Yelps Sekretesspolicy

Gäller från den 1 januari 2023. Klicka här för att se den tidigare policyn.

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer för insamling, användning och utlämning av dina uppgifter i samband med ditt användande av våra tjänster, inklusive de som erbjuds via våra webbsajter, kommunikation (t.ex. e-postmeddelanden, telefonsamtal och sms) och mobilappar (sammantaget ”Tjänsten”). Termerna ”vi”, ”oss” och ”Yelp” hänvisar till: (i) Yelp Inc., ett aktiebolag med säte i Delaware och huvudkontor i San Francisco i Kalifornien om du inte är bosatt i Europa eller (ii) i anslutning till Yelp Ireland Ltd., ett aktiebolag upprättat i och verksamt enligt lagarna i Irland om du är en europeisk invånare. ”Europeisk invånare” avser en invånare i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till att vi samlar in, använder och lämnar ut din uppgifter enligt beskrivning i denna integritetspolicy. Vi kan översätta denna integritetspolicy till andra språk för att underlätta för dig. Kom dock ihåg att eventuella avvikelser mellan olika versioner kommer att lösas genom att ge den engelska versionen, som är tillgänglig här, företräde.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem
 2. Cookies
 3. Tredje parter
 4. Kontroll över dina personuppgifter
 5. Lagring av uppgifter och uppsägning av konto
 6. Barn
 7. Säkerhet
 8. Kontaktinformation
 9. Ändringar i denna integritetspolicy
 10. Invånare i Kalifornien: Dina integritetsrättigheter i Kalifornien
 11. Invånare i Nevada: Dina integritetsrättigheter i Nevada
 12. Invånare i Virginia: Dina integritetsrättigheter i Virginia
 13. Invånare i Colorado: Dina integritetsrättigheter i Colorado
 14. Invånare i Connecticut: Dina integritetsrättigheter i Connecticut
 15. Invånare i Europa: Dina Integritetsrättigheter och Internationell Dataöverföring

 

 1. UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEM
  

Vi kan samla in, överföra och lagra uppgifter om dig i samband med din användning av Tjänsten, inklusive alla uppgifter du överför till eller via Tjänsten. Vi använder uppgifterna för att tillhandahålla Tjänstens funktioner, uppfylla dina önskemål, förbättra Tjänstens kvalitet, engagemang i forskning och analys relaterad till Tjänsten, anpassa din upplevelse, spåra användningen av Tjänsten, ge feedback till tredjepartsföretag som finns listade på Tjänsten, visa relevant reklam, marknadsföra Tjänsten, tillhandahålla kundsupport, meddela dig, säkerhetskopiera våra system, möjliggöra återställning efter systemkrasch, förbättra Tjänstens säkerhet och uppfylla rättsliga krav. Även när vi inte lagrar sådana uppgifter måste de ändå först överföras till våra servrar och lagras tillräckligt länge för att kunna behandlas. 

  1. Kontouppgifter: När du skapar ett konto på Yelp kan vi lagra och använda de uppgifter du tillhandahåller under den processen, t.ex. för- och efternamn, e-postadress, postnummer, fysisk adress och andra uppgifter som du kan tillhandahålla när du skapar ditt konto, t.ex. kön, telefonnummer eller födelsedatum. Vi kan visa ditt förnamn och efternamnets första bokstav offentligt, såväl som ett eventuellt foto eller annat innehåll som du tillhandahåller via kontoregistreringsprocessen, som en del av din kontoprofil. Vi lagrar och använder dessutom alla önskemål du tillhandahåller för att anpassa din användarupplevelse, inklusive måltids- och aktivitetsönskemål. Du kan ändra vissa av dina kontouppgifter vid ett senare tillfälle via dina kontoinställningar. Om du tror att någon har skapat ett konto obehörigt konto med hjälp av dina personuppgifter kan du begära att det raderas genom att rapportera det.
  2. Offentligt innehåll: Dina bidrag till Tjänsten är avsedda för offentlig konsumtion och kan därför ses av allmänheten, inklusive dina foton, betyg, recensioner, tips, listor, bokmärken och samlingar, komplimanger, inlägg i Ask the Community, inlägg i Yelp Talk och ändringar i information på företagets sida. Din kontoprofil (t.ex. förnamn, efternamnets första bokstav, ort, område, månad och år du skapade ditt Yelp-konto, profilfoton och lista med vänner på Yelp) är också avsedd för offentlig konsumtion, precis som en del av dina andra aktiviteter via Tjänsten, som hur du röstar på andras bidrag (t.ex. användbar, rolig, cool, hjälpsam, inte hjälpsam), vilka bidrag du gillar, var du checkar in (inklusive när vänner på Yelp taggar dig i sina egna incheckningar), vilka bidrag eller användare du följer samt vilka företag du följer. Du kan begränsa den offentliga visningen av vissa av dessa aktiviteter via dina kontoinställningar.
  3. Kontakter: Du kan bjuda in andra till att gå med eller bli din vän på Yelp genom att tillhandahålla oss deras kontaktuppgifter eller genom att ge oss åtkomst till kontakter från din dator, mobila enhet eller tredje parters webbplatser för att välja de vänner du vill bjuda in. Om du ger oss åtkomst till dina kontakter kommer vi att överföra information om dina kontakter till våra servrar tillräckligt länge för att behandla dina invitationer eller vänförfrågningar.
  4. Kommunikation: När du tecknar ett konto eller använder vissa funktioner väljer du att få meddelanden från andra användare, företag och Yelp. Du kan hantera vissa av dina meddelandeinställningar via dina kontoinställningar, men observera att du inte kan avregistrera dig från att ta emot vissa administrativa, transaktions- eller juridiska meddelanden från Yelp. Om du exempelvis gör en bokning, beställer mat, ställer dig på en väntelista eller begär en offert från eller på annat sätt kontaktar ett företag via Tjänsten kan vi eller det företag du samverkar med via Yelp skicka meddelanden till dig om din transaktion via de kontaktuppgifter du tillhandahåller, inklusive via sms till ditt telefonnummer. Vi kan dessutom spåra dina handlingar som svar på de meddelanden du får från oss eller via Tjänsten, t.ex. om du har raderat, öppnat eller vidarebefordrat sådana meddelanden, och dela denna information med andra parter till dina meddelanden (t.ex. för att låta dem veta om du har sett deras meddelande). När en användare begär en offert eller liknande information från ett eller flera företag via Tjänsten kan vi, i tillägg till begäran, lämna ut information om status för användarens begäran till dessa företag, t.ex. om något företag har svarat på begäran, vilken typ av svar som tillhandahållits (t.ex. om användaren fick en offert eller en begäran om mer information) samt om användaren har besvarat något företags svar. Om ett företag väljer att dela sin tillgänglighet eller sina planer med användare via Tjänsten kan den informationen användas för att fastställa tillgänglighet och/eller planera in möten. Om du utbyter meddelanden med andra via Tjänsten kan vi lagra dem för att behandla och leverera dem och ge dig möjlighet att hantera dem och vi kan granska och lämna ut dem i samband med utredningar som är relaterade till användning av Tjänsten såväl som vårt arbete med att förbättra Tjänsten. Det kan hända att vi inte levererar meddelanden som vi anser vara anstötliga, t.ex. skräppost, bedrägliga förfrågningar eller förfrågningar om att publicera, utbyta eller radera recensioner mot ersättning. Om du skickar eller tar emot meddelanden via Tjänstens SMS kan vi logga telefonnummer, telefonoperatörer och datum och tidpunkt då meddelanden behandlades. Operatörsavgifter för meddelanden och data kan tillkomma. Vi kan också lagra information som du tillhandahåller via kommunikation med oss, inklusive från telefonsamtal, brev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden eller personligen. All vår kommunikation med dig, inklusive eventuella telefonsamtal, kan övervakas och spelas in för kvalitetsändamål. Om du är representant för ett företag som finns med på Yelp eller använder ett telefonnummer som nu eller tidigare är förknippat med ett sådant företag kan vi kontakta dig, inklusive via telefon eller e-post, via de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss, offentliggör eller som vi har registrerat för ditt företag. 
  5. Transaktioner: Om du inleder en transaktion via Tjänsten, t.ex. gör en bokning, går med i en väntelista, bokar ett möte eller gör ett inköp, kommer vi att samla in och lagra de uppgifter du tillhandahåller i samband med din transaktion, t.ex. namn, telefonnummer, adress, e-postadress och betalningsuppgifter, såväl som all annan information du tillhandahåller i samband med transaktionen eller begäran, i syfte att behandla din transaktion, skicka ut meddelanden relaterade till transaktionen och underlätta framtida transaktioner. Vi kan också använda sammanställd eller anonymiserad information om dessa transaktioner för statistiska ändamål och för att förbättra Yelps tjänster. Denna information kan delas med tredje parter och tredje parter kan dela denna information med oss för samma ändamål. När du lämnar ut kreditkortsnummer och andra känsliga betalningsuppgifter krypteras dessa uppgifter med hjälp av teknik enligt branschstandard. Om du skriver recensioner om företag som du utför transaktioner med via Tjänsten kan vi visa det faktum att du har utfört transaktioner med företagen offentligt i samband med sådana recensioner. Om du exempelvis gör en middagsbokning via Tjänsten och senare skriver en recension om din middagsupplevelse kan vi visa det faktum att du gjorde din middagsbokning via Tjänsten offentligt i samband med det omdömet.
  6. Aktiviteter: Vi lagrar information om din användning av Tjänsten, t.ex. dina sökaktiviteter, de sidor du tittar på, datum och tid för dina besök, företag du ringer via våra mobilappar samt bokningar, inköp eller transaktioner du utför via Tjänsten. Vi lagrar dessutom information som din dator eller mobila enhet kan ge oss i samband med att du använder Tjänsten, t.ex. typ av webbläsare, typ av dator eller mobil enhet, webbläsarens språk, IP-adress, Wi-Fi-information som SSID, mobiloperatör, telefonnummer, unik enhetsidentifierare, reklamidentifierare, plats (inklusive geoposition, beacon-baserad plats och GPS-position) samt begärda och hänvisande webbadresser och mobilappar. Vi kan också ta emot och lagra din plats när våra mobilappar körs, inklusive när de körs i bakgrunden, om du aktiverar våra mobilappar för åtkomst till sådan information under användningen av Tjänsten. Du kan ha möjlighet att begränsa eller neka vår användning av vissa data via din enhets eller webbläsares inställningar. Det kan exempelvis omfatta att begränsa eller neka vår insamling, användning eller delning av platsdata eller mobila reklamidentifierare genom att justera inställningarna för våra appar i integritetsinställningarna för iOS eller Android.
  7. Olika enheter: Du kan skaffa åtkomst till Tjänsten via olika enheter (t.ex. din mobil, personliga dator eller en annan internetansluten enhet) och olika plattformar (t.ex. via Yelps webbplats eller Yelps mobilappar). Den information samlar vi in och lagrar via dessa olika användningsområden kan korsrefereras och kombineras och dina bidrag via en Yelp-plattform kommer normalt vara lika synliga och tillgängliga via alla andra Yelp-plattformar.
  8. Yrkesrelaterad information: Om du representerar ett företag på Yelp kan vi samla in och visa information om dig som är relaterad till din affärsverksamhet, t.ex. ett företagsnamn som kan omfatta ditt namn eller en offentligt tillgänglig företagsadress som även används som hemadress. Vi kommer dessutom att samla in och visa information om din yrkesbakgrund som du väljer att dela med oss via Tjänsten, t.ex. information om dina yrkeslicenser eller certifieringar eller din yrkeshistorik eller specialiteter. 
  9. Känsliga personuppgifter: Under användningen av Tjänsten kan du välja att tillåta att Yelp samlar in och lagrar känsliga personuppgifter om dig, t.ex. din exakta geografiska plats. Du kan välja att dela andra känsliga personuppgifter via det innehåll du delar på Yelp, t.ex. när du skriver en recension, skickar ett direktmeddelande eller delar uppgifter på annat sätt via Yelp. Du kan ha möjlighet att begränsa eller neka vår insamling, användning eller delning av platsdata genom att justera inställningarna för våra appar via integritetsinställningarna i iOS eller Android. Du kan radera innehåll som kan omfatta känsliga personuppgifter via dina kontoinställningar. Mer information om hanteringen av dina känsliga personuppgifter finns här.

    

 2. COOKIES


  Vi och våra externa tjänsteleverantörer kan använda cookies, spårningspixlar, taggar, skript, lokalt delade objekt som HTML5 och Flash (kallas ibland ”flash-cookies”), reklamidentifierare (inklusive mobilidentifierare som Apples Identifier for Advertisers (”IDFA”) eller Googles Advertising ID (”GAID”) och liknande teknik (”cookies”) i samband med din användning av Tjänsten, tredje parters webbsajter och mobilappar. Cookies kan innehålla identifierande information och finnas bland annat på din dator eller mobila enhet, i e-postmeddelanden vi skickar till dig och på våra webbsidor. Cookies kan överföra information om dig och din användning av Tjänsten, t.ex. typ av webbläsare, sökinställningar, IP-adress, data avseende annonser som har visats för dig eller som du har samverkat med samt datum och tid för din användning. Cookies kan vara permanenta eller enart lagras under en enskild session.

  De syften för vilka vi använder cookies i Tjänsten omfattar:


  Syfte

  Förklaring

  Processer

  Avsedda att få Tjänsten att fungera på det sätt som du förväntar att den ska göra. Till exempel kan vi använda en cookie som talar om för oss huruvida du redan har tecknat ett konto.

  Autentisering, Säkerhet och Efterlevnad

  Avsedda att förhindra bedrägeri, skydda dina uppgifter från obehöriga parter och uppfylla juridiska krav. Till exempel använder vi cookies för att se om du är inloggad.

  Inställningar

  Avsedda att komma ihåg information om hur du föredrar att Tjänsten ska bete sig och se ut. Till exempel använder vi en cookie som talar om för oss huruvida du har nekat oss tillåtelse att skicka push-meddelanden till din mobil.

  Meddelanden

  Avsedda att medge eller förhindra meddelande av information eller alternativ som vi tror skulle kunna förbättra din användning av Tjänsten. Till exempel använder vi en cookie som hindrar oss från att visa dig registreringsmeddelandet om du redan har sett det.

  Reklam

  Avsedda att göra annonser mer relevanta för användare och mer värdefulla för annonsörer. Till exempel kan vi använda cookies för att skicka intressebaserad reklam till dig, såsom reklam som visas till dig baserat på dina besök till andra webbplatser eller för att tala om för oss om du nyligen har samverkat med en annons. 

  Statistik

  Avsedda att hjälpa oss förstå hur besökare använder Tjänsten. Till exempel använder vi en cookie som talar om för oss hur våra sökrekommendationer korrelerar med din interaktion med söksidan.

   

  
Du kan även konfigurera vissa cookieinställningar via din enhet eller dina webbläsarinställningar, men att göra detta kan påverka Tjänstens funktioner. Metoden för att avaktivera cookies kan skilja sig mellan olika enheter och webbläsare, men återfinns vanligtvis i dina enhets- eller webbläsarinställningar eller säkerhetsinställningar. Till exempel har både iOS- och Android-enheter inställningar som är avsedda att begränsa typer av annonsspårning. För flash-cookies, kan du även ha möjlighet att hantera dina integritetsinställningar genom att klicka här. Observera att ändring av någon av dessa inställningar inte förhindrar visning av vissa annonser för dig.

 3. TREDJE PARTER


  Tredje parter kan dela, ta emot eller behandla uppgifter om dig enligt följande:
  1. Annonsörer: Vi kan dela vissa icke-identifierbara, avidentifierade eller sammanställda uppgifter från eller om dig med tredje parter i samband med reklamprogram och dataanalys. Vi delar dessutom viss information som beskrivs nedan med företag på Yelp som eventuellt är eller inte är annonsörer. 
  2. Innehålls- och datapartner: Vi tillåter externa partner att använda och visa en del av det offentliga innehåll som är tillgängligt via Tjänsten, t.ex. dina foton, recensioner och annan information som är upptagen under ”Offentligt innehåll” i avsnitt 1 ovan. 
  3. Förvärvade data: Yelp kan förvärva information som ger oss möjlighet att identifiera och kontakta representanter för lokala verksamheter från tredje parter. Sådana förvärvade data kan kombineras med andra data som Yelp får från eller om dig och användas för de ändamål som beskrivs i avsnitt 1 i denna integritetspolicy.
  4. Yelps tjänsteleverantörer: Vi förlitar oss på externa tjänsteleverantörer som stödjer eller tillhandahåller tjänster åt oss i samband med din användning av Tjänsten, t.ex. matleveranstjänster, kommunikations- och värdtjänster, säkerhet och förhindrande av bedrägerier, teknisk och kundsupport, spårning och rapportering avseende användning av Tjänsten, kvalitetssäkringstester, betalningsbehandling, marknadsföring och andra funktioner. Vi delar uppgifter från eller om dig med dessa externa leverantörer för att de ska kunna utföra sina tjänster eller uppfylla dina förfrågningar. Vi kan exempelvis dela dina reklamidentifierare (t.ex. IDFA, GAID eller en kryptografisk hash av din e-postadress) med externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva Yelps reklamprogram och mäta och rapportera deras effektivitet, inklusive med tredje parter som hjälper till att fastställa effektiviteten i Yelps reklamprogram genom att kombinera information de får om dig från andra källor än Tjänsten. Yelp delar personuppgifter med sina tjänsteleverantörer med förbehåll för förpliktelser i enlighet med denna integritetspolicy och under förutsättning att personuppgifterna endast används å Yelps vägnar och i enlighet med våra anvisningar. Du kan ha möjlighet att begränsa vår åtkomst till vissa av dessa uppgifter via din mobila enhets inställningar så som beskrivs i avsnitt 2 ovan eller via Tjänstens inställningar. Yelps externa tjänsteleverantörer kan dela uppgifter från eller om dig med oss för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster eller uppfylla dina förfrågningar. 
  5. Yelps roll som Tjänsteleverantör: Yelp samlar in, tar emot och behandlar vissa uppgifter om dig på uppdrag av företag som Yelp agerar som tjänsteleverantör för. När du exempelvis gör en restaurangbokning eller deltar på en väntelista via Yelp, samlar vi in ditt telefonnummer, din e-postadress och dina bokningsuppgifter å företagets vägnar och delar dessa uppgifter med företaget. Yelp delar inte uppgifter, som har samlats in eller tagits emot av Yelp, utanför sin roll som tjänsteleverantör med verksamheten eller andra tredje parter, såvida inte annat anges i denna integritetspolicy eller enligt dina anvisningar. Tredje parter kan också dela uppgifter om dig med Yelp för att Yelp ska kunna tillhandahålla tjänster till dem. Yelp kan exempelvis få uppgifter om dig i syfte att målinrikta reklam, mäta annonsprestanda eller tillhandahålla länkar till restaurangers lojalitetsprogram eller försäljningssystem. Tredje parters insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter är föremål för sådana tredje parters egna integritetspolicyer och relevanta villkor. 
  6. Aggregerad eller anonym information: Vi kan dela sammanställda uppgifter om användare med tredje parter, t.ex. företag som är listade i Yelp och innehållsdistributörer. Vi lämnar exempelvis ut antalet användare som har exponerats för eller samverkat med annonser eller som enligt vår uppskattning har besökt ett visst företags fysiska plats. 
  7. Verksamhetsöverlåtelser: Vi delar uppgifter från eller om dig med våra moderbolag, dotterbolag, joint venture-partner eller andra företag under gemensam ledning och kräver att de också respekterar denna integritetspolicy. Om ett annat företag förvärvar Yelp, eller alla eller den största delen av våra tillgångar, kommer det företaget att äga dessa uppgifter och endast samla in, använda och lämna ut personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy.
  8. Företag på Yelp: Vi kan dela uppgifter från eller om dig (t.ex. ort och, om du tillhandahåller dem, ålder och kön), din typ av enhet och din användning av Tjänsten (t.ex. vilka företag du bokmärker eller ringer eller om du går till ett företags webbadress) med verksamheter på Yelp. Du kan anpassa dina kontoinställningar för att öka eller minska mängden uppgifter vi delar. Tänk på att företagen även kan se dina offentliga aktiviteter och inlägg och kan få uppgifter från eller om dig när du utför transaktioner eller kommunicerar med dem, via Yelp eller på annat sätt, oavsett dina inställningar (se avsnitt 1 ovan). Dessutom gäller att om du ringer ett telefonsamtal till ett företag via eller i samband med din användning av Tjänsten kan vi dela information om ditt samtal med företaget som företaget skulle ha erhållit om du hade ringt det direkt, t.ex. samtalets datum och tidpunkt och ditt telefonnummer. Du kan ha möjlighet att begränsa vår förmåga att samla in och dela ditt telefonnummer via inställningar i din mobil eller din telefonoperatör.
  9. Utredningar och juridiska avslöjanden: Vi kan undersöka och avslöja uppgifter från eller om dig om vi i god tro misstänker att en sådan utredning eller ett sådant avslöjande: (a) rimligtvis är nödvändigt för att efterleva rättsliga eller polisiära myndigheters processer, t.ex. en husrannsakningsorder, stämning, stadga, rättsligt förfarande eller annan rättsprocess eller begäran från polisiära myndigheter, (b) är till hjälp för att förhindra, utreda eller identifiera möjliga olagliga handlingar i samband med Tjänsten eller (c) skyddar våra eller våra användares, närståendes eller allmänhetens rättigheter, anseende och egendom, t.ex. utlämnanden i samband med Yelps Consumer Alerts-program. Om du flaggar för eller på annat sätt framför klagomål till oss om innehåll som tillhandahålls via Tjänsten kan vi dela innehållet i ditt klagomål med personen som bidrog med det innehållet för att ge bidragsgivaren möjlighet att svara.
  10. Länkar: Tjänsten kan länka till webbsajter som kontrolleras av tredje parter, t.ex. ett företags webbadress. Med undantag för det som framställs häri delar vi inte dina personuppgifter med dem och vi kan inte hållas ansvariga för deras sekretessrutiner.
  11. Interaktion med externa plattformar: Om du registrerar dig för eller loggar in på Yelp med hjälp av en extern plattform som Facebook eller Google eller länkar ditt Yelp-konto till ditt konto med en extern plattform som Facebook, Instagram eller Twitter kan vi ta emot uppgifter om dig från den externa plattformen. Om du skickar innehåll till en extern plattform via Tjänsten får även den externa plattformen det innehållet, vilket innebär att det blir synligt för alla som har åtkomst till det via den externa plattformen. Vissa av våra webbsidor använder ramteknik för att leverera innehåll till dig från externa plattformar, samtidigt som Tjänstens utseende och känsla bevaras. Observera dock att de personuppgifter du tillhandahåller i vissa fall kan överföras direkt till den identifierade tredje parten. Om du samverkar med företag via Yelp kommer de att få de uppgifter du väljer att dela med dem, t.ex. kontaktuppgifter som du delar via offertförfrågningar eller direktmeddelanden till företaget eller ditt telefonnummer om du ringer företaget. Yelp kan dela personuppgifter med tredje parter när du anvisar Yelp att göra detta via Tjänsten.

    

 4. KONTROLLERA DINA PERSONUPPGIFTER


  Andra användare kan ha möjlighet att identifiera dig, eller förknippa dig med ditt användarkonto om du lägger in personuppgifter i det innehåll du publicerar offentligt. Du kan minska risken för att bli identifierad personligen genom att använda Tjänsten under en pseudonym, men det kan minska trovärdigheten hos dina bidrag till Tjänsten. Yelp-användare kan dessutom använda funktionen Hitta vänner för att hitta varandra baserat på deras namn eller e-postadresser (du kan begränsa din synlighet för denna funktion i dina kontoinställningar). Observera också att de meddelanden du skickar eller tar emot på Tjänsten endast är privata i den utsträckning både du och mottagare håller dem privata. Om exempelvis skickar ett meddelande till en annan användare kan den användaren välja att publicera det offentligt. Vi kan skaffa åtkomst till, granska och lämna ut sådana meddelanden i samband med utredningar relaterade till användning av Tjänsten, tilldsammans med vårt arbete att förbättra Tjänsten.

   

 5. UPPGIFTSFÖRVARING OCH UPPSÄGNING AV KONTO


  Information om hur du stänger ditt konto finns här. Vi kommer att ta bort vissa offentliga inlägg från visning och/eller avskilja dem från din kontoprofil, men vi kan behålla uppgifter om dig för de syften som är godkända enligt denna Sekretesspolicy om det inte är förbjudet enligt lag. Till exempel kan vi spara uppgifter för att hindra, utreda eller identifiera möjliga förseelser med koppling till Tjänsten eller för att efterleva rättsliga förpliktelser. Vi kan även behålla kopior av dina personuppgifter i våra säkerhetskopieringssystem. Observera att företag inte kan ta bort sina företagssidor, klassificeringar eller recensioner genom att stänga sina konton. Yelp behåller uppgifter så länge det rimligtvis är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in eller så som det på annat sätt är tillåtet eller som krävs enligt gällande lag.  Från och med januari 2023 kan du att få åtkomst till ytterligare information om Yelps uppgiftslagringsrutiner här.

   

 6. BARN


  Tjänsten är avsedd för en allmän publik och riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter som rör barn under 13 år. Om du upptäcker att ett barn har försett oss med personuppgifter utan föräldrarnas medgivande uppmanar vi dig att kontakta oss här. Om vi får kännedom om att ett barn under 13 år har tillhandahållit oss personuppgifter utan samtycke från en förälder vidtar vi åtgärder för att radera sådana uppgifter och säga upp barnets konto.

   

   

 7. SÄKERHET


  Vi använder olika skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som lämnas in till oss, både under överföring och efter att vi har erhållit dem. Ingen metod för överföring via Internet eller mobila enheter eller elektronisk förvaring är dock 100 % säker. Vi strävar visserligen efter att använda professionella hjälpmedel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera absolut säkerhet.

   

 8. KONTAKTA OSS


  Du kan kontakta oss online gällande vår sekretesspolicy eller skriva till oss på följande adress:


   

  Om du inte är bosatt i Europa:

  Yelp, Attn: Data Privacy Manager

  350 Mission St. 10th Floor,
  San Francisco, CA 94105, USA

  Om du är bosatt i Europa:

  Yelp Ireland Ltd.
Attn: Data Privacy Manager 

  70 Sir John Rogerson’s Quay

  Dublin 2, Irland. 

  
Om du är bosatt i Europa kan du även kontakta vårt dataskyddsombud (”DPO”) genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@yelp.com och ange ”Attention DPO” på ämnesraden. 

  Av säkerhetsskäl kommer att vidta de åtgärder vi bedömer vara nödvändiga för att bekräfta din identitet innan vi uppfyller din begäran eller delar några personuppgifter med dig.

   

 9. ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY


  Vi kan ändra denna integritetspolicy då och då. Den mest aktuella versionen av sekretesspolicyn reglerar vår insamling, vår användning och vårt utlämnande av uppgifter om dig och kommer att finnas här. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att informera dig via e-post och/eller genom att publicera ett meddelande på Tjänsten före eller på den dag då ändringarna träder i kraft. Genom att fortsätta att skaffa åtkomst till eller använda Tjänsten efter att de ändringarna har trätt i kraft samtycker du till den ändrade sekretesspolicyn.

   

 10. INVÅNARE I KALIFORNIEN: DINA SEKRETRESSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN


  Enligt California Consumer Privacy Act av 2018, ändrad via California Privacy Rights Act av 2020 (”CCPA”), har invånare i Kalifornien vissa rättigheter kring Yelps insamling, användning och delning av deras personuppgifter.
Yelp säljer inte dina personuppgifter och kommer inte att göra det i framtiden utan att informera dig och ge dig möjlighet att avregistrera dig från sådan försäljning så som krävs enligt lagen. På samma sätt erbjuder vi inga ekonomiska incitament i samband med vår insamling, vår användning eller vårt utlämnande av dina personuppgifter.
 Från och med den 1 januari 2023 har du rätt att avregistrera dig från att dela dina personuppgifter med tredje parter för målinriktad beteendebaserad reklam, vilket du kan göra här. Yelp samlar in olika kategorier av personuppgifter när du använder Tjänsten, inklusive identifierare, kommersiella uppgifter, internet eller annan information om elektroniska nätverks- eller enhetsaktiviteter, geolokaliseringsdata och yrkesrelaterade uppgifter. En mer detaljerad beskrivning av de uppgifter Yelp samlar in och hur vi använder dem finns ovan i avsnitt 1 (Uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem). Avsnitt 3 (Tredje parter) beskriver de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med och vilka uppgifter som kan delas under olika omständigheter.
 Om du är en invånare i Kalifornien har du rätt att begära att få veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig och att få åtkomst till dessa uppgifter. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter, även om undantag enligt CCPA kan tillåta Yelp att lagra och använda vissa personuppgifter trots din begäran om radering. Från och med den 1 januari 2023 har du rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att begränsa utlämnande eller användning av dina känsliga personuppgifter. Observera dock att alla rättigheter att begära rättelse begränsas av Yelps och dess användares juridiska rättigheter som är relaterade till innehåll på Yelps plattform, inklusive och utan begränsning juridiskt skyddade rättigheter avseende yttrandefrihet, pressfrihet eller informationsfrihet. Du kan ta reda på mer om hur man skickar in en begäran om uppgiftsrelaterade rättigheter via Yelps supportcenter. Du kan dessutom skicka din begäran via e-post till dataprotection@yelp.com. Information om antalet förfrågningar Yelp har fått in i Kalifornien är tillgänglig via Yelps supportcenter. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Ett ombud kan skicka in en begäran å dina vägnar, men du måste verifiera att ditt ombud är behörigt att göra det.
 Yelp säljer eller delar inte medvetet personuppgifter om konsumenter under 16 års ålder.

   

  Åtskilt från CCPA ger Kaliforniens lag Shine the Light invånare i Kalifornien rättighet att fråga företag vilka personuppgifter de delar med tredje parter för dessa tredje parters direktmarknadsföring. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter för direktmarknadsföring av deras varor eller tjänster till dig, såvida du inte begär ett sådant utlämnande. Om du har frågor om denna policy eller vill ändra dina inställningar kan du kontakta oss på adressen som anges ovan i avsnitt 8 (Kontakta oss).

 11. INVÅNARE I NEVADA: DINA SEKRETSSRÄTTIGHETER I NEVADA


  Nevadas lag (SB 220) kräver att webbplatsoperatörer ska tillhandahålla ett sätt för konsumenter i Nevada att avregistrera sig från försäljning av vissa uppgifter som webbplatsoperatören kan samla in om dem. Yelp säljer inte dina personuppgifter till tredje parter enligt definitionen i Nevadas lag och kommer inte att göra det i framtiden utan att informera dig och ge dig möjlighet att avregistrera dig från sådan försäljning så som krävs enligt lagen. Om du har frågor om våra rutiner avseende datasekretesspraxis eller vår efterlevnad av Nevadas datsaskyddslagstiftning kan du kontakta oss via vårt supportcenter.

   

 12. INVÅNARE I VIRGINIA: DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER I VIRGINIA (gäller från den 1 januari 2023)
  Enligt Virginias Consumer Data Protection Act (”CDPA”) som träder i kraft den 1 januari 2023 har invånare i Virginia vissa rättigheter avseende Yelps insamling, användning och delning av deras personuppgifter.
Yelp säljer inte dina personuppgifter och kommer inte att göra det i framtiden utan att informera dig och ge dig möjlighet att avregistrera dig från sådan försäljning så som krävs enligt lagen. På samma sätt ägnar Yelp sig inte åt profilering för att främja beslut som skapar rättsliga eller liknande betydande effekter. Yelp kan ägna sig åt ”målinriktad reklam” så som denna term definieras i CDPA. Från och med den 1 januari 2023 har du rätt att avregistrera dig från målinriktad reklam här. Yelp samlar in olika kategorier av personuppgifter när du använder Tjänsten, inklusive identifierare, kommersiella uppgifter, internet eller annan information om elektroniska nätverks- eller enhetsaktiviteter, geolokaliseringsdata och yrkesrelaterade uppgifter. En mer detaljerad beskrivning av de uppgifter Yelp samlar in och hur vi använder dem finns ovan i avsnitt 1 (Uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem). Avsnitt 3 (Tredje parter) beskriver de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med och vilka uppgifter som kan delas under olika omständigheter.
 Om du är bosatt i Virginia har du från och med den 1 januari 2023 rätt att (1) begära att få veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig och få åtkomst till dessa uppgifter, (2) begära rättelse av felaktigheter i dina personuppgifter, (3) begära radering av dina personuppgifter, även om undantag enligt CDPA och andra lagar kan tillåta Yelp att behålla och använda vissa personuppgifter utan hinder av din begäran om radering samt (4) erhålla en kopia av dina personuppgifter. Du kan ta reda på mer om hur man skickar in en begäran om uppgiftsrelaterade rättigheter eller överklaga en vägran att uppfylla en begäran via Yelps supportcenter. Du kan dessutom skicka din begäran via e-post till dataprotection@yelp.com

   

 13. INVÅNARE I COLORADO: DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER I COLORADO (gäller från den 1 juli 2023)
  Enligt Colorados Consumer Privacy Act (”CPA”) som träder i kraft den 1 juli 2023 har invånare i Colorado vissa rättigheter kring Yelps insamling, användning och delning av deras personuppgifter.
Yelp säljer inte dina personuppgifter och kommer inte att göra det i framtiden utan att informera dig och ge dig möjlighet att avregistrera dig från sådan försäljning så som krävs enligt lagen. På samma sätt ägnar Yelp sig inte åt profilering för att främja beslut som skapar rättsliga eller liknande betydande effekter. Yelp kan ägna sig åt ”målinriktad reklam” så som denna term definieras i CPA. Från och med den 1 juli 2023 har du rätt att avregistrera dig från målinriktad reklam här. Yelp samlar in olika kategorier av personuppgifter när du använder Tjänsten, inklusive identifierare, kommersiella uppgifter, internet eller annan information om elektroniska nätverks- eller enhetsaktiviteter, geolokaliseringsdata och yrkesrelaterade uppgifter. En mer detaljerad beskrivning av de uppgifter Yelp samlar in och hur vi använder dem finns ovan i avsnitt 1 (Uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem). Avsnitt 3 (Tredje parter) beskriver de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med och vilka uppgifter som kan delas under olika omständigheter.
 Om du är bosatt i Colorado har du från och med den 1 juli 2023 rätt att (1) begära att få veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig och få åtkomst till dessa uppgifter, (2) begära rättelse av felaktigheter i dina personuppgifter, (3) begära radering av dina personuppgifter, även om undantag enligt CPA och andra lagar kan tillåta Yelp att behålla och använda vissa personuppgifter utan hinder av din begäran om radering samt (4) erhålla en kopia av dina personuppgifter. Du kan ta reda på mer om hur man skickar in en begäran om uppgiftsrelaterade rättigheter eller överklaga en vägran att uppfylla en begäran via Yelps supportcenter. Du kan dessutom skicka din begäran via e-post till dataprotection@yelp.com

   

   

 14. INVÅNARE I CONNECTICUT: DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER I CONNECTICUT (gäller från den 1 juli 2023)
  Enligt Connecticuts Data Privacy Act (”CTDPA”) som träder i kraft den 1 juli 2023 har invånare i Connecticut vissa rättigheter kring Yelps insamling, användning och delning av deras personuppgifter.
Yelp säljer inte dina personuppgifter och kommer inte att göra det i framtiden utan att informera dig och ge dig möjlighet att avregistrera dig från sådan försäljning så som krävs enligt lagen. På samma sätt ägnar Yelp sig inte åt profilering för att främja beslut som skapar rättsliga eller liknande betydande effekter. Yelp kan ägna sig åt ”målinriktad reklam” så som denna term definieras i CTDPA. Från och med den 1 juli 2023 har du rätt att avregistrera dig från målinriktad reklam här. Yelp samlar in olika kategorier av personuppgifter när du använder Tjänsten, inklusive identifierare, kommersiella uppgifter, internet eller annan information om elektroniska nätverks- eller enhetsaktiviteter, geolokaliseringsdata och yrkesrelaterade uppgifter. En mer detaljerad beskrivning av de uppgifter Yelp samlar in och hur vi använder dem finns ovan i avsnitt 1 (Uppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem). Avsnitt 3 (Tredje parter) beskriver de kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med och vilka uppgifter som kan delas under olika omständigheter.
 Om du är bosatt i Connecticut har du från och med den 1 juli 2023 rätt att (1) begära att få veta vilka personuppgifter som har samlats in om dig och få åtkomst till dessa uppgifter, (2) begära rättelse av felaktigheter i dina personuppgifter, (3) begära radering av dina personuppgifter, även om undantag enligt CTDPA och andra lagar kan tillåta Yelp att behålla och använda vissa personuppgifter utan hinder av din begäran om radering samt (4) erhålla en kopia av dina personuppgifter. Du kan ta reda på mer om hur man skickar in en begäran om uppgiftsrelaterade rättigheter eller överklaga en vägran att uppfylla en begäran via Yelps supportcenter. Du kan dessutom skicka din begäran via e-post till dataprotection@yelp.com

   

   

 15. INVÅNARE I EUROPA: DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING


  Om du är bosatt i Europa har du rätt att få åtkomst till dina personuppgifter och rätt att begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter. Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära portabilitet för dina personuppgifter. Ytterligare information om ditt utövande av dessa rättigheter är tillgänglig via vårt supportcenter. På samma sätt gäller att om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten för någon behandling vi utförde innan du tog tillbaka samtycket och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utfördes baserat på andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke. Tjänsten ger dig i allmänhet ett rimligt sätt att visa och ändra dina profiluppgifter och du kan avstå från reklammeddelanden när som helst genom att klicka på länken ”avregistrera” eller ”unsubscribe” i reklammeddelanden som vi skickar till dig via e-post eller göra det i dina kontoinställningar. Om du har frågor eller kommentarer om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss så som beskrivs i avsnitt 8 ovan. Observera att om du är en invånare i EES eller Schweiz är Yelp Ireland Ltd., ett aktiebolag som är upprättat och verksamt enligt lagarna i Irland, den personuppgiftsansvariga enhet som ansvarar för att skydda dina personuppgifter som är relaterade till Tjänsten.
 Om du är en invånare i Storbritannien är Yelp UK Ltd., ett aktiebolag som är upprättat och verksamt enligt lagarna i Storbritannien, den personuppgiftsansvariga enhet som ansvarar för att skydda dina personuppgifter som är relaterade till Tjänsten. För invånare i Europa är det viktigt att observera att de personuppgifter vi erhåller från eller om dig kan överföras, behandlas och lagras utanför EES, Storbritannien eller Schweiz för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive i USA. Vi tar våra användares integritet på allvar och vidtar därför åtgärder för att skydda dina uppgifter, inklusive för att säkerställa en tillräcklig dataskyddsnivå i enlighet med de EU- och brittiska normer som gäller från och med det datum denna integritetspolicy träder i kraft. Dessa åtgärder omfattar implementering av standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag, vilket kräver att alla koncernföretag skyddar europeiska invånares personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra externa tjänsteleverantörer och partner och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

   

  För invånare i Europa kommer vår rättsliga grund för insamling och användning av de uppgifter som beskrivs ovan att bero på de specifika berörda uppgifterna och i vilket sammanhang vi samlar in dem. Vi kommer dock normalt att endast samla in personuppgifter från dig när vi har ditt samtycke till det, när vi behöver personuppgifterna för att utföra ett avtal med dig eller när behandlingen sker inom ramen för våra berättigade intressen och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi dessutom ha en rättslig förpliktelse att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt behöva den personuppgifterna för att skydda dina eller en annan persons viktiga intressen (t.ex. för att förhindra, utreda eller identifiera eventuella förseelser i samband med Tjänsten eller för att efterleva rättsliga förpliktelser). Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att efterleva ett rättsligt krav eller för att utföra en avtal med dig kommer vi att förklara det för dig vid den relevanta tidpunkten och informera dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller ej (såväl som om de möjliga följderna om du inte förser oss med dina personuppgifter). Om vi samlar in och använder dina personuppgifter i beroende av våra (eller någon tredje parts) berättigade intressen kommer detta intresse normalt att bestå av att driva våra tjänster, kommunicera med dig i samband med våra tjänster eller för våra andra berättigade kommersiella intressen, t.ex. när vi besvarar dina förfrågningar, analyserar och förbättrar vår plattform, ägnar oss åt marknadsföring eller i syfte att upptäcka eller förhindra bedrägerier. Om du har frågor om eller behöver mer information avseende den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder personuppgifter, kan du kontakta oss på den adress som anges ovan i avsnitt 8 (Kontakta oss).