Zásady ochrany soukromí na Yelpu

Naposledy aktualizováno 13. prosince 2019. Tyto Zásady ochrany soukromí nabývají na účinnosti pro všechny uživatele k 1. lednu 2020. Chcete-li zkontrolovat předchozí zásady, klikněte zde.

V těchto Zásadách ochrany soukromí jsou popsány naše postupy při sběru, používání a zveřejňování informací, které o vás shromažďujeme v souvislosti s používáním našich služeb, včetně těch nabízených pomocí webových stránek, prostřednictvím komunikace (např. skrze  e-maily, telefonáty, textové zprávy) a mobilních aplikací (dále souhrnně „Služba“). Výrazy „my“, „nás“ a „Yelp“ se rozumí (i) Yelp Inc., s domicilem ve státu Delaware a s ústředím v San Francisku, v Kalifornii, v případě, že nejste evropským rezidentem. Nebo (ii) Yelp Ireland Ltd., společnost s ručením omezeným, zřízená podle zákonů Irské republiky, v případě, že jste evropským rezidentem. Evropským rezidentem se rozumí rezident Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska. Používáním Služby nám dáváte souhlas ke shromažďování, užívání a zveřejňování vašich údajů tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany soukromí. Pro zjednodušení mohou být tyto Zásady ochrany soukromí a osobních údajů přeloženy do jiných jazyků, avšak anglická verze bude rozhodující v řízení vztahů mezi vámi a Yelpem a případné nesrovnalosti mezi jednotlivými verzemi budou rozhodnuty ve prospěch dostupné anglické verze, kterou naleznete zde.

OBSAH

 1. Informace, které shromažďujeme a jak je používáme
 2. Soubory cookies
 3. Třetí strany
 4. Správa vašich osobních údajů
 5. Uchovávání údajů a uzavření účtu
 6. Děti
 7. Zabezpečení
 8. Kontaktní údaje
 9. Úpravy Zásad ochrany soukromí
 10. Rezidenti státu Kalifornie: vaše práva na respektování soukromí
 11. Rezidenti státu Nevada: vaše práva na respektování soukromí
 12. Evropští rezidenti: vaše práva na respektování soukromí a mezinárodní přesun dat

 1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME

  V souvislosti s vaším používáním Služby o vás můžeme shromažďovat, předávat a uchovávat informace, včetně veškerých informací, jež zasíláte Službě nebo jejím prostřednictvím. Tyto informace používáme k tomu, abychom mohli zajistit fungování Služby, vyhovět vašim žádostem, zlepšovat kvalitu Služby, provádět výzkum a analýzy související se Službou, přizpůsobit Službu individuálním uživatelům, sledovat používání služby, poskytovat zpětnou vazbu společnostem třetích stran, které jsou uvedeny ve Službě, zobrazovat relevantní reklamy, propagovat Službu, poskytovat zákaznickou podporu, posílat vám zprávy, zálohovat naše systémy, obnovit data v případě závady, zvyšovat bezpečnost Služby a splnit povinnosti, které nám ukládá zákon. I když si takové informace neponecháváme, musí být v počáteční fázi zaslány na naše servery, kde zůstávají uloženy tak dlouho, jak je to nutné pro jejich zpracování.

  Prosím povšimněte si, že:

  1. Informace o účtu: V momentě, kdy si vytvoříte účet na Yelpu, uložíme a použijeme informace, které nám v rámci tohoto procesu poskytnete, jako je vámi zadané křestní jméno a příjmení, emailová adresa, poštovní směrovací číslo a jakékoliv další informace, které nám v průběhu tvorby vašeho účtu poskytnete, jako například vaše pohlaví, telefonní číslo nebo datum narození. Smíme veřejně vystavovat Vámi poskytnuté křestní jméno a iniciály příjmení, stejně tak jako jakákoliv fotografie nebo jiný obsah, které vložíte v rámci procesu tvorby tvého účtu, mohou být zveřejněny jako součást vašeho profilu. Rovněž ukládáme a používáme jakékoliv preference, které nám poskytnete za účelem personalizace vaší uživatelské zkušenosti včetně preferencí týkající se stravování a aktivit.  Některé poskytnuté informace spojené s vaším účtem můžete upravit později prostřednictvím nastavení vašeho účtu. Pokud se domníváte, že někdo vytvořil neoprávněný účet za použití vašich informací, můžete požádat o jeho odstranění prostřednictvím nahlášení účtu.
  2. Veřejný obsah: vaše příspěvky do Služby jsou určeny k veřejnému použití, takže jsou viditelné pro širokou veřejnost, včetně vašich fotografií, hodnocení, recenzí, tipů, seznamů, sbírek, komplimentů, dotazů určených komunitě, příspěvků na Yelp fóru a úprav informací o zápisu na stránkách podniků. váš profil k účtu (např. křestní jméno, iniciály příjmení, město, čtvrť, rok vytvoření účtu na Yelpu, profilové fotografie a seznam přátel na Yelpu) je rovněž určen k veřejnému užití, stejně jako některé vaše další aktivity prováděné prostřednictvím Služby, jako například jak hlasujete o příspěvcích ostatních (např. užitečná, vtipná, super, užitečné nebo neužitečné), kde se přihlásíte (včetně toho, že vás vaši přátelé označí v rámci jejich vlastního přihlášení), nebo které příspěvky či uživatele sledujete a které podniky sledujete nebo si je označíte záložkou. Veřejnou povahu některých těchto aktivit můžete omezit prostřednictvím nastavení vašeho účtu.
  3. Kontakty: Můžete pozvat další osoby, aby se připojily do služby Yelp nebo se staly vašimi přáteli, a to tak, že nám poskytnete jejich kontaktní údaje nebo nám umožníte přístup ke kontaktům v počítači, mobilním zařízení nebo na stránkách třetích stran a výběrem přátel, které chcete pozvat. Pokud nám umožníte přístup ke svým kontaktům, přeneseme informace o vašich kontaktech na naše servery na dostatečně dlouho dobu ke zpracování vašich pozvánek.
  4. Komunikace: Když si zřizujete účet nebo používáte některé funkce, výchozí nastavení je takové, že budete dostávat zprávy od ostatních uživatelů stránek Yelp, společností a samotné služby Yelp. Některé předvolby zasílání zpráv můžete spravovat prostřednictvím nastavení vašeho účtu, ale mějte na paměti, že nemůžete rozhodnout, že nechcete dostávat určité administrativní, transakční nebo právní oznámení od služby Yelp. Například pokud provedete pomocí Služby rezervaci, objednáte si jídlo, zařadíte se na čekací listinu nebo požádáte o nabídku některé společnosti, můžeme vám zaslat zprávy o vaší transakci pomocí zadaných kontaktních údajů, včetně SMS textových zpráv na vaše telefonní číslo. Můžeme také sledovat vaše akce v reakci na zprávy obdržené od Služby nebo jejím prostřednictvím, například zda jste odstranili, otevřeli nebo přeposlali tyto zprávy a sdílet tyto informace s dalšími stranami do vašich zpráv (například jim dáme vědět, že jste si zobrazil(a) jejich zprávu). Pokud si uživatel vyžádá cenovou kalkulaci nebo podobnou informaci od několika podniků přes Službu, můžeme s těmito podniky sdílet informace o statusu uživatelských požadavků, jako například informace zda již nějaký podnik odpověděl na požadavek, typ poskytnuté odpovědi (například cenová nabídka nebo požadavek na poskytnutí podrobnějších informací) a zda již uživatel odpověděl na odpověď podniku.  Pokud si zasíláte zprávy s dalšími uživateli pomocí Služby, můžeme je ukládat za účelem zpracování a doručení, umožnit vám jejich správu a můžeme je kontrolovat a poskytovat jiným subjektům v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se používání Služby a také v souvislosti s naší snahou zkvalitňovat Službu. Může se stát, že nedoručíme zprávy, které považujeme za závadné, například spam, podvodné nabídky nebo žádosti o výměnu hodnocení za úplatu. Pokud zašlete nebo přijmete zprávy pomocí služby v rámci textové zprávy SMS, můžeme ukládat telefonní čísla, telefonní operátory a datum a čas zpracování těchto zpráv. Někteří operátoři za příchozí SMS zprávy příjemcům účtují poplatky. Můžeme také ukládat informace, které nám poskytujete pomocí sdělení, včetně telefonních hovorů, dopisů, e-mailů a dalších elektronických zpráv nebo osobně. Pokud jste zástupce podniku publikovaného na Yelpu nebo používáte telefonní číslo spojené nyní nebo předtím s tímto podnikem, můžeme vás kontaktovat, jak telefonicky, tak i e-mailem, pomocí zadaných nebo zveřejněných kontaktních údajů či údajů, které máme v záznamech pro vaši společnost. Naše komunikace s vámi, včetně telefonních hovorů, může být monitorována a zaznamenávány za účelem zkvalitňování našich služeb.
  5. Transakce: Pokud zahájíte transakci pomocí Služby, například rezervaci nebo nákup, budeme shromažďovat a ukládat informace poskytnuté v souvislosti s vaší transakcí, například vaše jméno, telefonní číslo, adresu, e-mail a informace o platbě a také další informace, které poskytnete, za účelem zpracování transakce, odesílání sdělení o transakcích a zprostředkování budoucích transakcí. Tyto informace můžeme sdílet s třetími stranami a třetí strany mohou za stejnými účely tyto informace sdílet s námi. Když poskytujete čísla platebních karet a jiné citlivé platební informace, tyto informace kódujeme pomocí standardních technických prostředků běžně používaných v tomto oboru. Jestliže budete psát hodnocení o firmách, se kterými jste obchodovali prostřednictvím služby, je možné, že zveřejníme fakt, že jste s těmito firmami obchodovali, v souvislosti s těmito recenzemi. Pokud například vytvoříte rezervaci stolu pomocí Služby a později napíšete hodnocení o svých zkušenostech, můžeme fakt, že jste provedli rezervaci pomocí Služby veřejně uvést.
  6. Činnost: Ukládáme informace o vašem užívání Služby, např. činnost vyhledávání, stránky, které jste si zobrazili, datum a čas vašich návštěv a vaše aktivity prováděné prostřednictvím našich mobilních aplikací a rezervace, nákupy a transakce provedené prostřednictvím Služby. Ukládáme také informace, které nám váš počítač nebo vaše mobilní zařízení poskytne, když užíváte tuto Službu, například typ vašeho prohlížeče, typ počítače nebo mobilního zařízení, jazyk prohlížeče, IP adresu, informace o WiFi připojení, jako např. SSID, mobilního operátora, telefonní číslo, unikátní identifikátor zařízení, reklamní identifikátor, polohu (včetně geolokace, polohy podle vysílačů a GPS polohy) a požadované a odkazující adresy URL a mobilních aplikací. Rovněž můžeme získávat a uchovávat údaje o vaší poloze, kdykoli máte spuštěnou naši mobilní aplikaci, a to i když je spuštěna na pozadí, pokud povolíte vaší mobilní aplikaci přístup k takovým informacím během používání Služby. Naše používání některých údajů o poloze můžete zakázat pomocí změny nastavení zařízení nebo prohlížeče, například upravením nastavení pro naše aplikace iOS nebo Android v jejich nastavení soukromí.
  7. Různá zařízení: Přístup ke Službě můžete získat prostřednictvím různých zařízení (např. mobilního telefonu nebo osobního počítače) a prostřednictvím různých platforem (např. webové stránky Yelp nebo mobilní aplikace Yelp). Informace, které shromažďujeme a uchováváme prostřednictvím těchto různých způsobů použití, se mohou navzájem propojovat a kombinovat, takže vaše příspěvky zveřejněné prostřednictvím jedné platformy Yelp budou obvykle obdobně viditelné a přístupné prostřednictvím všech ostatních platforem Yelp.
  8. Profesní informace: Pokud reprezentuješ podnik na Yelpu, můžeme sbírat a zobrazovat informace o tobě ve vztahu k tvým podnikovým aktivitám jako je například název podniku, který může zahrnovat vaše jméno, nebo veřejně dostupnou adresu podniku, která je rovněž používána jako rezidenční adresa. Rovněž budeme sbírat a zobrazovat informace o vašem profesním zázemí, které se rozhodnete s námi sdílet skrz Službu. Může se jednat o informace o vašich profesních licencích nebo certifikátech, nebo o profesní historii či specialitách. 
  9. Právní základ zpracování (pouze pro obyvatele EHP a Švýcarska):  Pro Evropské rezidenty se právní základ našeho shromažďování a používání výše popsaných informací odvíjí od konkrétních informacích a také na kontextu jejich shromažďování. Obvykle od vás budeme osobní údaje shromažďovat pouze v případech, kdy nám k tomu dáte souhlas, kde tyto osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi nebo kdy je zpracování takových osobních údajů v našem legitimním zájmu, nad nímž nepřevažují vaše zájmy týkající se ochrany údajů nebo vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít rovněž zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje nebo je můžeme jinak potřebovat k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob (např. za účelem prevence, vyšetřování nebo odhalování možných přestupků v souvislosti se Službou nebo za účelem plnění našich zákonných povinností). Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů za účelem splnění právního požadavku nebo plnění smlouvy s vámi, jasně to uvedeme v okamžiku takového požadavku a sdělíme vám, zda je vaše poskytnutí osobních údajů povinné, či nikoli (a budeme vás rovněž informovat o možných důsledcích neposkytnutí vašich osobních údajů). Pokud budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje na základě našich legitimních zájmů (nebo zájmů třetích stran), pak těmito legitimními zájmy bude obvykle provozování Služby, komunikace s vámi v souvislosti se Službou nebo další legitimní komerční zájmy, jako je např. odpovídání na vaše dotazy, provádění analýzy a vylepšování naší platformy, marketingová činnost nebo odhalování a prevence podvodů. Pokud budete mít dotazy ohledně právního základů našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů nebo pokud budete v této souvislosti potřebovat bližší informace, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené níže v části „Kontakty”.
 2. SOUBORY COOKIES

  Naše společnost a třetí strany, se kterými tvoříme partnerství, mohou ve spojení s vaším používáním Služby, webových stránek třetí strany a mobilních aplikací používat soubory cookie, webové signály, místní sdílené objekty, jako například HTML5 a Flash (občas nazývané „flash cookies”), reklamní identifikátory (včetně mobilních identifikátorů, například reklamní identifikátor „IDFA“ společnosti Apple nebo „GAID“ Google Advertising ID společnosti Google) a jiné podobné technologie (dále jen „cookies“). Cookies obsahují unikátní identifikátory a nacházejí se, mimo jiné, ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, v e-mailech, které vám posíláme a na našich webových stránkách. Cookies mohou přenášet informace o vás a způsobu používání této Služby, např. typ používaného internetového prohlížeče, předvolby hledání, IP adresu, údaje, které se týkají reklam, které vám byly zobrazeny a na které jste reagoval(a),  datum a čas, kdy jste Službu použili. Cookies mohou být trvalé nebo uložené pouze v průběhu individuálního vyhledávání.

  Účely, pro které používáme soubory cookies ve Službě, zahrnují:

  Účel Vysvětlení
  Postupy Zajišťují, aby Služba fungovala způsobem, který od ní očekáváte. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, zda již máte vytvořený účet.
  Ověření, bezpečnost a vnitřní kontrola Cílem je zabránit podvodu, ochránit vaše údaje před neoprávněnými stranami a vyhovět právním požadavkům. Například, používáme soubor cookie, abychom určili, zda jste přihlášeni.
  Nastavení Cílem je uložit informace o tom, jak chcete, aby se Služba chovala a vypadala. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, zda jste odmítli dát nám povolení k zasílání oznámení na váš telefon.
  Oznámení Cílem je umožnit nebo naopak zabránit zasílání informací nebo možností, o nichž se domníváme, že by mohly vylepšit vaše používání Služby. Například používáme soubor cookie, který nám zabraňuje ve zobrazování oznámení o přihlášení v případě, že jste ho už viděli.
  Inzerce Cílem je, aby inzerce byla více relevantní pro uživatele a měla větší hodnotu pro inzerenty. Například můžeme používat soubory cookie jako zájmové reklamy, například reklamy, které se zobrazí na základě vašich návštěv dalších webových stránek, nebo které nám řeknou, zda jste nedávno reagovali na reklamu.
  Analýza Cílem je pomoci nám, abychom lépe porozuměli, jak návštěvníci Službu používají. Například, používáme soubor cookie, který nám řekne, jak naše návrhy vyhledávání korelují s vaším použitím vyhledávací stránky.

  Některé preference týkající se používání cookies si můžete nastavit v nastavení svého zařízení nebo prohlížeče, avšak taková úprava může mít dopad na funkčnost Služby. Metody, jak zakázat použití cookies, se liší pro různá zařízení a pro různé prohlížeče, ale obvykle lze tyto metody najít v předvolbách nebo v nastavení zabezpečení vašeho zařízení či prohlížeče. Například zařízení se systémem iOS a systémem Android obsahují nastavení, která jsou navržena k omezení forem reklamního sledování. U flash cookies si můžete upravit nastavení soukromí kliknutím zde. Upozorňujeme, že změna tohoto nastavení nebrání tomu, aby se vám určité reklamy zobrazovaly.

 3. TŘETÍ STRANY

  Je možné, že budeme sdílet informace o vás se třetími stranami a to následujícím způsobem:

  1. Inzerenti: Umožňujeme třetím stranám, aby použily cookies prostřednictvím Služby za účelem shromažďovaní stejného druhu informací a pro stejné účely jako my. Během toho budeme dodržovat samoregulační principy Aliance pro digitální reklamu týkající se behaviorální reklamy online. Třetí strany mohou být schopny spojit informace, které shromáždí, s informacemi o vás získanými z jiných zdrojů. Nemáme nutně přístup nebo kontrolu souborů cookies, které používají tyto třetí strany, ale můžete mít možnost se od některých jejich postupů odhlásit na následujících odkazech: Network Advertising Initiative, Omniture a Digital Advertising Alliance. Upozorňujeme, že odhlášení nebrání ve zobrazování všech reklam. Rovněž můžeme sdílet některé neidentifikovatelné, anonymizované nebo souhrnné údaje od vás nebo o vás, například se může jednat o sdílení údajů o poloze s třetími stranami zabývajícími se reklamními programy a datovou analytikou. Můžete mít možnost omezit naše sdílení některých těchto informací pomocí nastavení vašeho mobilního zařízení, jak je uvedeno v části 2 výše, nebo prostřednictvím nastavení Služby.
  2. Partneři pro obsah: Umožňujeme našim externím partnerům používat a zobrazovat některý veřejný obsah zpřístupněný prostřednictvím Služby, jako jsou vaše fotografie, recenze a další informace uvedené v ustanovení 1, pod názvem „Veřejný obsah“.
  3. Poskytovatelé služeb: Při poskytování některých ze služeb, které jsou dostupné pomocí Služby, se spoléháme na poskytovatele služeb třetí strany. Při výkonu některých služeb pro naši společnost ve spojení s vaším používáním Služby můžeme také spoléhat na poskytovatele třetí strany, například v oblasti  rozvozu jídla, komunikační a hostitelských služeb, zabezpečení a předcházení podvodům, na technickou a zákaznickou podporu, funkce sledování a hlášení, používání služby, testování zajišťování kvality, zpracování plateb, marketing a další funkce. S poskytovateli třetích stran sdílíme informace od vás a o vás, aby mohli tyto služby vykonávat nebo aby mohli plnit vaše požadavky. Například smíme sdílet vaše reklamní identifikátory (jako např. vaše „IDFA“ nebo „GAID“ nebo šifrovací hash vaší emailové adresy) s třetími poskytovateli služeb, kteří nám usnadňují poskytovat Yelp reklamní programy, měří a analyzují jejich účinnost. To zahrnuje i třetí strany, které pomáhají stanovit účinnost reklamních programů Yelpu tím, že kombinují informace, které získali z jiných zdrojů než od Služby. Náš přístup k některým typům informací můžete omezit přes nastavení na vašem mobilním zařízení, jak je popsáno v ustanovení 2 výše nebo v nastavení Služby. Poskytovatelé služeb třetích stran mohou rovněž sdílet informace, které získají od nebo o vás ve spojení s poskytováním svých služeb nebo plněním vašich požadavků. 
  4. Souhrnné nebo anonymní informace: Souhrnné uživatelské informace sdílíme s třetími stranami, např. se společnostmi zařazenými ve službě Yelp nebo s distributory obsahu. Například jim sdělujeme počet uživatelů, kteří komunikovali s reklamami, nebo věříme, že navštívili fyzickou lokaci konkrétního podniku.
  5. Podnikové převody: Informace od vás a o vás sdílíme s našimi mateřskými nebo dceřinými společnostmi, společnými podniky nebo jinými společnostmi pod společnou kontrolou a vyžadujeme od nich, aby také dodržovaly tyto Zásady ochrany soukromí. Pokud službu Yelp, náš majetek nebo jeho podstatnou část získá jiná společnost, pak tato společnost bude vlastnit tytéž informace a bude je sbírat, používat a zpřístupňovat pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.
  6. Podniky na Yelpu: Je možné, že budeme sdílet informace od vás nebo o vás (jako například vaše město, a pokud jej poskytnete také váš věk a pohlaví), vašem typu zařízení a o vašem použití Služby (například, kterým firmám jste zavolali, dali si je do záložek, nebo navštívili jejich URL) s podniky na Yelpu. Můžete si upravit vaše nastavení účtu, abyste zvýšili nebo snížili množství informací, které o vás poskytujeme. Pamatujte, že společnosti mohou také vidět vaši veřejnou aktivitu a vaše příspěvky a mohou dostávat informace od vás nebo o vás, když s nimi uskutečníte nějakou transakci nebo když s nimi budete komunikovat, buď prostřednictvím služby Yelp nebo jinak, a to bez ohledu na vaše nastavení (viz část 1 výše). Navíc pokud provedete telefonní hovor společnosti pomocí nebo ve spojení s používáním naší služby, můžeme sdílet informace o vašem hovoru se společnostmi, které by tyto informace obdržely, pokud byste jim volali přímo, například datum a čas vašeho hovoru a vaše telefonní číslo. Naše schopnosti shromažďovat a sdílet vaše telefonní číslo můžete omezit pomocí nastavení telefonu nebo poskytovatele telefonních služeb.
  7. Vyšetřování a poskytování informací dle zákona: Máme právo prošetřit a sdělit informace od vás a o vás, pokud se v dobré víře domníváme, že takové šetření nebo sdělení: (a) je v přiměřeném rozsahu nezbytné pro vyhovění právním požadavkům či příkazům právních a vyšetřovacích orgánů, jako je např. povolení k domovní prohlídce, soudní předvolání, nařízení, soudní řízení; (b) pomůže zabránit, vyšetřit nebo identifikovat možné provinění či trestný čin v souvislosti s touto službou; nebo (c) ochrání naše práva, pověst a majetek, popřípadě práva, pověst a majetek našich uživatelů, partnerů či veřejnosti, například zveřejnění ve spojení s programu Upozornění spotřebitelů služby Yelp. Pokud označíte nebo si jiným způsobem budete stěžovat na obsah prostřednictvím Služby, můžeme podstatu vaší stížnosti sdílet s přispěvatelem daného obsahu, abychom přispěvateli poskytli příležitost reagovat.
  8. Odkazy: Služba může obsahovat odkazy na kontrolované webové stránky třetích stran, např. URL obchodníka. Kromě výjimek zde v tomto textu uvedených, s nimi vaše osobní informace nesdílíme a neodpovídáme ani za jejich postupy, pokud jde o ochranu soukromí.
  9. Integrace třetích stran: Pokud se do služby Yelp zaregistrujete pomocí účtu u třetí strany, jako je např. Facebook nebo Google, nebo propojíte svůj účet služby Yelp s účtem služby třetí strany jako Facebook, Instagram nebo Twitter, můžeme o vás obdržet informace od této služby třetí strany. Pokud zveřejníte obsah ve službě třetí strany prostřednictvím Služby, obdrží takový obsah také příslušná služba třetí strany, takže tento obsah bude viditelný pro každého, kdo k němu získá přístup prostřednictvím příslušné služby třetí strany. Některé z našich webových stránek používají techniku framingu, aby ti mohli podávat obsah od partnerů z řad třetích stran při zachování vzhledu a uživatelské zkušenosti Služby. Upozorňujeme, že v těchto případech mohou být vámi poskytnuté informace odeslány přímo identifikované třetí partnerské straně. Pokud komunikujete s podniky přes Yelp, obdrží jakékoliv informace, které se rozhodnete s nimi sdílet, například kontaktní informace, které s nimi budete sdílet prostřednictvím přímých zpráv podniku nebo telefonní číslo, pokud budete do podniku volat.
 4. SPRÁVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pokud do svého veřejného obsahu zahrnete osobní údaje, mohou vás ostatní uživatelé identifikovat nebo si vás spojit s uživatelským účtem. Riziko, že budete osobně identifikováni, je možné snížit tak, že budete používat tyto stránky pod pseudonymem, ale toto pravděpodobně sníží důvěryhodnost vašich příspěvků na službě. Uživatelé služby Yelp mohou také používat funkci vyhledávání přátel podle jmen nebo e-mailových adres (vaši viditelnost pro tuto funkci můžete omezit v nastavení vašeho účtu). Chceme také upozornit na to, že zprávy, které posíláte nebo dostáváte prostřednictvím této služby, budou soukromé do té míry, kterou dodržíte vy a příjemce(i) vašich zpráv. Pokud například odešlete zprávu dalšímu uživateli, může si tento uživatel zvolit zveřejnění tohoto příspěvku. Můžeme získat přístup k takovým zprávám a přezkoumat je v průběhu vyšetřování týkajících se používání Služby a při snaze vylepšovat naše služby.

 5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ A UZAVŘENÍ ÚČTU

  Svůj účet můžete zrušit tak, že kliknete zde. Odstraníme vaše veřejné příspěvky, aby nebyly viditelné a/nebo je oddělíme od vašeho profilu spojeného s vaším účtem, ale je možné, že si ponecháme informace o vás pro účely, které jsou povolené podle těchto Zásad ochrany soukromí, není-li to zakázáno zákonem. Uložené údaje můžeme například použít k předcházení, prošetření nebo identifikaci možných provinění v souvislosti s touto službou či vyhovět povinnostem, které pro nás plynou ze zákona. Rovněž si můžeme ponechat zbytkové kopie vašich osobních dat v našich zálohovacích systémech. Prosím, mějte na paměti, že společnosti nemohou odstranit svůj název ze seznamu nebo odstranit svá hodnocení nebo kritiky tím, že uzavřou svůj účet.

 6. DĚTI

  Služba je určena pro veřejnost a není určena pro děti mladší 16 let. Od dětí mladších 16 let bydlících v EHP nebo Švýcarsku vědomě neshromažďujeme osobní informace. Pokud si budete vědomi toho, že nám nějaké dítě poskytlo osobní informace bez souhlasu rodičů, kontaktujte nás zde. Jestliže se dozvíme, že nám dítě mladší 16 let poskytlo osobní informace bez souhlasu rodičů, podnikneme kroky potřebné k tomu, abychom tyto informace odstranili a účet tohoto dítěte uzavřeli.

 7. ZABEZPEČENÍ

  Používáme odpovídající technická a organizační zabezpečení, abychom chránili osobní údaje, které nám poskytujete, před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným sdělením nebo zpřístupněním, a to jak během přenosu, tak i po jejich obdržení. Bohužel, žádný způsob přenosu dat po internetu nebo přes mobilní zařízení ani žádná metoda uložení elektronických dat není bezpečná na 100 %. Z tohoto důvodu tedy, ačkoliv se snažíme využívat všechny komerčně přijatelné prostředky, abychom vaše osobní informace ochránili, jejich absolutní bezpečnost garantovat nemůžeme.

 8. KONTAKTY

  V souvislosti s našimi Zásadami ochrany soukromí nás můžete kontaktovat online nebo nám můžete napsat na následující adresu:

  Pokud nejste evropským rezidentem:

  Yelp
  Attn: Data Privacy Manager
  140 New Montgomery St., 9th Floor
  San Francisco, California 94105

  Pokud jste evropským rezidentem:

  Yelp Ireland Ltd.
  Attn: Data Privacy Manager
  70 Sir John Rogerson’s Quay
  Dublin 2, Ireland

  Tato opatření přijímáme z důvodu bezpečnosti, neboť považujeme za nezbytné ověřit vaši totožnost, než dokončíme váš požadavek nebo s vámi budeme sdílet jakékoliv osobní údaje.

 9. ÚPRAVY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

  Tyto Zásady ochrany soukromí máme právo podle potřeby revidovat. Pro shromažďování, užívání a zveřejňování informací se budeme řídit poslední aktuální verzí Zásad o ochraně soukromí, která se nachází zde. Pokud provedeme změny Zásad ochrany soukromí, oznámíme vám to e-mailem nebo zveřejníme oznámení na Službě před tím, než tyto změny vstoupí v platnost, nejpozději však ke dni, kdy vstupují změny v platnost. Tím, že pokračujete v používání Služby poté, co tyto změny vstoupily v platnost, souhlasíte, že se budete řídit upravenými Zásadami o ochraně soukromí.

 10. REZIDENTI STÁTU KALIFORNIE: VAŠE PRÁVA NA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ

  Na základně Kalifornského zákona na ochranu spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“), mají kalifornští rezidenti určitá práva v souvislosti se sběrem, užíváním a sdílením jejich osobních údajů společností Yelp.

  Yelp neprodává vaše osobní informace a ani tak neučiní v budoucnu bez předchozího upozornění a možnosti odmítnout takový prodej, jak je vyžadováno zákonem. Stejně tak nenabízíme finanční výhody spojené s našim sběrem, užitím nebo sdělováním tvých osobních údajů.

  Yelp sbírá různé kategorie osobních údajů, když používáte Službu, včetně identifikátorů, komerčních informací, internetu, nebo jiných elektronických sítí nebo informace o aktivitě zařízení, zeměpisnou polohu, či profesní informace. Detailnější popis informací, které Yelp sbírá a jakým způsobem je používáme je uveden v sekci 1 (Informace, které shromažďujeme a jak je používáme). Sekce 3 (Třetí strany) popisuje kategorie třetích stran, s kterými sdílíme osobní data a jaké typy informací mohou být sdíleny a za jakých okolností.

  Pokud jste rezidentem státu Kalifornie, máte právo vyžádat si informace o tom, která vaše osobní data o vás byla shromážděna a získat přístup k těmto informacím. Rovněž máte právo požádat o vymazání těchto osobních údajů, přesto existují v CCPA zákoně výjimky, na základě kterých smí Yelp uchovávat a užívat určité osobní údaje, bez ohledu na vaši žádost o vymazání. O tom jak odeslat váš požadavek týkající se ochrany vašich údajů se můžete dozvědět na Centru podpory Yelpu. Váš požadavek můžete rovněž odeslat na dataprotection@yelp.com. Zavazujeme se, že vás nebudeme diskriminovat na základě výkonu vašich práv vycházejících z CCPA. Právní zástupce smí podat požadavek vaším jménem, ale musíte si nejprve ověřit, zda má k podání oprávnění.

  Vedle CCPA, Zákon „Shine the Light“ dává rezidentům státu Kalifornie právo požádat společnosti o sdělení, které informace sdílejí s třetími osobami pro účely přímého marketingu těchto třetích osob.

  Třetím stranám pro účely přímého marketingu zboží a služeb vaše osobní údaje nesdělujeme, pokud o to vysloveně nepožádáte. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této Zásady, nebo chcete změnit vaše preference, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v bodu 8.

 11. REZIDENTI STÁTU NEVADA: VAŠE PRÁVA NA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ

  Zákon státu Nevada (SB 220) vyžaduje, aby operátoři webových stránek dali možnost nevadských spotřebitelům odmítnout prodej určitých typů dat, které o nich operátoři webových stránek mohou shromažďovat. Yelp neprodává vaše osobní informace třetím stranám, jak je vymezeno zákonem státu Nevada a ani tak neučiní v budoucnu bez předchozího upozornění a možnosti odmítnout takový prodej, jak je vyžadováno zákonem. V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se našich Zásad na ochranu osobních údajů nebo dotazy týkající se našeho dodržování nevadského zákona na ochranu soukromí, prosím kontaktujte nás přes Centrum podpory.

 12. EVROPŠTÍ REZIDENTI: VAŠE PRÁVA NA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ A MEZINÁRODNÍ PŘESUN DAT

  Pokud jste obyvatelem EHP nebo Švýcarska, máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání. Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat o omezení jejich zpracování nebo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů. Dodatečné informace týkající se výkonu těchto práv jsou dostupné skrze naše Centrum podpory. Pokud provádíme shromažďování a zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování, které jsme provedli před odvoláním souhlasu, ani jím nebude dotčeno zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiného právního základu než je souhlas. Máte rovněž právo odhlásit se kdykoli ze zasílání marketingové komunikace, kterou vám posíláme. Služba vám obvykle poskytuje přiměřené možnosti revize a provádění změn vašeho profilu a možnost kdykoli se odhlásit ze zasílání marketingové komunikace kliknutím na odkaz „odhlásit” nebo „zrušit zasílání“ obsažený v marketingových emailech, které vám zasíláme v nastavení vašeho účtu. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat způsobem popsaným v části 8. Upozorňujeme evropské rezidenty, že „správcem údajů“ zodpovědným za ochranu vašich osobních údajů ve vztahu ke Službě je  Yelp Ireland Ltd., společnost s ručením omezeným, zřízená podle zákonů Irské republiky. Evropští rezidenti, prosím vezměte na vědomí, že osobních údaje, které od vás nebo o vás obdržíme, mohou být přenášeny, zpracovávány a uchovávány mimo území EHP nebo Švýcarska pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany soukromí, což zahrnuje i Spojené státy americké. Soukromí našich uživatelů bereme vážně, a proto podnikáme kroky k ochraně vašich informací, včetně zajištění odpovídajících úrovni ochrany v souladu se standardy EU, které jsou platné k datumu zveřejnění těchto Zásad ochrany soukromí. Tyto kroky zahrnují užívání standardních smluvních doložek předepsaných Evropskou komisí při předávání osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny, jež vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily vaše osobní informace, jež zpracovávají z území EHP, v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie upravující ochranu údajů. Zavedli jsme obdobná odpovídající zabezpečení ve vztahu k třetím stranám, jež jsou našimi poskytovateli služeb, a k našim partnerům. Bližší informace vám poskytneme na vyžádání.