstawie ich nazwisk albo adresów e-mail (użytkownik może zmniejszyć swoją widoczność dla tej funkcji w swoich ustawieniach konta). Należy także pamiętać, że prywatność wiadomości wysyłanych albo otrzymywanych w ramach Usługi zależy wyłącznie od poziomu prywatności przestrzeganego przez użytkownika i osobę, z którą wymieniane są informacje. Przykładowo, jeśli użytkownik prześle wiadomość innej osobie, może ona zdecydować się na upublicznienie jej treści. Możemy uzyskiwać dostęp do tego rodzaju wiadomości, przeglądać je i ujawniać w związku z czynnościami wyjaśniającymi dotyczącymi korzystania z Usługi, a także w związku z zabiegami mającymi na celu doskonalenie Usługi.

 5. PRZECHOWYWANIE DANYCH I USUNIĘCIE KONTA

  Konto można usunąć, klikając tutaj. Dostępne dla wszystkich posty zostaną usunięte lub nie będą dalej powiązane z profilem użytkownika, natomiast możemy zachować informacje dotyczące użytkownika na potrzeby określone w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, chyba że zabrania tego prawo. Na przykład możemy przechowywać informacje, aby zapobiegać, badać lub identyfikować potencjalne nadużycia w związku z Usługą lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Możemy również zachować pozostałe kopie danych osobowych w naszych systemach tworzenia kopii zapasowych. Należy pamiętać, że firmy nie mogą usuwać swoich stron firmowych, ocen ani wystawionych recenzji poprzez usunięcie konta.

 6. OCHRONA DZIECI

  Usługa jest ogólnodostępna, a zamieszczane w niej treści nie są kierowane do dzieci poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli użytkownik wie, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców, należy skontaktować się z nami tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich danych i zlikwidowania konta dziecka.

 7. BEZPIECZEŃSTWO

  Używamy różnych zabezpieczeń w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Jednak żadna metoda przesyłania przez Internet lub urządzenie mobilne, ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

 8. KONTAKT

  W sprawach dotyczących naszej Polityki Prywatności można skontaktować się z nami online albo napisać do nas na następujący adres:

  Dotyczy mieszkańców spoza Europy:

  Yelp Attn: Data Privacy Manager
  140 New Montgomery St., 9th Floor
  San Francisco, California 94105

  Dotyczy mieszkańców Europy:

  Yelp Ireland Ltd.
  Attn: Data Privacy Manager
  70 Sir John Rogerson’s Quay
  Dublin 2, Ireland

  Ze względów bezpieczeństwa podejmiemy takie kroki, jakie uznamy za konieczne w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika przed zakończeniem żądania lub udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

 9. ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

  Niniejsze Zasady Polityki Prywatności mogą być co pewien czas zmieniane. Najbardziej aktualna wersja Polityki Prywatności, która jest dostępna tutaj, jest wiążąca w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji dotyczących użytkownika. Jeśli w niniejszych Zasadach Polityki prywatności wprowadzimy istotne, w naszym mniemaniu, zmiany, przed ich wejściem w życie albo w dniu ich wejścia w życie powiadomimy użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Usłudze. Kontynuując korzystanie z Usługi albo korzystając z niej po wejściu tych zmian w życie, użytkownik zgadza się z aktualną wersją Polityki Prywatności.

 10. MIESZKAŃCY KALIFORNII: PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

  Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie konsumentów z 2018 r. („CCPA”), mieszkańcy Kalifornii posiadają pewne prawa związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem danych osobowych na Yelp.

  Yelp nie sprzedaje danych osobowych użytkownika i nie będzie tego robić bez uprzedniego powiadomienia i możliwości rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z prawem. Nie oferujemy również rekompensaty finansowej związanej z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych użytkowników.

  Yelp gromadzi różne kategorie danych osobowych podczas korzystania z Usługi, w tym identyfikatory, informacje handlowe, informacje internetowe lub inne dot. aktywności sieci lub urządzenia elektronicznego, dane geolokalizacyjne i informacje profesjonalne. Bardziej szczegółowy opis informacji, które są gromadzone przez Yelp oraz sposób ich wykorzystania znajduje się powyżej w Sekcji 1 (Jakie informacje zbieramy i jak są one wykorzystywane). Sekcja 3 (Strony trzecie) opisuje kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe i jakie informacje mogą być udostępniane w różnych okolicznościach.

  Jeśli użytkownik mieszka w Kalifornii, ma prawo wiedzieć jakie dane osobowe zostały zebrane dot. jego osoby oraz może również uzyskać dostęp do tych informacji. Użytkownik ma również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, chociaż wyjątki od CCPA mogą pozwolić na zachowanie przez Yelp tych danych i korzystanie z niektórych danych osobowych, niezależnie od żądania usunięcia. Więcej na ten temat otrzymania informacji dot. danych osobowych można dowiedzieć się poprzez zgłoszenie swojej prośby do Centrum Wsparcia Yelp. Można wysłać również wiadomość na adres dataprotection@yelp.com. Nie będziemy oceniać działania użytkownika wynikających z CCPA. Żądanie może zostać przesłane przez agenta, ale agent musi zostać przez użytkownika do tego upoważniony.

  Niezależnie od CCPA, kalifornijskie prawo Shine the Light daje mieszkańcom Kalifornii prawo uzyskania informacji od firm, jakie dane osobowe udostępniają stronom trzecim w celach marketingowych trzecich stron. Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane stronom trzecim w celu bezpośredniego reklamowania ich towarów lub usług, chyba że użytkownik poprosi o takie ujawnienie. W przypadku pytań dotyczących tych zasad lub możliwości zmiany swoich preferencji, można skontaktować się z nami pod adresem wymienionym powyżej w Sekcji 8.

 11. MIESZKAŃCY NEVADY: PRAWO OCHRONY PRYWATNOŚCI NEVADY

  Prawo stanu Nevada (SB 220) wymaga od operatorów witryn, aby zapewnili możliwość wycofania się konsumentów od sprzedaży niektórych informacji, które operator witryny może gromadzić o nich. Yelp nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim zgodnie z prawem Nevady i nie zrobi tego w  bez powiadomienia użytkownika i możliwości rezygnacji z takiej sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące naszych praktyk ochrony danych lub zgodności z prawem ochrony danych w Nevadzie, prosimy o kontakt za pośrednictwem Centrum Wsparcia.

 12. MIESZKAŃCY EUROPY: PRAWO OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

  Jeśli użytkownik jest rezydentem Europy, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do poprawy, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, zgłosić do nas prośbę o ograniczenie przetwarzania danych osobowych oraz ich przekazywania. Dodatkowe informacje dotyczące tych praw są dostępne za pośrednictwem Centrum Wsparcia. Po zebraniu i przetworzeniu danych osobowych użytkownika za jego zgodą, można ją cofnąć dowolnym momencie. Wycofanie zgody użytkownika nie wpłynie na prawo przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o inne prawo do przetwarzania niż wymagana zgoda. Usługa ogólnie zapewnia rozsądne środki do przeglądania informacji profilu, możliwości wprowadzania zmian, rezygnacji w dowolnym momencie z komunikacji marketingowej poprzez kliknięcie linków z anulowaniem lub rezygnacją w e-mailach marketingowych, które wysyłane są do użytkownika lub poprzez ustawienia konta. Jeżeli użytkownik ma pytania lub uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, może skontaktować się z nami, jak opisano powyżej w Sekcji 8. Prosimy mieć na uwadze, że jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy to „administratorem danych” odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych użytkownika związanych z Usługą jest Yelp Ireland Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem Republiki Irlandii i posiadającą siedzibę tamże.

  Mieszkańcy Europy powinni mieć na uwadze, że dane osobowe, które otrzymujemy od lub o użytkowniku mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza EOG lub Szwajcarią do opisanych celów w niniejszej Polityce Prywatności, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie, dlatego podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony informacji dotyczących użytkownika, w tym zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie ze standardami UE obowiązującymi od daty obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności. Kroki te obejmują wykorzystanie standardowych klauzuli umów Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy, od której wymagana jest ochrona danych osobowych przetwarzanych przez nie w EOG zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zostały wdrożone także odpowiednie zasady z naszymi stronami trzecimi, usługodawcami i partnerami, a wszelkie dodatkowe informacje mogą być przybliżone po uprzedniej prośbie.