Category: pl_pl

Polityka Prywatności Yelp

Data ostatniej aktualizacji: 13 grudnia 2019 r. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich użytkowników. Aby zapoznać się z poprzednią polityką, należy kliknąć tutaj. W ramach tych zasad ochrony prywatności opisano zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji na temat użytkowników korzystających z naszych usług, w tym za pośrednictwem naszych witryn...

Regulamin korzystania z Usługi

Ostatnia aktualizacja: 13 grudzień 2019 r. Niniejsze warunki świadczenia usług (które wraz z poniższymi Warunkami dla firm stanowią “Warunki”) wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym dla użytkowników mających dostęp do Usługi, użytkowników korzystających z Usługi bez posiadania konta lub rejestrujących się na koncie dnia 13 grudnia 2019 r. lub...