Terakhir dikemaskini pada 13hb Disember 2019. Terma Perkhidmatan ini (di mana, berserta dengan Terma Perniagaan di bawah, adalah “Terma”) berkuat kuasa dengan serta-merta untuk pengguna yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan tanpa Akaun atau mereka yang mendaftar Akaun pada atau selepas 13hb Disember 2019 dan akan berkuat kuasa pada 31hb...