Zásady ochrany soukromí na Yelpu

Platnost od 1. ledna 2023. Pokud si chcete projít předchozí verzi zásad, klikněte prosím sem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady shromažďování, používání a zveřejňování informací o vás v souvislosti s využíváním našich služeb, včetně služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek, komunikace (např. e-mailů, telefonních hovorů a textových zpráv) a mobilních aplikací (souhrnně dále jako „Služby“). Výrazy „my“, „nás a „Yelp“ se vztahují na: (i) Yelp Inc., společnost se sídlem v San Francisku v Kalifornii, pokud nejste evropským rezidentem, nebo (ii) Yelp Ireland Ltd., společnost s ručením omezeným, která byla založena a má sídlo podle zákonů Irské republiky, pokud jste evropským rezidentem. „Evropským rezidentem“ se rozumí rezident země v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), Spojeném království nebo Švýcarsku.

Používáním Služby nám dáváte souhlas ke shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Abychom vám užívání Služby usnadnili, jsou Podmínky přeloženy do dalších jazyků. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými verzemi však budou řešeny na základě anglické verze, která je k dispozici zde.

Obsah

 1. Informace, které shromažďujeme a jak je používáme
 2. Soubory cookies
 3. Třetí strany
 4. Správa vašich osobních údajů
 5. Uchovávání údajů a uzavření účtu
 6. Děti
 7. Zabezpečení
 8. Kontaktní údaj
 9. Úpravy Zásad ochrany soukromí
 10. Obyvatelé Kalifornie: Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii
 11. Obyvatelé  státu Nevada: Vaše práva na ochranu osobních údajů v Nevadě
 12. Obyvatelé  Virginie: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve Virginii
 13. Obyvatelé  Colorada: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Colorado
 14. Obyvatelé  Connecticutu: Vaše práva na ochranu soukromí ve státě Connecticut
 15. Obyvatelé  Evropy: Vaše práva na ochranu osobních údajů a mezinárodní předávání údajů

 

 1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME
  V souvislosti s vaším používáním Služby o vás můžeme shromažďovat a uchovávat informace, včetně veškerých informací, jež zasíláte Službě nebo jejím prostřednictvím. Tyto informace používáme k tomu, abychom mohli zajistit fungování Služby, vyhovět vašim žádostem, zlepšovat kvalitu Služby, provádět výzkum a analýzy související se Službou, přizpůsobit Službu individuálním uživatelům, sledovat používání služby, poskytovat zpětnou vazbu společnostem třetích stran, které jsou uvedeny ve Službě, zobrazovat relevantní reklamy, propagovat Službu, poskytovat zákaznickou podporu, posílat vám zprávy, zálohovat naše systémy, obnovit data v případě závady, zvyšovat bezpečnost Služby a splnit povinnosti, které nám ukládá zákon. I když si takové informace neponecháváme, musí být v počáteční fázi zaslány na naše servery, kde zůstávají uloženy tak dlouho, jak je to nutné pro jejich zpracování.
  1. Informace o účtu: Při vytváření účtu Yelp ukládáme a používáme informace, které jste během tohoto procesu poskytli, například jméno a příjmení, které jste zadali, e-mailovou adresu, poštovní směrovací číslo, fyzickou adresu a jakékoli další informace, které můžete během procesu vytváření účtu poskytnout, například pohlaví, telefonní číslo nebo datum narození. Vámi zadané křestní jméno a iniciály příjmení, jakož i fotografie nebo jiný obsah, který zadáte při vytváření účtu, můžeme veřejně zobrazit jako součást vašeho profilu účtu. Ukládáme a používáme také veškeré preference, které nám poskytnete, abychom přizpůsobili vaše uživatelské prostředí, včetně preferencí stravování a aktivit. Některé informace související s vaším účtem můžete upravit v nastavení účtu. Pokud se domníváte, že někdo vytvořil neoprávněný účet s použitím vašich osobních údajů, můžete požádat o jeho odstranění označením.

    

  2. Veřejný obsah: Vaše příspěvky do Služby jsou určeny k veřejnému použití, takže jsou viditelné pro širokou veřejnost, včetně vašich fotografií, hodnocení, recenzí, tipů, seznamů, záložek a kolekcí, pochval, dotazů určených komunitě, příspěvků Yelp Talk a úprav informací o zápisu v obchodních seznamech. Váš profil účtu (např. jméno, příjmení, město, čtvrť, měsíc a rok vytvoření účtu Yelp, profilové fotografie a seznam přátel na Yelpu) je rovněž určen pro veřejnost, stejně jako některé vaše další aktivity v rámci Služby, např. jak hlasujete o příspěvcích jiných lidí (například užitečné, vtipné, super, užitečné nebo neužitečné), které příspěvky se vám líbí, kde se přihlašujete (včetně případů, kdy vás přátelé na Yelpu označují ve svých vlastních přihláškách), které příspěvky nebo uživatele sledujete a které podniky sledujete. Veřejnou povahu některých těchto aktivit můžete omezit prostřednictvím nastavení účtu.

    

  3. Kontakty: Můžete pozvat další osoby, aby se připojily do služby Yelp nebo se staly vašimi přáteli, a to tak, že nám poskytnete jejich kontaktní údaje nebo nám umožníte přístup k vašim kontaktům v počítači, mobilním zařízení nebo na stránkách třetích stran a výběrem přátel, které chcete pozvat. Pokud nám povolíte přístup ke svým kontaktům, budeme informace o vašich kontaktech přenášet na naše servery dostatečně dlouho, abychom mohli zpracovat vaše pozvánky nebo žádosti o přátelství.

    

  4. Komunikace: Když si zřizujete účet nebo používáte některé funkce, výchozí nastavení je takové, že budete dostávat zprávy od ostatních uživatelů, firem a služby Yelp. Některé předvolby zasílání zpráv můžete spravovat prostřednictvím nastavení vašeho účtu, ale mějte na paměti, že nemůžete rozhodnout, že nechcete dostávat určité administrativní, transakční nebo právní oznámení od služby Yelp. Pokud například provedete rezervaci, objednáte si jídlo, zařadíte se na čekací listinu nebo požádáte o cenovou nabídku či jinak kontaktujete podnik prostřednictvím Služby, můžeme vám my nebo podnik, se kterým komunikujete prostřednictvím služby Yelp, zasílat zprávy o vaší transakci s využitím jakýchkoli kontaktních údajů, které jste poskytli, včetně zpráv SMS na vaše telefonní číslo. Můžeme také sledovat vaše akce v reakci na zprávy, které od nás nebo prostřednictvím Služby obdržíte, například zda jste tyto zprávy odstranili, otevřeli nebo přeposlali, a sdílet tyto informace s dalšími stranami vašich zpráv (například abychom jim sdělili, zda jste si jejich zprávu prohlédli). Pokud uživatel prostřednictvím služby požádá jeden nebo více podniků o cenovou nabídku nebo podobné informace, můžeme těmto podnikům kromě žádosti sdělit informace o stavu žádostí uživatele, například zda některý podnik na žádost odpověděl, typ poskytnuté odpovědi (například zda uživatel (například zda uživatel obdržel nabídku nebo žádost o více informací) a zda reagoval na odpověď některého podniku. Pokud se podnik rozhodne sdílet svou dostupnost nebo rozvrh s uživateli prostřednictvím Služby, mohou být tyto informace použity pro účely určení dostupnosti a/nebo plánování schůzek. Jestliže si prostřednictvím Služby vyměňujete zprávy s jinými uživateli, můžeme je ukládat za účelem jejich zpracování a doručení, umožnit vám jejich správu a můžeme je kontrolovat a zveřejňovat v souvislosti s vyšetřováním souvisejícím s používáním Služby, jakož i s naším úsilím o zlepšení Služby. Nesmíme doručovat zprávy, které považujeme za nevhodné, například nevyžádané zprávy, podvodné žádosti nebo žádosti o zveřejnění, výměnu nebo odstranění recenzí za úplatu. Pokud zašlete nebo přijmete zprávy pomocí Služby v rámci zprávy SMS, můžeme ukládat telefonní čísla, telefonní operátory a datum a čas zpracování těchto zpráv. Mohou platit sazby za zprávy a data přepravce. Můžeme také ukládat informace, které nám poskytujete pomocí sdělení, včetně telefonních hovorů, dopisů, e-mailů a dalších elektronických zpráv nebo osobně. Veškerá naše komunikace s vámi, včetně telefonních hovorů, může být pro účely kvality monitorována a nahrávána. Pokud jste zástupce společnosti uvedené ve službě Yelp nebo používáte telefonní číslo, které je nebo bylo k takovému podniku přidružené, můžeme vás kontaktovat, jak telefonicky, tak i e-mailem, pomocí zadaných nebo zveřejněných kontaktních údajů či údajů, které máme v záznamech pro vaši společnost.

    

  5. Transakce:Pokud prostřednictvím Služby zahájíte transakci, například rezervaci, zařazení na čekací listinu, sjednání schůzky nebo nákup, budeme shromažďovat a ukládat vámi poskytnuté informace související s vaší transakcí, například vaše jméno, telefonní číslo, adresu, e-mail a platební údaje, jakož i jakékoli další informace, které poskytnete v souvislosti s transakcí nebo žádostí, abychom mohli zpracovat vaši transakci, zasílat vám sdělení související s transakcí a usnadnit budoucí transakce. Můžeme také používat souhrnné nebo anonymizované informace o těchto transakcích pro analytické účely a ke zlepšování služeb společnosti Yelp. Tyto informace můžeme sdílet s třetími stranami a třetí strany mohou za stejnými účely tyto informace sdílet s námi. Při zadávání čísel kreditních karet a dalších citlivých platebních údajů jsou tyto informace šifrovány pomocí standardní průmyslové technologie. Pokud napíšete recenze o podnicích, s nimiž jste prostřednictvím Služby uzavřeli obchod, můžeme v souvislosti s těmito recenzemi veřejně zobrazit skutečnost, že jste s těmito podniky uzavřeli obchod. Pokud například provedete rezervaci večeře prostřednictvím Služby a později napíšete recenzi na svůj zážitek z večeře, můžeme v souvislosti s touto recenzí veřejně zobrazit skutečnost, že jste rezervaci provedli prostřednictvím Služby.

    

  6. Aktivita: Ukládáme informace o vašem používání Služby, jako je vaše aktivita při vyhledávání, zobrazené stránky, datum a čas vašich návštěv, podniky, do kterých voláte pomocí našich mobilních aplikací, a rezervace, nákupy nebo transakce, které provedete prostřednictvím Služby. Ukládáme také informace, které nám může váš počítač nebo mobilní zařízení poskytnout v souvislosti s používáním Služby, jako je typ prohlížeče, typ počítače nebo mobilního zařízení, jazyk prohlížeče, IP adresa, informace o WiFi, například SSID, mobilní operátor, telefonní číslo, jedinečný identifikátor zařízení, reklamní identifikátor, poloha (včetně geolokace, polohy na základě majáků a polohy GPS) a požadované a odkazující adresy URL a mobilní aplikace. Rovněž můžeme získávat a uchovávat údaje o vaší poloze, kdykoli máte spuštěnou naši mobilní aplikaci, a to i když je spuštěna na pozadí, pokud povolíte vaší mobilní aplikaci přístup k takovým informacím během používání Služby. Prostřednictvím nastavení vašeho zařízení nebo prohlížeče můžete omezit nebo zakázat naše používání určitých údajů, například můžete omezit nebo zakázat naše shromažďování, používání nebo sdílení údajů o poloze nebo identifikátorů mobilní reklamy úpravou nastavení našich aplikací v nastavení ochrany osobních údajů v systému iOS nebo Android.

    

  7. Různá zařízení: Můžete ke službě přistupovat prostřednictvím různých zařízení (například mobilního telefonu, osobního počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu) a různých platforem (např. prostřednictvím webových stránek Yelp nebo mobilních aplikací Yelp). Informace, které shromažďujeme a uchováváme prostřednictvím těchto různých způsobů použití, se mohou navzájem propojovat a kombinovat, takže vaše příspěvky zveřejněné prostřednictvím jedné platformy Yelp budou obvykle obdobně viditelné a přístupné prostřednictvím všech ostatních platforem Yelp.

    

  8. Odborné informace: Pokud ve službě Yelp zastupujete nějakou firmu, můžeme o vás shromažďovat a zobrazovat informace související s vaší podnikatelskou činností, jako je například název podniku, který může zahrnovat vaše osobní jméno, nebo veřejně dostupná adresa podniku, která se používá také jako adresa bydliště. Budeme také shromažďovat a zobrazovat informace o vaší profesní minulosti, které se s námi rozhodnete sdílet prostřednictvím Služby, například informace o vašich profesních licencích nebo certifikacích nebo o vaší profesní historii či specializaci.

    

  9. Citlivé osobní údaje: V průběhu používání Služby se můžete rozhodnout, že společnosti Yelp povolíte shromažďovat a ukládat citlivé osobní údaje o vás, jako je vaše přesná zeměpisná poloha. Můžete se rozhodnout sdílet další citlivé osobní údaje prostřednictvím obsahu, který sdílíte na Yelpu, například když zanecháte recenzi, pošlete přímou zprávu nebo jinak sdílíte informace na Yelpu. Můžete omezit nebo zakázat naše shromažďování, používání nebo sdílení údajů o poloze úpravou nastavení pro naše aplikace v nastavení soukromí iOS nebo Android. Obsah, který může obsahovat citlivé osobní údaje, můžete odstranit v nastavení účtu. Další informace o správě vašich citlivých osobních údajů naleznete zde.

 2. SOUBORY COOKIE
  My a naši poskytovatelé služeb třetích stran můžeme v souvislosti s vaším používáním Služby používat soubory cookie, webové signály, značky, skripty, místní sdílené objekty, jako jsou HTML5 a Flash (někdy nazývané „flash cookie“), reklamní identifikátory (včetně mobilních identifikátorů, jako je identifikátor společnosti Apple pro inzerenty („IDFA“) nebo reklamní identifikátor společnosti Google („GAID“) a podobné technologie (dále jako „Soubory cookie“). Soubory cookie obsahují jedinečné identifikátory a nacházejí se, mimo jiné, ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, v e-mailech, které vám posíláme a na našich webových stránkách. Mohou přenášet informace o vás a způsobu používání této Služby, např. typ používaného internetového prohlížeče, předvolby hledání, IP adresu, údaje, které se týkají reklam, které vám byly zobrazeny a s nimiž jste pracovali, a datum a čas, kdy jste Službu použili. Soubory cookie mohou být trvalé nebo uložené pouze během jednotlivých relací.

  Mezi účely, pro které ve službě používáme soubory cookie, patří:

   

  Účel

  Vysvětlení

  Postupy

  Zajišťují, aby Služba fungovala způsobem, který od ní očekáváte. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, zda již máte vytvořený účet.

  Ověření, bezpečnost a dodržování

  Cílem je zabránit podvodu, ochránit vaše údaje před neoprávněnými stranami a vyhovět právním požadavkům. Například, používáme soubor cookie, abychom určili, zda jste přihlášeni.

  Preference

  Cílem je uložit informace o tom, jak chcete, aby se Služba chovala a vypadala. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, zda jste odmítli dát nám povolení k zasílání oznámení na váš telefon.

  Oznámení

  Cílem je umožnit nebo naopak zabránit zasílání informací nebo možností, o nichž se domníváme, že by mohly vylepšit vaše používání Služby. Například používáme soubor cookie, který nám zabraňuje ve zobrazování oznámení o přihlášení v případě, že jste ho už viděli.

  Inzerce

  Úmyslem je, aby inzerce byla více relevantní pro uživatele a měla větší hodnotu pro inzerenty. Například můžeme používat soubory cookie jako zájmové reklamy, například reklamy, které se zobrazí na základě vašich návštěv dalších webových stránek, nebo které nám řeknou, zda jste nedávno pracovali s reklamou. 

  Analýza

  Cílem je pomoci nám, abychom lépe porozuměli, jak návštěvníci Službu používají. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, jak naše návrhy vyhledávání korelují s vaším použitím vyhledávací stránky.

   

  Některé preference týkající se používání souborů cookie si můžete také nastavit v nastavení svého zařízení nebo prohlížeče, avšak taková úprava může mít dopad na funkčnost Služby. Metody, jak zakázat použití cookies, se liší pro různá zařízení a pro různé prohlížeče, ale obvykle lze tyto metody najít v předvolbách nebo v nastavení zabezpečení vašeho zařízení či prohlížeče. Například zařízení se systémem iOS a systémem Android obsahují nastavení, která jsou navržena k omezení forem reklamního sledování. U souborů flash cookie si můžete upravit nastavení soukromí kliknutím sem. Upozorňujeme, že změna tohoto nastavení nebrání tomu, aby se vám určité reklamy zobrazovaly.

   

 3. TŘETÍ STRANY
  Třetí strany mohou sdílet, přijímat nebo zpracovávat informace o vás následujícím způsobem:
  1. Inzerenti: Některé neidentifikovatelné, deidentifikované nebo souhrnné informace o vás můžeme sdílet s třetími stranami v souvislosti s reklamními programy a analýzou dat. Určité níže popsané informace sdílíme také s podniky na Yelpu, které mohou, ale nemusí být inzerenty. 
  2. Partneři pro obsah a data: Umožňujeme partnerům třetích stran používat a zobrazovat některý veřejný obsah dostupný prostřednictvím Služby, jako jsou vaše fotografie, recenze a další informace uvedené v části „Veřejný obsah“ v oddíle 1 výše. 
  3. Získané údaje: Společnost Yelp může získávat informace, které nám umožňují identifikovat a kontaktovat zástupce místních podniků, od třetích stran. Takto získané údaje mohou být kombinovány s dalšími údaji, které společnost Yelp získá od vás nebo o vás, a použity pro účely popsané v části 1 těchto Zásad ochrany osobních údajů.
  4. Poskytovatelé služeb společnosti Yelp: Spoléháme na poskytovatele služeb třetích stran, kteří nás podporují nebo pro nás poskytují služby v souvislosti s vaším používáním Služby, jako jsou služby doručování jídla, komunikace a hosting, zabezpečení a prevence podvodů, technická a zákaznická podpora, sledování a vykazování používání Služby, testování zajištění kvality, zpracování plateb, marketing a další funkce. S poskytovateli třetích stran sdílíme informace od vás a o vás, aby mohli tyto služby vykonávat nebo aby mohli plnit vaše požadavky. Můžeme například sdílet vaše reklamní identifikátory (např. vaše IDFA, GAID nebo kryptografický hash vaší e-mailové adresy) s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají usnadnit reklamní programy společnosti Yelp a měřit a vykazovat jejich účinnost, včetně třetích stran, které pomáhají určit účinnost reklamních programů společnosti Yelp zkombinováním informací, které o vás obdrží z jiných zdrojů než ze Služby. Společnost Yelp sdílí osobní údaje se svými poskytovateli služeb v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a za podmínky, že osobní údaje jsou používány pouze jménem společnosti Yelp a podle našich pokynů. Můžete mít možnost omezit náš přístup k některým z těchto informacím pomocí nastavení vašeho mobilního zařízení, jak je uvedeno v části 2 výše, nebo prostřednictvím nastavení Služby. Poskytovatelé třetích stran společnosti Yelp s námi podobně mohou sdílet informace, které získají od nebo o vás ve spojení s poskytováním svých služeb nebo plněním vašich požadavků. 
  5. Role společnosti Yelp jako poskytovatele služeb: Společnost Yelp shromažďuje, přijímá a zpracovává určité informace o vás jménem podniků, pro které Yelp vystupuje jako poskytovatel služeb. Když například zadáte rezervaci v restauraci nebo se připojíte na čekací listinu prostřednictvím služby Yelp, uložíme si vaše telefonní číslo, e-mailovou adresu a rezervační údaje jménem podniku a tyto informace sdílíme s příslušným podnikem. Společnost Yelp nesdílí informace, které shromáždí nebo získá, mimo svou roli poskytovatele služeb s podnikem nebo jinými třetími stranami, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo na váš pokyn uvedeno jinak. Třetí strany mohou také sdílet informace o vás se společností Yelp, aby jim společnost Yelp mohla poskytovat služby. Společnost Yelp může například získat informace o vás pro účely cílení reklamy, měření výkonu reklamy nebo pro usnadnění propojení s věrnostními programy restaurací nebo systémy prodejních míst. Shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů třetími stranami se řídí vlastními zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran a příslušnými podmínkami. 
  6. Souhrnné nebo anonymní informace: Souhrnné informace o uživatelích sdílíme s třetími stranami, jako jsou podniky uvedené na Yelpu a distributoři obsahu. Zveřejňujeme například počet uživatelů, kteří byli vystaveni reklamám nebo s nimi interagovali, nebo počet uživatelů, kteří podle našeho odhadu navštívili fyzické umístění určitého podniku. 
  7. Přenosy v rámci podniků: Informace od vás a o vás můžeme sdílet s našimi mateřskými nebo dceřinými společnostmi, společnými podniky nebo jinými společnostmi pod společnou kontrolou a v takovém případě od nich vyžadujeme, aby dodržovaly tyto Zásady ochrany soukromí. Pokud společnost Yelp nebo všechna či podstatnou část našich aktiv získá jiná společnost, bude tato společnost vlastnit stejné informace a bude je shromažďovat, používat a zveřejňovat pouze způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
  8. Podniky na Yelpu: Můžeme sdílet informace od vás nebo o vás (například vaše město, a pokud je poskytnete, váš věk a pohlaví), typ vašeho zařízení a vaše používání Služby (například které podniky si přidáte do záložek nebo do kterých zavoláte, nebo pokud navštívíte URL adresu podniku) s podniky na Yelpu. Nastavení svého účtu můžete upravit tak, abyste zvýšili nebo snížili množství sdílených informací. Pamatujte, že firmy mohou také zobrazit vaši veřejnou aktivitu a příspěvky a mohou dostávat informace od vás nebo o vás, když s nimi uskutečníte nějakou transakci nebo když s nimi budete komunikovat, buď prostřednictvím služby Yelp nebo jinak, a to bez ohledu na vaše nastavení (viz část 1 výše). Pokud navíc prostřednictvím Služby nebo v souvislosti s jejím používáním zavoláte nějakému podniku, můžeme s ním sdílet informace o vašem hovoru, které by tento podnik obdržel, kdybyste mu zavolali přímo, například datum a čas vašeho hovoru a vaše telefonní číslo. Naši možnost shromažďovat a sdílet vaše telefonní číslo můžete omezit prostřednictvím nastavení telefonu nebo poskytovatele telefonních služeb.
  9. Vyšetřování a právní zpřístupnění informací: Můžeme vyšetřovat a zpřístupňovat informace od vás nebo o vás, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že takové vyšetřování nebo zpřístupnění: (a) je přiměřeně nezbytné pro splnění právních nebo donucovacích postupů, jako je příkaz k prohlídce, předvolání, zákon, soudní řízení nebo jiný právní postup nebo požadavek donucovacích orgánů; (b) je užitečné pro prevenci, vyšetřování nebo identifikaci možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou; nebo (c) chrání naše práva, pověst, majetek nebo práva našich uživatelů, přidružených společností nebo veřejnosti, jako je například zpřístupnění v souvislosti s programem upozornění spotřebitelů společnosti Yelp. Pokud označíte nebo si jiným způsobem budete stěžovat na obsah prostřednictvím Služby, můžeme podstatu vaší stížnosti sdílet s přispěvatelem daného obsahu, abychom přispěvateli poskytli příležitost reagovat.
  10. Odkazy: Služba může odkazovat na webové stránky řízené třetí stranou, například na adresu URL podniku. Kromě výjimek zde v tomto textu uvedených, s nimi vaše osobní informace nesdílíme a neodpovídáme ani za jejich postupy, pokud jde o ochranu soukromí.
  11. Interakce s platformami třetích stran: Pokud se zaregistrujete nebo přihlásíte na Yelp pomocí platformy třetí strany, jako je Facebook nebo Google, nebo propojíte svůj účet Yelp s platformou třetí strany, jako je Facebook, Instagram nebo Twitter, můžeme od takové třetí strany získat informace o vás.  Pokud prostřednictvím Služby zveřejníte obsah na platformě třetí strany, obdrží tento obsah také tato platforma třetí strany a bude viditelný pro všechny, kteří k němu mají přístup prostřednictvím této platformy třetí strany. Některé z našich webových stránek využívají techniky rámování, aby vám mohly nabídnout obsah z platforem třetích stran a zároveň zachovaly vzhled služby. V takových případech upozorňujeme, že vámi poskytnuté informace mohou být předány přímo identifikované třetí straně. Pokud s podniky komunikujete prostřednictvím služby Yelp, obdrží všechny informace, které se s nimi rozhodnete sdílet, například kontaktní údaje, které sdílíte prostřednictvím žádostí o cenovou nabídku nebo přímých zpráv podniku, nebo vaše telefonní číslo, pokud do podniku zavoláte. Společnost Yelp může sdílet informace s třetími stranami, pokud jí k tomu dáte pokyn prostřednictvím Služby.

    

 4. KONTROLA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Ostatní uživatelé vás mohou být schopni identifikovat nebo si vás spojit s vaším účtem, pokud v obsahu, který veřejně zveřejníte, uvedete své osobní údaje. Riziko, že budete osobně identifikováni, je možné snížit tak, že budete používat tyto stránky pod pseudonymem, ale toto pravděpodobně sníží důvěryhodnost vašich příspěvků na službě. Uživatelé služby Yelp mohou také použít funkci Najít přátele k nalezení sebe navzájem na základě svých jmen nebo e-mailových adres (pro tuto funkci můžete omezit viditelnost v nastavení účtu). Vezměte prosím na vědomí, že zprávy, které posíláte nebo přijímáte prostřednictvím Služby, jsou soukromé pouze do té míry, do jaké je vy i příjemce (příjemci) vašich zpráv zachováte jako soukromé. Pokud například odešlete zprávu dalšímu uživateli, může si tento uživatel zvolit zveřejnění tohoto příspěvku. K takovým zprávám můžeme přistupovat, prohlížet je a zveřejňovat v souvislosti s vyšetřováním souvisejícím s používáním služby a s naším úsilím o zlepšení služby.

   

 5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ A UKONČENÍ ÚČTU
  Informace o tom, jak zrušit svůj účet, naleznete zde. Odstraníme vaše veřejné příspěvky, aby nebyly viditelné a/nebo je oddělíme od vašeho profilu spojeného s vaším účtem, ale je možné, že si ponecháme informace o vás pro účely, které jsou povolené podle těchto Zásad ochrany soukromí, není-li to zakázáno zákonem. Uložené údaje můžeme například použít k předcházení, prošetření nebo identifikaci možných provinění v souvislosti s touto službou či vyhovět povinnostem, které pro nás plynou ze zákona. Můžeme také uchovávat zbytkové kopie vašich osobních údajů v našich záložních systémech. Vezměte prosím na vědomí, že podniky nemohou odstranit své firemní stránky, hodnocení nebo recenze tím, že zruší svůj účet. Společnost Yelp uchovává informace tak dlouho, jak je přiměřeně nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jak je jinak povoleno nebo vyžadováno zákonem.  Od ledna 2023 můžete získat další informace o postupech uchovávání údajů společnosti Yelp zde.

   

 6. DĚTI
  Tyto stránky jsou vytvořeny pro veřejnost a nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Od dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme osobní informace. Pokud si budete vědomi toho, že nám nějaké dítě poskytlo osobní informace bez souhlasu rodičů, kontaktujte nás prosím zde. Jestliže se dozvíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní informace bez souhlasu rodičů, podnikneme kroky potřebné k tomu, abychom tyto informace odstranili a účet tohoto dítěte uzavřeli.

   

 7. ZABEZPEČENÍ
  K ochraně osobních údajů, které nám byly poskytnuty, používáme různá ochranná opatření, a to jak během přenosu, tak po jejich získání. Bohužel, žádný způsob přenosu dat po internetu nebo přes mobilní zařízení ani žádná metoda uložení elektronických dat není bezpečná na 100 %. Z tohoto důvodu tedy, ačkoliv se snažíme využívat všechny komerčně přijatelné prostředky, abychom vaše osobní informace ochránili, jejich absolutní bezpečnost garantovat nemůžeme.

   

 8. KONTAKTNÍ ÚDAJE
  V souvislosti s našimi Zásadami ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat online nebo nám můžete napsat na následující adresu:

   

  Pokud nemáte bydliště v Evropě:

  Yelp, k rukám: Data Privacy Manager
  350 Mission St. 10th Floor,
  San Francisco, Californie 94105, USA

  Pokud máte bydliště v Evropě:

  Yelp Ireland Ltd. K rukám: Data Privacy Manager
  70 Sir John Rogerson’s Quay
  Dublin 2, Irsko. 

  Pokud máte bydliště v Evropě, můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (“DPO”), a to zasláním e-mailu na adresu  dataprotection@yelp.com a uvedením „Attention DPO“ v předmětu e-mailu. 

  Z bezpečnostních důvodů podnikneme kroky, které považujeme za nezbytné, abychom ověřili vaši totožnost předtím, než dokončíme vaši žádost nebo s vámi sdílíme jakékoli osobní údaje.

   

   

 9. ÚPRAVY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit. Při shromažďování, používání a zpřístupňování informací se budeme řídit poslední aktuální verzí Zásad o ochraně soukromí, která se bude nacházet zde. Pokud provedeme změny Zásad ochrany soukromí, oznámíme vám to e-mailem a/nebo zveřejníme oznámení ve službě dříve, než tyto změny vstoupí v platnost. Tím, že pokračujete v používání Služby poté, co tyto změny vstoupily v platnost, souhlasíte, že se budete řídit upravenými Zásadami o ochraně soukromí.

   

 10. OBYVATELÉ KALIFORNIE: VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ V KALIFORNII
  Podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 ve znění kalifornského zákona o právech na ochranu soukromí z roku 2020 („CCPA“), mají obyvatelé Kalifornie určitá práva týkající se shromažďování, používání a sdílení jejich osobních údajů společností Yelp. Společnost Yelp vaše osobní údaje neprodává a nebude tak činit ani v budoucnu, aniž by vás na to upozornila a poskytla vám možnost se z takového prodeje odhlásit, jak to vyžaduje zákon. Stejně tak nenabízíme finanční pobídky spojené se shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů. Od 1. ledna 2023 máte právo odmítnout sdílení svých osobních údajů s třetími stranami pro účely cílené behaviorální reklamy, což můžete učinit zde. Při používání služby Yelp shromažďuje různé kategorie osobních údajů, včetně identifikátorů, obchodních informací, informací o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti či zařízení, údajů o zeměpisné poloze a profesních informací. Podrobnější popis informací, které společnost Yelp shromažďuje a jak je používá, je uveden výše v části 1 (Informace, které shromažďujeme a jak je používáme). Oddíl 3 (Třetí strany) popisuje kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje, a jaké informace mohou být za různých okolností sdíleny. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás byly shromážděny, a o přístup k těmto informacím. Máte také právo požádat o vymazání svých osobních údajů, ačkoli výjimky podle zákona CCPA mohou společnosti Yelp umožnit uchovávat a používat určité osobní údaje bez ohledu na vaši žádost o vymazání. Od 1. ledna 2023 máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů a požádat o omezení zveřejňování nebo používání vašich citlivých osobních údajů. Upozorňujeme však, že jakékoli právo požadovat opravu je omezeno zákonnými právy společnosti Yelp a jejích uživatelů týkajícími se obsahu na platformě Yelp, mimo jiné včetně zákonem chráněných práv souvisejících se svobodou projevu, svobodou tisku nebo svobodou informací. Další informace o tom, jak odeslat žádost o práva k údajům, získáte vcentru podpory společnosti Yelp. Svou žádost můžete také zaslat e-mailem na adresu dataprotection@yelp.com. Informace o počtu žádostí, které společnost Yelp obdržela v Kalifornii, jsou k dispozici prostřednictvím Centra podpory společnosti Yelp. Nebudeme vás diskriminovat za uplatnění vašich práv podle CCPA. Zástupce může podat žádost vaším jménem, ale musíte ověřit, že je k tomu oprávněn. Společnost Yelp vědomě neprodává ani nesdílí osobní údaje spotřebitelů mladších 16 let.

   

  Kalifornský zákon Shine the Light dává obyvatelům Kalifornie právo zeptat se společností, jaké osobní údaje sdílejí s třetími stranami pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám za účelem přímého marketingu jejich zboží nebo služeb, pokud o to nepožádáte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo chcete-li změnit své preference, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené výše v části 8 (Kontaktní údaje).

 11. OBYVATELÉ NEVADY: VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ VE STÁTĚ NEVADA
  Zákon státu Nevada (SB 220) vyžaduje, aby provozovatelé internetových stránek poskytli nevadským spotřebitelům možnost odmítnout prodej určitých informací, které o nich provozovatel stránek může shromažďovat. Společnost Yelp neprodává vaše osobní údaje třetím stranám, jak je definováno v nevadských zákonech, a nebude tak činit ani v budoucnu, aniž by vás na to upozornila a poskytla vám možnost takový prodej odmítnout, jak to vyžadují zákony. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů nebo dodržování nevadských zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím centra podpory.

 12. OBYVATELÉ VIRGINIE: VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ VE STÁTĚ VIRGINIE (s účinností od 1. ledna 2023)
  Podle zákona o ochraně údajů spotřebitelů ve Virginii („CDPA“), který vstupuje v platnost 1. ledna 2023, mají obyvatelé Virginie určitá práva týkající se shromažďování, používání a sdílení jejich osobních údajů společností Yelp. Společnost Yelp vaše osobní údaje neprodává a nebude tak činit ani v budoucnu, aniž by vás na to upozornila a poskytla vám možnost se z takového prodeje odhlásit, jak to vyžaduje zákon. Stejně tak společnost Yelp neprovádí profilování na podporu rozhodnutí, která mají právní nebo podobně významné účinky. Yelp se může zapojit do „cílené reklamy“, jak je tento termín definován v zákoně CDPA. Od 1. ledna 2023 máte právo odmítnout cílenou reklamu zde. Při používání služby Yelp shromažďuje různé kategorie osobních údajů, včetně identifikátorů, obchodních informací, informací o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti či zařízení, údajů o zeměpisné poloze a profesních informací. Podrobnější popis informací, které společnost Yelp shromažďuje a jak je používá, je uveden výše v části 1 (Informace, které shromažďujeme a jak je používáme). Oddíl 3 (Třetí strany) popisuje kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje, a jaké informace mohou být za různých okolností sdíleny. Pokud jste obyvatelem státu Virginie, máte od 1. ledna 2023 právo (1) požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás byly shromážděny, a o přístup k těmto informacím; (2) požádat o opravu nepřesností ve svých osobních údajích; (3) požádat o vymazání svých osobních údajů, ačkoli výjimky podle zákona CDPA a dalších zákonů mohou společnosti Yelp umožnit uchovávat a používat určité osobní údaje bez ohledu na vaši žádost o vymazání; a (4) získat kopii svých osobních údajů. Další informace o tom, jak podat žádost o práva na údaje nebo jak se odvolat proti zamítnutí žádosti, najdete v Centru podpory Yelp. Svou žádost můžete také zaslat e-mailem na adresu  dataprotection@yelp.com.

   

 13. OBYVATELÉ STÁTU COLORADO: VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ VE STÁTĚ COLORADO (s účinností od 1. července 2023)
  Podle coloradského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů („CPA“),který vstupuje v platnost 1. července 2023, mají obyvatelé Colorada určitá práva týkající se shromažďování, používání a sdílení jejich osobních údajů společností Yelp. Společnost Yelp vaše osobní údaje neprodává a nebude tak činit ani v budoucnu, aniž by vás na to upozornila a poskytla vám možnost se z takového prodeje odhlásit, jak to vyžaduje zákon. Stejně tak společnost Yelp neprovádí profilování na podporu rozhodnutí, která mají právní nebo podobně významné účinky. Yelp se může zapojit do „cílené reklamy“, jak je tento termín definován v zákoně CPA. Od 1. července 2023 budete mít právo odmítnout cílenou reklamu zde. Při používání služby Yelp shromažďuje různé kategorie osobních údajů, včetně identifikátorů, obchodních informací, informací o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti či zařízení, údajů o zeměpisné poloze a profesních informací. Podrobnější popis informací, které společnost Yelp shromažďuje a jak je používá, je uveden výše v části 1 (Informace, které shromažďujeme a jak je používáme). Oddíl 3 (Třetí strany) popisuje kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje, a jaké informace mohou být za různých okolností sdíleny. Pokud jste obyvatelem státu Colorado, máte od 1. července 2023 právo (1) požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás byly shromážděny, a o přístup k těmto informacím; (2) požádat o opravu nepřesností ve svých osobních údajích; (3) požádat o vymazání svých osobních údajů, ačkoli výjimky podle zákona CPA a dalších zákonů mohou společnosti Yelp umožnit uchovávat a používat určité osobní údaje bez ohledu na vaši žádost o vymazání; a (4) získat kopii svých osobních údajů. Další informace o tom, jak podat žádost o práva na údaje nebo jak se odvolat proti zamítnutí žádosti, najdete v Centru podpory Yelp. Svou žádost můžete také zaslat e-mailem na adresu  dataprotection@yelp.com.

   

 14. OBYVATELÉ STÁTU CONNECTICUT: VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ V CONNECTICUTU (s účinností od 1. července 2023)
  Podle zákona o ochraně osobních údajů státu Connecticut („CTDPA“),který vstupuje v platnost 1. července 2023, mají obyvatelé Connecticutu určitá práva týkající se shromažďování, používání a sdílení jejich osobních údajů společností Yelp. Společnost Yelp vaše osobní údaje neprodává a nebude tak činit ani v budoucnu, aniž by vás na to upozornila a poskytla vám možnost se z takového prodeje odhlásit, jak to vyžaduje zákon. Stejně tak společnost Yelp neprovádí profilování na podporu rozhodnutí, která mají právní nebo podobně významné účinky. Yelp se může zapojit do „cílené reklamy“, jak je tento termín definován v zákoně CTDPA. Od 1. července 2023 budete mít právo odmítnout cílenou reklamu zde. Při používání služby Yelp shromažďuje různé kategorie osobních údajů, včetně identifikátorů, obchodních informací, informací o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti či zařízení, údajů o zeměpisné poloze a profesních informací. Podrobnější popis informací, které společnost Yelp shromažďuje a jak je používá, je uveden výše v části 1 (Informace, které shromažďujeme a jak je používáme). Oddíl 3 (Třetí strany) popisuje kategorie třetích stran, s nimiž sdílíme osobní údaje, a jaké informace mohou být za různých okolností sdíleny. Pokud jste obyvatelem státu Connecticut, máte od 1. července 2023 právo (1) požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás byly shromážděny, a o přístup k těmto informacím; (2) požádat o opravu nepřesností ve svých osobních údajích; (3) požádat o vymazání svých osobních údajů, ačkoli výjimky podle zákona CTDPA a dalších zákonů mohou společnosti Yelp umožnit uchovávat a používat určité osobní údaje bez ohledu na vaši žádost o vymazání; a (4) získat kopii svých osobních údajů. Další informace o tom, jak podat žádost o práva na údaje nebo jak se odvolat proti zamítnutí žádosti, najdete v Centru podpory Yelp. Svou žádost můžete také zaslat e-mailem na adresu  dataprotection@yelp.com.

   

 15. OBYVATELÉ EVROPY: VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ A MEZINÁRODNÍ PŘENOS ÚDAJŮ
  Jste-li obyvatelem některé z evropských zemí, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat, abychom vaše osobní údaje opravili, aktualizovali nebo odstranili. Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat o omezení jejich zpracování a požadovat přenositelnost vašich osobních údajů. Další informace týkající se uplatnění těchto práv jsou k dispozici prostřednictvím centra podpory. Pokud provádíme shromažďování a zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování, které jsme provedli před odvoláním souhlasu, ani jím nebude dotčeno zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiného právního základu než je souhlas. Služba vám obecně poskytuje přiměřené prostředky k prohlížení a změně informací o vašem profilu a můžete se kdykoli odhlásit z odběru marketingových sdělení kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ nebo „zrušit zasílání“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme, nebo v nastavení účtu. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat způsobem popsaným v části 8 výše. Upozorňujeme, že pokud jste rezidentem EHP nebo Švýcarska, je „správcem údajů“ odpovědným za ochranu vašich osobních údajů souvisejících se službou společnost Yelp Ireland Ltd., společnost s ručením omezeným založená a sídlící podle zákonů Irské republiky. Pokud jste rezidentem Spojeného království, je „správcem údajů“ odpovědným za ochranu vašich osobních údajů souvisejících se službou společnost Yelp UK Ltd., společnost s ručením omezeným založená a sídlící podle zákonů Spojeného království. Upozorňujeme obyvatele Evropy, že osobní údaje, které od vás nebo o vás získáme, mohou být přenášeny, zpracovávány a uchovávány mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně Spojených států amerických. Soukromí našich uživatelů bereme vážně, a proto podnikáme kroky k ochraně vašich informací, včetně zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů v souladu s normami Evropské unie a Spojeného království platnými k datu vydání těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto kroky zahrnují používání standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny, které vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje evropských obyvatel v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Zavedli jsme obdobná odpovídající zabezpečení ve vztahu k třetím stranám, jež jsou našimi poskytovateli služeb, a k našim partnerům. Bližší informace vám poskytneme na vyžádání.

   

  Pouze u obyvatel Evropy závisí právní základ našeho shromažďování a používání výše popsaných informací na konkrétních informacích a také na kontextu jejich shromažďování. Obvykle však od vás budeme osobní údaje shromažďovat pouze v případech, kdy nám k tomu dáte souhlas, kde tyto osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi nebo kdy je zpracování takových osobních údajů v našem legitimním zájmu, nad nímž nepřevažují vaše zájmy týkající se ochrany údajů nebo vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít rovněž zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje nebo je můžeme jinak potřebovat k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob (např. za účelem prevence, vyšetřování nebo odhalování možných přestupků v souvislosti se Službou nebo za účelem plnění našich zákonných povinností). Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů za účelem splnění právního požadavku nebo plnění smlouvy s vámi, jasně to uvedeme v okamžiku takového požadavku a sdělíme vám, zda je vaše poskytnutí osobních údajů povinné, či nikoli (a budeme vás rovněž informovat o možných důsledcích neposkytnutí vašich osobních údajů). Pokud budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje na základě našich legitimních zájmů (nebo zájmů třetích stran), pak těmito legitimními zájmy bude obvykle provozování Služby, komunikace s vámi v souvislosti se Službou nebo další legitimní komerční zájmy, jako je např. odpovídání na vaše dotazy, provádění analýzy a vylepšování naší platformy, marketingová činnost nebo odhalování a prevence podvodů. Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na jehož základě shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese uvedené výše v části 8 (Kontaktní údaje).