Yelps Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 13 december 2019. Denna sekretesspolicy gäller från den 1 januari 2020 för alla användare. För att se den föregående policyn, vänligen klicka här.

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer för insamling, användning och utlämning av dina uppgifter i samband med ditt användande av våra tjänster, inklusive de som erbjuds via våra webbplatser, kommunikationer, (t.ex. e-postmeddelanden, telefonsamtal och SMS) och mobilapplikationer (gemensamt kallade ”tjänsten”). Uttrycken ”vi”, ”oss” och ”Yelp” avser: (i) Yelp Inc., ett Delaware-registrerat företag med sätet i San Francisco, Kalifornien om du inte är bosatt i Europa; eller (ii) Yelp Ireland Ltd., ett aktiebolag som bildats i och som lyder under lagstiftningen i republiken Irland om du är bosatt i Europa. ”Bosatt i Europa” betyder en invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz.

Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi samlar in, använder och utlämnar din information så som det beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan komma att översätta denna sekretesspolicy till andra språk, men vid eventuella motsägelser mellan de olika versionerna eller översättningsfel så är det den engelska versionen som gäller.

INNEHÅLL

 1. Information som vi samlar in och hur vi använder den
 2. Cookies
 3. Tredjeparter
 4. Kontroll av dina personliga data
 5. Lagring av uppgifter och uppsägning av konto
 6. Barn
 7. Säkerhet
 8. Kontaktinformation
 9. Modifikationer av denna sekretesspolicy
 10. Personer bosatta i Kalifornien: Sekretessrätt i Kalifornien
 11. Personer bosatta i Nevada: Sekretessrätt i Nevada
 12. Personer bosatta i Europa: Sekretessrätt och internationell dataöverföring

1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Vi får samla in, överföra och lagra information om dig i samband med din användning av tjänsten, inklusive all information du skickar till eller via tjänsten. Vi använder informationen för att tillhandahålla tjänstens funktionalitet, uppfylla dina önskemål, förbättra tjänstens kvalitet, engagemang i forskning och analys relaterad till tjänsten, anpassa din upplevelse, spåra användningen av tjänsten, ge feedback till tredjepartsföretag som finns listade på vår tjänst, visa relevant annonsering, marknadsföra tjänsten, tillhandahålla kundsupport, meddela dig, säkerhetskopiera våra system, möjliggöra återställning efter systemkrasch, förbättra tjänstens säkerhet och uppfylla rättsliga krav. Även när vi inte lagrar sådan information måste den ändå först överföras till våra servrar och lagras tillräckligt länge för att kunna behandlas.

Observera också:

 1. Kontoinformation: När du skapar ett konto på Yelp, lagrar och använder vi informationen du tillhandahåller under den processen, såsom det för- och efternamn du uppger, e-postadress, postnummer, fysisk adress och annan information som du kan tillhandahålla under skapandet av ditt konto, såsom ditt kön, telefonnummer eller födelsedatum. Vi får offentligt visa det förnamn och initial på efternamn som du uppger, samt eventuellt foto eller annat innehåll som du lämnar in under registreringsprocessen, som en del av din kontoprofil. Vi lagrar och använder också eventuella preferenser som du uppger för att göra din användarupplevelse mer personlig, t.ex. mat- och aktivitetspreferenser. Du kan senare modifiera en del av den kontoinformation du tillhandahåller via dina kontoinställningar. Om du tror att ett obehörigt konto har skapats med hjälp av dina personuppgifter, kan du begära att det tas bort genom att rapportera det.
 2. Offentligt innehåll: Dina bidrag till tjänsten är avsedda för offentlig konsumtion och kan därför ses av allmänheten, inklusive dina foton, betyg, recensioner, tips, listor, samlingar, komplimanger, inlägg i Fråga communityt, inlägg i Yelp Prat och redigeringar av information på företagssidor. Din kontoprofil (t.ex. förnamn, initial på efternamn, stad, område, månad och år då du skapade ditt Yelp-konto, profilfoton och lista med vänner på Yelp) är också avsedd för offentlig konsumtion, precis som en del av dina andra aktiviteter via tjänsten, som hur du röstar på andras bidrag (t.ex. användbar, rolig, cool, hjälpsam, eller inte hjälpsam), vilket innehåll du gillar, där du checkar in (inklusive när vänner på Yelp taggar dig i sina incheckningar), vilket innehåll eller vilka användare du följer och vilka företag du följer eller bokmärker. Du kan begränsa den offentliga karaktären av vissa av dessa aktiviteter genom dina kontoinställningar.
 3. Kontakter: Du kan bjuda in andra att gå med eller bli din vän på Yelp genom att tillhandahålla oss med deras kontaktinformation, eller genom att tillåta oss att komma åt kontakter från din dator, mobila enhet eller tredjepartswebbplatser för att välja de vänner som du vill bjuda in. Om du tillåter oss att komma åt dina kontakter överför vi informationen om dina kontakter till våra servrar tillräckligt länge för att behandla dina inbjudningar.
 4. Kommunikationer: När du tecknar ett konto eller använder vissa funktioner, väljer du att få meddelanden från andra användare, företag och Yelp. Du kan hantera vissa av dina meddelandeinställningar via dina kontoinställningar, men notera att du inte kan välja bort mottagande av vissa administrativa, transaktions- eller juridiska meddelanden från Yelp. Till exempel, om du gör en reservation, beställer mat, sätter dig själv på en väntelista eller ber om en offert från ett företag via tjänsten, kan vi skicka dig meddelanden om din transaktion med användning av kontaktinformationen som du tillhandahåller, inklusive via automatiska SMS-meddelanden till ditt telefonnummer. Vi kan också spåra dina handlingar avseende de meddelanden du mottar från oss eller via vår tjänst, såsom huruvida du tagit bort, öppnat eller vidarebefordrat sådana meddelanden, och dela den här informationen med andra i anknytning till dina meddelanden (t.ex. för att informera dem om du har läst deras meddelande). När en användare begär en offert eller annan information från flera företag via tjänsten, kan vi vidarebefordra information om status på användarens förfrågan till dessa företag, såsom huruvida ett företag har svarat på förfrågan, vilken typ av svar har getts, (t.ex. en offert eller en förfrågan om mer information), och huruvida användaren igen har svarat på något svar från företagen. Om du utbyter meddelanden med andra via vår tjänst kan vi lagra dem för att behandla och leverera dem, låta dig hantera dem och vi kan granska och yppa dem i samband med undersökningar relaterade till användningen av tjänsten samt våra ansträngningar att förbättra tjänsten. Vi levererar möjligtvis inte meddelanden som vi anser är oönskade, såsom skräppost, bedrägliga uppmaningar eller förfrågningar om att utbyta recensioner mot ersättning. Om du skickar eller mottar meddelanden genom vår tjänst via SMS-meddelande, kan vi logga telefonnummer, telefonoperatörer, och datum och tidpunkt då meddelanden bearbetades. Operatörer kan debitera mottagare för text som de tar emot. Vi kan också lagra information som du tillhandahåller genom kommunikationer till oss, inklusive från telefonsamtal, brev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden, eller personligen. Om du är representant för ett företag som finns med på Yelp, eller om du använder ett telefonnummer som är eller har varit kopplat till ett sådant företag kan vi kontakta dig, inklusive via telefon eller e-post, med användning av den kontaktinformation som du tillhandahåller oss, offentliggör eller som vi har registrerat för ditt företag. Vår kommunikation med dig, inklusive telefonsamtal, kan övervakas och spelas in för kvalitetsändamål.
 5. Transaktioner: Om du initierar en transaktion genom vår tjänst, såsom en reservation eller ett inköp, samlar vi in och lagrar information som du uppger i anknytning till din transaktion, såsom ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och betalningsinformation, samt all annan information som du tillhandahåller för att behandla din transaktion, skicka kommunikationer om transaktionen till dig och underlätta framtida transaktioner. Denna information kan delas med tredjeparter och tredjeparter kan dela denna information med oss, för samma ändamål. När du lämnar kreditkortsnummer och annan känslig information krypteras informationen med hjälp av teknik enligt branschstandard. Om du skriver recensioner om företag med vilka du har haft transaktioner via vår tjänst, kan vi offentligt visa det faktum att du har haft transaktioner med de företagen i samband med recensionerna. Till exempel, om du gör en bordsbokning genom vår tjänst och senare skriver en recension om din upplevelse kan vi offentligt visa det faktum att du gjort din bokning genom vår tjänst.
 6. Aktivitet: Vi lagrar information om din användning av vår tjänst, som t.ex. din sökaktivitet, de sidor som du tittar på, datum och tid för dina besök, de företag som du ringer via våra mobilapplikationer, och reservationer, inköp och transaktioner som du gör via vår tjänst. Vi lagrar också information som din dator eller mobil enhet kan ge oss i samband med att du använder vår tjänst, såsom din typ av webbläsare, typ av dator eller mobila enhet, webbläsarens språk, IP-adress, WiFi-information såsom SSID, mobiloperatör, telefonnummer, unik enhetsidentifierare, annonsidentifierare, plats (inklusive geoposition, beacon-baserad plats och GPS-position), samt begärda och hänvisande webbadresser och mobilapplikationer. Vi kan också ta emot och lagra din plats när våra mobilapplikationer körs, inklusive när den körs i bakgrunden, om du aktiverar att våra mobila appar får tillgång till sådan information under användningen av tjänsten. Du kan eventuellt begränsa eller neka vår användning av viss platsdata via din enhets eller webbläsares inställningar, till exempel genom att justera inställningarna för våra applikationer i sekretessinställningarna i iOS eller Android.
 7. Olika enheter: Du kan komma åt tjänsten via olika enheter (t.ex. din mobiltelefon eller stationära dator) och olika plattformar (t.ex. Yelps webbplats eller Yelps mobila appar). Informationen som vi samlar in och lagrar via dessa olika användningsområden kan korsrefereras och kombineras, och dina bidrag via en Yelp-plattform kommer normalt vara lika synliga och tillgängliga via alla andra Yelp-plattformar.
 8. Professionella uppgifter: Om du representerar ett företag på Yelp, kan vi samla in och visa uppgifter om dig som är relaterade till dina affärsaktiviteter, såsom ett företagsnamn som kan innehålla ditt namn, eller en offentligt tillgänglig företagsadress som också används som hemadress. Vi samlar också in och visar uppgifter om din yrkesmässiga bakgrund som du väljer att dela med oss genom tjänsten, såsom information om dina professionella licenser och certifieringar, eller din professionella historia eller specialiteter.
 9. Rättslig grund för bearbetning (endast för EES och Schweiz): För personer bosatta i Europa kommer vår rättsliga grund för insamling och användning av informationen som beskrivs ovan, att bero på den specifika informationen i fråga och det sammanhang där vi samlar in den. Vi kommer dock normalt att samla in personlig information från dig endast där vi har ditt samtycke till det, där vi behöver personuppgifterna för att genomföra ett avtal med dig eller där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personlig information från dig eller annars behöva den personliga informationen för att skydda dina eller en annan persons vitala intressen (till exempel för att förhindra, undersöka eller identifiera eventuella felaktigheter i samband med tjänsten eller att följa rättsliga förpliktelser). Om vi ber dig att lämna personlig information för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att utföra en kontakt med dig, kommer vi att göra detta klart för dig vid den aktuella tiden och informera dig om huruvida tillhandahållandet av din personliga information är obligatorisk eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna om du inte förser oss med din personliga information). Om vi samlar in och använder din personliga information i beroende av våra legitima intressen (eller de från någon tredjepart), kommer det här intresset normalt att vara att driva våra tjänster, kommunicera med dig i relation till våra tjänster eller för våra andra legitima kommersiella intressen, till exempel när vi svarar på dina förfrågningar, att analysera och förbättra vår plattform, delta i marknadsföring eller i syfte att upptäcka eller förhindra bedrägeri. Om du har frågor om eller behöver mer information gällande den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder personlig information, vänligen kontakta oss på adressen som finns nedan i sektionen “Kontaktinformation”.

2. COOKIES

Vi, och de tredjeparter som vi samarbetar med, kan använda cookies, webb-beacons, lokalt delade objekt som HTML5 och Flash (ibland kallade ”flash-cookies”), annonsidentifierare (inklusive mobilidentifierare som Apples identifierare för annonsörer (“IDFA”) eller Googles reklam-ID (“GAID”)) och liknande teknik (”cookies”) i samband med din användning av tjänsten, tredjepartswebbplatser och mobila applikationer. Cookies kan innehålla unika identifierare och kan finnas bland annat på din dator eller mobil, i e-post som vi skickar till dig och på våra webbsidor. Cookies kan överföra information om dig och din användning av vår tjänst, såsom din webbläsartyp, sökpreferenser, IP-adress, data avseende reklam som har visats för dig eller som du har interagerat med, och datumet och tiden för din användning. Cookies kan vara permanenta eller endast lagras under en enstaka session.

De syften för vilka vi använder cookies i vår tjänst innefattar bland annat:

Syfte Förklaring
Processer Avsedda att få vår tjänst att fungera på det sätt som du förväntar att den ska göra. Till exempel kan vi använda en cookie som talar om för oss huruvida du redan har tecknat ett konto.
Autentisering, säkerhet och efterlevnad Avsedda att förhindra bedrägeri, skydda dina uppgifter från obehöriga parter och uppfylla juridiska krav. Till exempel använder vi cookies för att fastställa om du är inloggad.
Inställningar Avsedda att komma ihåg information om hur du föredrar att vår tjänst ska bete sig och se ut. Till exempel använder vi en cookie som talar om för oss huruvida du har nekat oss tillåtelse att skicka push-meddelanden till din telefon.
Meddelanden Avsedda att medge eller förhindra meddelande av information eller alternativ som vi tror skulle kunna förbättra din användning av vår tjänst. Till exempel använder vi en cookie som hindrar oss från att visa dig registreringsmeddelandet om du redan har sett det.
Annonsering Avsedda att göra annonsering mer relevant för användare och mer värdefull för annonsörer. Till exempel kan vi använda cookies för att skicka intressebaserad reklam till dig, såsom reklam som visas till dig baserat på dina besök till andra webbplatser, eller för att tala om för oss om du nyligen har interagerat med en annons.
Analyser Avsedda att hjälpa oss förstå hur besökare använder vår tjänst. Till exempel använder vi en cookie som talar om för oss hur våra sökrekommendationer korrelerar med din interaktion med söksidan.

Du kan ställa in några cookie-inställningar via din enhet eller webbläsarinställningar, men det kan påverka tjänstens funktionalitet. Metoden för att stänga av cookies kan skilja sig mellan olika enheter och webbläsare, men återfinns vanligtvis i din enhets eller webbläsares inställningar för preferenser eller säkerhet. Till exempel har både iOS- och Android-enheter inställningar som är avsedda att begränsa typer av annonsspårning. För flash-cookies, kan du hantera dina sekretessinställningar genom att klicka här. Notera att ändring av någon av dessa inställningar inte hindrar visning av vissa annonser för dig.

3. TREDJEPARTER

Tredjeparter kan få information om dig enligt följande:

 1. Annonsörer: Vi tillåter tredjeparter att använda cookies via tjänsten för att samla in samma typ av information för samma syften som vi gör. Genom att göra så följer vi den Digitala reklamalliansens (Digital Advertising Alliance) självreglerande principer för beteendebaserad annonsering online. Tredjeparter kan ha möjligheten att förknippa informationen som de samlar in med annan information som de har om dig från andra källor. Vi har inte nödvändigtvis tillgång till eller kontroll över cookies som de använder, men du kan ha möjlighet att välja bort vissa av deras metoder genom att besöka följande länkar: Network Advertising Initiative, Omniture och Digital Advertising Alliance. Notera att bortval inte hindrar visningen av alla annonser för dig. Dessutom kan vi dela vissa icke-identifierbara, avidentifierade eller samlade uppgifter från eller om dig, såsom plats, med tredjeparter i samband med annonsprogram och statistik. Du kan möjligtvis begränsa vår delning av en del av denna information via din mobila enhets inställningar, som beskrivs i avsnitt 2 ovan, eller via tjänstens inställningar.
 2. Innehållspartners: Vi tillåter tredjepartspartners att använda och visa lite av det offentliga innehåll som finns tillgängligt via tjänsten, som dina foton, recensioner och annan information som beskrivs i avsnitt 1 “Offentligt innehåll” ovan.
 3. Tjänsteleverantörer: Vi förlitar oss på tredjeparts tjänsteleverantörer för att stödja eller tillhandahålla tjänster åt oss i samband med din användning av tjänsten, såsom matutkörning, kommunikation och värdtjänster, nätverkssäkerhet och förhindrande av bedrägeri, teknisk- och kundsupport, spårnings- och rapporteringsfunktioner för användning av tjänsten, kvalitetskontrolltestning, betalningsprocesser, marknadsföring och andra funktioner. Vi delar information från eller om dig med dessa tredjeparts tjänsteleverantörer för att de ska kunna utföra sina tjänster eller slutföra dina begäranden. Till exempel kan vi dela dina annonsidentifierare (t.ex. din IDFA, GAID eller en kryptografiskt hashvärde av din e-postadress) med tredjeparts tjänsteleverantörer som hjälper oss med att utföra Yelps annonsprogram och mäta och rapportera effektiviteten av dessa program, inklusive med tredjeparter som hjälper med att fastställa effekten av Yelps annonsprogram genom att kombinera information de mottar om dig från andra källor än tjänsten. Du kan möjligtvis begränsa vår tillgång till en del av denna information via din mobila enhets inställningar, som beskrivs i avsnitt 2 ovan, eller via tjänstens inställningar. Dessa tredjeparts tjänsteleverantörer kan på samma sätt dela information från eller om dig med oss i samband med att de tillhandahåller sina tjänster eller slutför dina begäranden. 
 4. Samlad eller anonym information: Vi delar samlad användarinformation med tredjeparter, såsom företag som är listade på Yelp och innehållsdistributörer. Som exempel avslöjar vi antalet användare som har exponerats för eller interagerat med annonser, eller som vi tror har besökt ett specifikt företags fysiska plats.
 5. Företagsöverföringar: Vi delar information från eller om dig med våra moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners eller andra företag under gemensam styrning, varvid vi också kräver av dem att efterleva denna sekretesspolicy. Om ett annat företag förvärvar Yelp eller alla eller största delen av våra tillgångar, kommer det företaget att äga samma information och samla in, använda och utlämna information endast så som beskrivs i denna sekretesspolicy.
 6. Företag på Yelp: Vi kan dela information från eller om dig (såsom din stad, och om du uppger det, din ålder och ditt kön), din enhetstyp och din användning av tjänsten (såsom vilka företag som du bokmärker eller ringer, eller om du besöker ett företags webbplats) med företag på Yelp. Du kan justera dina kontoinställningar för att öka eller minska mängden information som vi delar. Tänk på att företagen också kan se dina offentliga aktiviteter och inlägg och kanske få information från eller om dig när du handlar eller kommunicerar med dem, via Yelp eller på annat sätt, oavsett dina inställningar (se sektion 1 ovan). Dessutom, om du ringer ett telefonsamtal till ett företag genom eller i samband med din användning av vår tjänst, kan vi dela information om ditt samtal med företaget som företaget skulle ha erhållit om du hade ringt det direkt, såsom datum och tidpunkt för ditt samtal och ditt telefonnummer. Du kanske kan begränsa vår förmåga att samla in och dela ditt telefonnummer genom din telefons inställningar eller telefonoperatör.
 7. Undersökningar och rättsliga upplysningar: Vi kan undersöka och avslöja information från eller om dig om vi på goda grunder misstänker att sådan undersökning eller avslöjande: (a) är rimligen nödvändigt för att uppfylla en rättslig process eller brottsbekämpningsprocess, såsom husrannsakan, stämning, stadgar, rättsliga förfaranden eller annan rättslig process eller ansökningar om brottsbekämpning; (b) är till hjälp för att förhindra, undersöka eller identifiera möjliga olagliga handlingar med koppling till vår tjänst; eller (c) skyddar våra rättigheter, anseende, egendom eller våra användares, affiliates eller allmänheten, såsom avslöjanden i samband med vårt varningsprogram för konsumenter. Om du flaggar eller på annat sätt framför klagomål till oss om innehåll som tillhandahålls via tjänsten, kan vi dela innehållet i ditt klagomål med personen som tillhandahållit det innehållet för att ge personen i fråga möjlighet att svara.
 8. Länkar: Tjänsten kan länka till webbplatser under tredjepartskontroll, som ett företags webbadress. Utöver vad som framhålls häri, delar vi inte din personliga information med dem och kan inte hållas ansvariga för deras sekretessrutiner.
 9. Tredjepartsintegrationer: Om du registrerar dig för, eller loggar in på, Yelp med hjälp av en tredjepartstjänst som Facebook eller Google, eller länkar ditt Yelp-konto till ditt konto med en tredjepartstjänst som Facebook, Instagram eller Twitter, kan vi motta information om dig från sådan tredjepartstjänst. Om du skickar innehåll till en tredjepartstjänst via vår tjänst, får även den tredjepartstjänsten det innehållet, som kommer bli synligt till alla som har tillgång till det via den tredjepartstjänsten. Några av våra webbsidor använder ramteknik för att leverera innehåll till dig från våra tredjepartsleverantörer, samtidigt som det bevarar utseendet och känslan av tjänsten. I sådana fall, notera att informationen du tillhandahåller kan överföras direkt till identifierad tredjepart. Om du interagerar med företag via Yelp, vill dessa företag ta emot den information som du väljer att dela med dem, t.ex. kontaktuppgifter som du delar via direktmeddelanden till företaget eller ditt telefonnummer om du ringer till företaget.

4. KONTROLL AV DINA PERSONLIGA DATA

Andra användare kanske kan identifiera dig, eller förknippa dig med ditt användarkonto om du inkluderar personlig information i innehållet som du gör offentligt. Du kan reducera risken för att identifieras personligen genom att använda vår tjänst under pseudonym, men att göra det kan minska trovärdigheten hos dina bidrag till vår tjänst. Yelp-användare kan också använda funktionen för medlemssökning för att hitta varandra med hjälp av deras namn eller e-postadresser (du kan begränsa din synlighet för denna funktion i dina kontoinställningar). Notera också att de meddelanden som du skickar eller tar emot med användning av vår tjänst endast är privata i den omfattning att både du och mottagaren/mottagarna av dina meddelanden håller dem privata. Om du till exempel skickar ett meddelande till en annan användare så kan den användaren välja att lägga upp det offentligt. Vi kan tillgå och yppa sådana meddelanden vid undersökningar som är förknippade med användning och förbättrande av tjänsten. 

5. LAGRING AV UPPGIFTER OCH UPPSÄGNING AV KONTO

Du kan avsluta ditt konto genom att klicka här. Vi kommer att ta bort vissa offentliga poster från visning och/eller avskilja dem från din kontoprofil, men vi kan behålla information om dig för de syften som är godkända enligt denna sekretesspolicy om de inte är förbjudna enligt lag. Till exempel kan vi spara information för att hindra, undersöka eller identifiera möjliga förseelser med koppling till vår tjänst eller för att uppfylla juridiska skyldigheter. Vi kan också bevara resterande kopior av dina personuppgifter i våra backup-system. Lägg märke till att företag inte kan ta bort sina företagssidor, betyg eller recensioner genom att stänga sina konton.

6. BARN

Vår tjänst är avsedd för en allmän publik och riktar sig inte till barn under 16 år. Vi samlar inte avsiktligt in personlig information från barn under 16 år som är bosatta i EES eller Schweiz. Om du upptäcker att ett sådant barn har försett oss med personlig information utan föräldrarnas medgivande, kontakta oss här. Om vi får kännedom om att ett barn under 16 år har tillhandahållit oss med personlig information utan föräldrarnas medgivande, vidtar vi åtgärder för att ta bort sådan information och säga upp barnets konto.

7. SÄKERHET

Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen som lämnats till oss både under överföring och efter vi tar emot den. Ingen metod för överföring via Internet eller mobil utrustning eller elektronisk lagring är emellertid 100 % säker. Vi strävar visserligen efter att använda professionella hjälpmedel för att skydda din personliga information men kan inte garantera absolut säkerhet.

8. KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss online gällande vår sekretesspolicy, eller skriva till oss på följande adress:

Om du inte är bosatt i Europa:

Yelp, Attn: Data Privacy Manager

140 New Montgomery St., 9th floor

San Francisco, California 94105

Om du är bosatt i Europa:

Yelp Ireland Ltd.

Attn: Data Privacy Manager

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2, Ireland

Av säkerhetsskäl kommer vi att vidta de åtgärder vi bedömer nödvändiga för att bekräfta din identitet innan vi delar några personuppgifter med dig. 

9. MODIFIKATIONER AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan revidera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den mest aktuella versionen av sekretesspolicyn kommer att styra vår insamling, användning och utlämning av information om dig och kommer att finnas här. Om vi gör avsevärda ändringar i denna sekretesspolicy, kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att anslå ett meddelande på vår tjänst innan den dag då ändringarna träder ikraft. Genom att fortsätta att komma åt eller använda tjänsten efter att de ändringarna har trätt i kraft, samtycker du till den reviderade sekretesspolicyn.

10. PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN: SEKRETESSRÄTT

Under California Consumer Protection Act från 2018 (”CCPA”) har personer som är bosatta i Kalifornien vissa rättigheter angående Yelps insamling, användning och utlämning av deras personuppgifter.

Yelp säljer inte dina personuppgifter, och kommer heller inte att göra det i framtiden utan att meddela dig och ge dig möjlighet att välja bort sådan försäljning enligt lag. På samma sätt erbjuder vi inte kompensation i anknytning till vår insamling, användning och utlämning av dina personuppgifter.

Yelp samlar in olika typer av personuppgifter när du använder tjänsten, inkluderat identifierare, kommersiell information, aktivitetsinformation från internet, annat elektroniskt nätverk eller enhet, geolokaliseringsdata och professionell information. En mer detaljerad beskrivning av vilken information Yelp samlar in och hur vi använder den hittar du ovanför i sektion 1 “Information som vi samlar in och hur vi använder den”. Sektion 3 “Tredjeparter” beskriver vilka typer av tredjeparter som vi delar personuppgifter med, och vilka uppgifter som kan delas under olika omständigheter. 

Om du är bosatt i Kalifornien, har du rätt att be om att få veta vilka personuppgifter har samlats in om dig, och att få tillgång till dessa uppgifter. Du har också rätt att begära borttagning av din personliga information, fast vissa undantag under CCPA kan tillåta att Yelp bevarar och använder vissa personuppgifter trots din begäran om borttagning. Du kan läsa mer om hur du skickar in en förfrågan om datarättigheter i Yelps supportcenter. Du kan också skicka in din förfrågan direkt på e-post till dataprotection@yelp.com. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter under CCPA. En företrädare kan skicka in en förfrågan å dina vägnar, men du måste bekräfta att din företrädare har fullmakt att göra detta.

Separat från CCPA, ger Kaliforniens Shine the Light-lag personer bosatta i Kalifornien rätt till att fråga bolag vilka personuppgifter de delar med tredjeparter för dessa tredjeparters direktmarknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part med avsikt att direktmarknadsföra sina varor eller tjänster till dig, förutom när du ber om sådan vidarebefordran. Om du har frågor gällande denna policy, eller vill ändra dina inställningar, så kan du kontakta oss på adressen som listas i Sektion 8.

11. PERSONER BOSATTA I NEVADA: SEKRETESSRÄTT

Nevadas lag (SB 220) kräver att webbplatsoperatörer ger konsumenter i Nevada möjlighet att välja bort försäljning av vissa uppgifter som webbplatsoperatören kan samla in om dem. Yelp säljer inte dina personuppgifter till tredjeparter som definierat i Nevadas lag, och kommer heller inte att göra det i framtiden utan att meddela dig och ge dig möjlighet att välja bort sådan försäljning enligt lag. Om du har frågor angående vår dataintegritetspolicy eller efterlevnad av Nevadas dataintegritetslagar, kan du kontakta oss via vårt supportcenter.

12. PERSONER BOSATTA I EUROPA: SEKRETESSRÄTT OCH INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, och rätt till att begära korrigering, uppdatering eller borttagning av din personliga information. Du kan göra invändningar mot behandlingen av din personliga information, be oss begränsa behandlingen av din personliga information eller begära portabilitet av din personliga information. Ytterligare information om hur du kan utöva dessa rättigheter finns tillgänglig i vårt supportcenter. På samma sätt, om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan din återkallning, det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs i beroende av lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke. Tjänsten ger dig i allmänhet ett rimligt sätt att visa och ändra din profilinformation och du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken “avregistrera” eller “välj bort” i e-postmarknadsföringen som vi skickar till dig, eller genom dina kontoinställningar. Om du har några frågor eller kommentarer om behandlingen av din personliga information kan du kontakta oss enligt beskrivningen i sektion 8 ovan. Observera att om du är bosatt i Europa, är Yelp Ireland Ltd., ett aktiebolag som bildats i och som lyder under lagstiftningen i republiken Irland, den ”dataansvarige” som ansvarar för att skydda dina personuppgifter relaterade till tjänsten.

Användare som är bosatta inom Europa bör observera att de personliga uppgifter vi erhåller från eller om dig kan komma att överföras, behandlas och lagras utanför EES eller Schweiz för de syften som är beskrivna i denna sekretesspolicy, inklusive i USA. Vi tar våra användares integritet på allvar och vidtar därför åtgärder för att skydda dina uppgifter, detta inkluderar att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med aktuella EU-normer från det datum då denna sekretesspolicy träder i kraft. Dessa åtgärder inkluderar att implementera Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personlig information mellan våra koncernföretag, vilket kräver att alla koncernföretag skyddar personlig information som de behandlar från EES i enlighet med europeiska dataskyddslagar. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartstjänsteleverantörer och partners och ytterligare detaljer kan lämnas på begäran.